Ugledne ličnosti, institucije i organizacije čestitale KBSA 20 godina postojanja

Ugledne ličnosti, institucije i organizacije čestitale KBSA 20 godina postojanja

Na adresu Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike su ovih dana povodom dvadesetogodišnjice postojanja pristigle mnogobrojne čestitke od uglednih ličnosti iz Bosne i Hercegovine i regiona, kao i iz cijelog svijeta.


Sefik Dzaferovic

“Osnivačima, rukovodstvu i članstvu Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike upućujem iskrene čestitke povodom 20. godišnjice osnivanja ove izuzetno značajne organizacije za okupljanje bosanskohercegovačke i bošnjačke dijaspore u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.

Za Bosnu i Hercegovinu je od najvećeg značaja da čuva veze sa svim svojim ljudima širom svijeta, jer navedena povezanost predstavlja neizmjeran resurs, kako u političkom, tako i u ekonomskom, obrazovnom, sportskom, kulturnom i svakom drugom smislu.

Iskreno se nadam i želim da Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, u decenijama koje su pred nama, nastavi uspješno ostvarivati svoju misiju, doprinoseći interesima države Bosne i Hercegovine, boljoj organizaciji dijaspore i njenoj povezanosti sa maticom.”

— Šefik Džaferović – Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Zeljko Komsic

“Američkim i Kanadskim Bošnjacima i posebno članovima Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike čestitam značajan jubilej, 20 godina rada.

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je uradio dosta u proteklih 20 godine na planu lobiranja za interese države Bosne i Hercegovine u SAD i Kanadi.

Nadam se da će i ubuduće KBSA raditi na očuvanju i jačanju interesa države Bosne i Hercegovine u Sjevernoj Americi.”

— Željko Komšić – Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine


Haris Silajdzic

“Povodom 20. godišnjice osnivanja Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, koristim priliku da svim sadašnjim i bivšim članovima, kao i rukovodiocima organizacije, čestitam ovaj važan jubilej.

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike od svog osnivanja predstavlja važnu sponu, kako izmedju Bošnjaka Sjeverne Amerike i matice, tako i izmedju zajednica unutar sjeverno – američkog kontinenta.

Posebno me je obradovala vijest da je Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike ponovo ujedinjen, jer je jaka, uvezana i složna dijaspora izuzetno važna za Bosnu i Hercegovinu. Siguran sam da će djelovanje Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike biti i dalje nadahnuće i izvor zadovoljstva i ponosa za sve nas.”

— Dr. Haris Silajdžić – Bivši član Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Bakir Izetbegovic

“Povodom 20. godišnjice od osnivanja i rada Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) upućujem čestitku rukovodstvu i članovima, kao i svim Bošnjacima koji žive u Sjevernoj Americi. KBSA je svojim radom i nesebičnim zalaganjem u SAD i Kanadi čuvao, branio i jačao bošnjačke i bosanskohercegovačke vrijednosti.

Uvjeren sam da ćete i u budućnosti svojim uspješnim radom, dobrom organizacijom i prepoznatljivim angažmanom ostati vezani za svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu i biti joj od koristi u prelomnim političkim raspletima koji su pred nama.”

— Bakir Izetbegović – Predsjednik Stranke Demokratske Akcije i Bivši član Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Haris Hrle

“Povodom velikog jubileja – dvadesetogodišnjice djelovanja Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike – želim izraziti svoje zadovoljstvo i uputiti iskrene čestitke svima vama koji ste, možemo već reći proteklih decenija, radili i djelovali u interesu Bosne i Hercegovine i njenih građana.

U ovom mjesecu također obilježavamo dvadesetpetogodišnjicu Dejtonskog sporazuma. Dva jubileja čija su izvorišta s druge, američke strane Atlantika. Dva jubileja koji simboliziraju prekoatlantska ustavna izvorišta, političke i pravne veze, kao i snagu i ciljeve naše dijaspore i iseljeništva, ali i atlantska stremljenja Bosne i Hercegovine, čije ishodište je u NATO-u.

Imao sam tokom proteklih dvadeset godina čast upoznati rukovodeći kadar KBSA, učestvovati na skupovima i konferencijama, često se obraćati na velikim događajima i godišnjicama. Imao sam dakle priliku svjedočiti vašoj posvećenosti i čvrstoj volji da uvijek stanete u zaštitu svoje domovine, predlažete rješenja i nosite inicijative u korist Bosne i Hercegovine.

Molim da moje iskrene čestitke prenesete cijelom rukovodstvu KSBA, svim aktivnim i penzionisanim članovima te svima onima koji su vam tokom ove dvije decenije pružali podršku.”

— Haris Hrle – Bivši ambasador BiH u Kanadi i SAD

Sabahudin ef Ceman

“U ime Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike, a i u svoje ime, svim aktivistima Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike čestitam 20.godišnjicu osnivanja organizacije.

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, kao nacionalna organizacija Bošnjaka na ovom kontinentu, je od svog nastanka nastojala da artikuliše interese Bošnjaka, kako u SAD-u i Kanadi, tako i u našoj matici. Posebno sam ohrabren da je došlo do potpunog ujedinjenja organizacije i da je jedinstveni Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike već poceo ulaziti u nove i prepoznatljive projekte.

Sa novim rukovodstvom i novom vizijom, pomognuti iskustvom prethodnih rukovodioca organizacije, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike ima priliku da svojim budućim aktivnostima unese novu energiju u život nasih zajednica. U svojim konstruktivnim nastojanjima, mogu računati i na bratsku podršku Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike.”

— Muftija Sabahudin ef. Ćeman – Islamska Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike

Nedzad Mulabegovic

“Dozvolite da u svoje i u ime Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosne i Hercegovine uputim iskrene čestitke povodom dvadesetogodišnjice postojanja Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike. Protekle dvije decenije za KBSA bile su burne, pune uspona i padova, ali najvažnija stvar je da se propusti i nedostaci, koje svi imamo kroz naš angažman, uzmu kao pouke u budućem radu jer nas iste ojačavaju, uspravljaju i bivaju snažnim podsticajem budućeg zajedničkog angažmana na ciljevima i programima koji stoje pred svima nama. Posebno nas u Bosni i Hercegovini raduje da KBSA svoj dvadeseti rođendan dočekuje objedinjen, ujedinjen i snažniji, te želim uputiti iskrene čestitke na nesebičnom trudu, radu i nagažmanu svih Vaših članova koji su doprinijeli da KBSA danas predstavlja najrelevantnije bošnjačko udruženje na području SAD i Kanade.

Vjerujem da će VKBI i KBSA u periodu koji je pred nama osnažiti i revitalizirati međusobne odnose jer samo zajedničkim angažmanom i udruženim kadovrskim, naučnim, materijalnim i duhovnim kapacitetima možemo unaprijediti položaj Bošnjaka i jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. “

— Prof. Dr. Nedžad Mulabegović – Predsjednik Vijeća Kongresa Bošnjačkih Intelektualaca

Zecir Ramcilovic

“Sretan sam što u svijetu postoje, slobodno mogu reći, institucije koje traju i neumorno rade za dobrobit Bošnjaka u dijaspori, na očuvanju identiteta i jedinstva, te afirmaciji Bošnjaka kao pozitivnog činioca u društvu, čime jačaju i svoju maticu Bosnu i Hercegovinu. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je takva institucija koja je prepoznatljiva, institucija koja je uzor i motiv svima nama koji živimo i radimo van Bosne i Hercegovine.

Velika mi je čast i zadovoljstvo u povodu vašega jubileja 20 godina uspješnog rada da vam u svoje lično ime i u ime Bošnjaka Republike Sjeverne Makedonije koje predstavljam u Parlamentu čestitam godišnjicu i poželim mnogo uspjeha u vašem kontinuiranom plodonosnom radu u čvrstom uvjerenju da ćete i u budućnosti ostvariti zacrtane ciljeve. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike kao krovna organizacija Bošnjaka koji žive u Sjevernoj Americi u proteklom periodu je sa svojim institucionalnim kapacitetom i kontinuitetom, sa svim svojim aktivnostima ispunio i više nego što je postavio za svoj cilj. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike nije značajan samo za Bošnjake u Americi Kanadi, već sa svojim aktivnostima direktno utiče na pozitivne procese za Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom, ali i na unutrašnjem planu. Na položaj Bošnjaka u njoj i na položaj i afirmaciju Bošnjaka u cijelom svijetu. Vi ste najbolje pokazali da koliko smo mi bolje organizivani i ujedinjeni toliko smo i jači, a toliko je i jača naša Bosna i Hercegovina. Održavanje veza sa maticom Bosnom i Hercegovinom, međusobne posjete i organizacije akademskog i kulturnog karaktera jesu značajne, ali prije svega posjete i sastanci najvećih zvaničnika, te vaše djelovanje i uticaj na nosioce vlasti u Kanadi i SAD-u su od izuzetnog značaja za stvaranje prijatelja i jačanje međunarodnog položaja Bosne i Hercegovine.

Možda vi vaše rezultate ne doživljavate tako, ali ja kao čovjek koji živi i radi u Republici Sjevernoj Makedoniji i koji je društveno aktivan veoma dobro znam i prepoznajem koliko je važna afirmacija Bošnjaka, te njihov društveni angažman. Veoma je korisno za nas Bošnjake u Republici Sjevernoj Makedoniji kada i makedonska društveno-politička elita se zahvali na javnoj podršci i čestitkama koje smo dobili od predstavnika bošnjačkih organizacija iz Sjeverne Amerike, poput akademika Emira Ramića i drugih na našoj integraciji u NATO i pregovorima za članstvo u EU. Tako se grade prijateljstva i mostovi koji povezuju, a vaši mnogobrojni projekti i realizovane aktivnosti najbolje govore o značaju ovog jubileja. Vi ste postavili čvrst temelj na koji će i nove generacije produžiti da grade i jačaju bošnjaštvo i Bosnu i Hercegovinu. Još jednom najiskrenije čestitam i želim vam mnogo uspjeha u daljem radu.”

— Doc. Dr. Zećir Ramčilović – Narodni zastupnik u Skupštini Republike Sjeverne Makedonije

Adil Kulenovic

“Povodom 20 godina rada Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, Asocijacija nezavisnih intelektualaca – Krug 99, Sarajevo, upućuje svim članovima KBSA izraze podrške za istrajan rad i iskrene čestitke povodom ovog važanog i značajnog jubileja.

Uvjereni smo da će KBSA i dalje raditi na promociji Bošnjaka i afirmaciji bosanskohercegovačke nacije i države u SAD i Kanadi.”

— Adil Kulenović – Asocijacija nezavisnih intelektulaca – Krug 99

Suad Kurtcehajic

“Povodom velikog jubileja 20 godina rada Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), Forum bošnjačkih intelektualaca upućuje američkim i kanadskim Bošnjacima, a posebno članovima KBSA srdačne čestitke.

Ponosni smo što je KBSA za 20 godina djelovanja uradio mnogo na promociji bošnjačkih i bosanskohercegovačkih interesa u SAD i Kanadi i nadamo se da će to i u buduće nastaviti. Podržavamo rad KBSA.”

— Akademik, Prof. Dr. Suad Kurtćehajić – Predsjednik Foruma bošnjačkih intelektualaca

Mustafa Ceric

“Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU) upućuje srdačne čestitke Kongresu Bošnjaka Sjeverne Amerike povodom 20 godina uspješnog rada. Poznate su nam velike i važne aktivnosti nacionalne organizacije američkih i kanadskih Bošnjaka.

Nadamo se da će i ubuduće KBSA tako dobro odrađivati posao za Bošnjake, i Bosnu i Hercegovina u SAD i Kanadi.”

— Akademik Dr. Mustafa Cerić – Bošnjačka akademije nauka i umjetnosti

Rasim Muratovic

“U ime Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu čestitam 20. godišnjicu uspješnog rada Kongresu Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike i Institut za istraživanje genocida Kanada uradili su veoma bitne aktivnosti na polju prezentacije istine o agresiji i genocidu u Bosni i Hercegovini i pravdi za žrtve tih zločina. Nadam se da će Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike nastaviti svoj plodotvoran rad koji je prepoznat u i van Bosne i Hercegovine.”

— Prof dr. Rasim Muratović – Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

Rizvan Halilovic

“Dragi Bošnjaci Sjeverne Amerike, veliko mi je zadovoljstvo što mogu da Vam uputim čestitku povodom 20. godišnjice osnivanja Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike. Vjerovatno spadam u rijetke Bošnjake, koji je još od ranih devedesetih godina pravio planove kako da realizujemo vrlo značajni projekat uvezivanja dva neuvezana podskupa Bošnjaka kao temeljnog i authotonog naroda Bosne i Hercegovine i Sandžaka, sa rasijanim Bošnjacima u domovinskim zemljama, kao i u Evropi, Sjevernoj Americi, Australiji, a pogotovu u Turskoj. Vrlo sam se obradovao osnivanju Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Nemjerljiva je vrijednost u svakom pogledu Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i ja vam ovom prilikom u ime u ime Udruženja BOSFOR, čestitam jubilarnu 20. godišnjicu osnivanja. Želim Vam da se uz vaš još snažniji lobistički angažman Bošnjaci u Sjevernoj Americi, kao i na svim kontinentima, još bolje organizuju i još snažnije djeluju na uvezivanju Bošnjaka sa Bosnom i Hercegovinom i matice Bosne i Hercegovine sa svim Bošnjacima u svijetu. Prenesite moje iskrene selame svim aktivistima Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike uz želju da nastavite još uspješniji rad i djelovanje na okupljanju svih Bošnjaka i još snažnijem povezivanju sa našom jedinom domovinom i matičnom državom svih Bošnjaka.”

— Dr. Rizvan Halilović – Predsjednik Udruženja Bosansko-Tursko prijateljstvo „Bosfor”

Sanjin Kodric

“Čast mi je i zadovoljstvo u ime Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ kao najstarije i temeljne ustanove kulture Bošnjaka i bošnjačke kulturne matice čestitati Kongresu Bošnjaka Sjeverne Amerike 20. godišnjicu kontinuiranog rada.

Posebno cijenimo rad Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike na polju podizanja svijesti američkih i kanadskih Bošnjaka, kao i Amerikanaca i Kanađana uopće, u vezi s ključnim pitanjima bosanskog jezika te bošnjačke kulture, historije i duhovnosti, odnosno u vezi s drugim pitanjima od temeljnog interesa za Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu. Aktivnosti Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike u pogledu zvaničnog priznavanja bosanskog jezika u Sjedinjenim Državama i Kanadi od iznimne su važnosti za očuvanje i jačanje identiteta Bošnjaka i njihove veze s domovinom Bosnom i Hercegovinom, ali i za njihov položaj u državama u kojima sada žive.

Želimo da Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike nastavi svoj važan rad i nadamo se još boljoj i uspješnoj saradnji, za što je Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ uvijek otvorena. Ljubazno molim da naše iskrene čestitke i srdačne pozdrave prenesete svojim članovima i saradnicima.”

— Prof. Dr. Sanjin Kodrić – Predsjednik BZK Preporod

Hasan Sehovic

“Povodom 20 godina rada Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, Svjetski Savez Dijaspore Bosne i Hercegovine upućuje srdačne čestitke KBSA. Nadamo se budućoj još uspješnijoj saradnji između naših organizacija. KBSA je uradio mnogo u Sjevernoj Americi. Taj rad je prepoznatljiv i može biti primjer mnogima kako se treba odnosti prema državi Bosni i Hercegovini i njenoj dijaspori.”

— Hasan Šehović – Predsjednik Svjetskog Saveza Dijaspore BiH

Azem Dervisevic

“Novembra, 14.2020.godine navršava se značajan jubilej, dvadeset godina od zvaničnog registrovanja Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), koji je osnovan 28 maja 2000 na osnivačkog skupštini u Chicagu. Od svog osnivanja KBSA je dao izuzetan doprinos artikulisanju interesa naše države i našeg naroda u Sjevernoj Americi. Tim povodom Kongres Bošnjaka Svijeta upućuje srdačne čestitke rukovodstvu KBSA i svim onima koji su dali doprinos osnivanju i radu KBSA sve ove godine postojanja. Ova godišnjica je posebno značajna jer se u njoj postiglo ujedinjenje KBSA i KBSA2000. Želimo ovom prilikom uputiti čestitke i svim onima koji su dali doprinos da dođe do ujedinjenja Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike nakon 12 godina. S ponosom ističemo podatak da u rukovodstvu naše organizacije (KBS), participiraju i daju aktivni doprinos, nekadašnji osnivači i rukovodioci Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, koji su u tom vremenu jubileja kojeg obilježavate, svojim nesebičnim radom i djelovanjem, iskazali veliki patriotizam, odlučnost , djelovanje i odanost ideji opstanka Bosne i Hercegovine, bošnjačkog naroda u cjelini i suživota u njoj. S tim u vezi, objedinjenom KBSA, vašim organima, članovima, i simpatizerima želimo uspjehe u daljem radu i uspješnu saradnju u budućim projektima od općeg značaja za našu državu i naš narod. “

— Azem Dervišević, predsjednik Kongresa Bošnjaka Svijeta

Edin Ramic

“Čestitam veliki jubilej, 20 godina rada nacionalne organizacije američkih i kanadskih Bošnjaka. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je uradio mnogo na planu očuvanja bošnjačkog nacionalnog bića i predstavljanja bosanskohercegovačkih interesa u Sjevernoj Americi, ali i po pitanju podrške i pomoći Bosni i Hercegovini, kao i Bošnjacima diljem svijeta. Nadam se da ćete i u budućnosti nastaviti svoju važnu misiju promoviranja pozitivnih aspekata bošnjačkog kulturno-historijskog naslijeđa i tradicionalnih vrijednosti, te očuvanju bošnjačkog identiteta.”

— Edin Ramić, Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica

Jasmina Curic

“Povodom 20. godišnjice od osnivanja Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, u svoje ime i u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća upućujem Vam iskrene čestitke. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je u prethodnih dvadeset godina ostvario impresivne rezultate u organizaciji i djelovanju bošnjačke dijaspore u SAD i Kanadi. Vaša organizacija je bila ključna u promovisanju interesa Bošnjaka u Sjevernoj Americi ali i u zastupanju interesa države Bosne i Hercegovine u međunarodnoj zajednici. Tokom izazovnih vremena za naš narod, upravo je Vaša organizacija, svojim požrtvovanim radom uspjela da očuva identitet naše dijaspore ali i da pokaže da dobra i efektivna organizacija može učiniti puno toga ukoliko se pravilno stara o nacionalnim interesima svog naroda. Vjerujem da će Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, u decenijama koje su pred nama, nastaviti da uspješno ostvaruje svoju misiju, doprinoseći interesima Bošnjaka, gdje god oni živjeli. Još jednom, primite naše iskrene čestitke povodom ovog značajnoq jubileja.”

— Dr. Jasmina Curić, Predsjednica Bošnjačkog nacionalong vijeća u Srbiji

Redzo Kojic

“U ime Bošnjaka Kosova, a i u svoje ime, svim aktivistima Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike čestitam jubilej dvadeset godina osnivanja organizacije. Kao nacionalna organizacija Bošnjaka u kontinuitetu Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je od svog nastanka nastojala da artikuliše interese Bošnjaka u SAD i Kanadi tako i u našoj matici Bosni i Hercegovini, kao i državama gdje žive Bošnjaci. Kongres je tokom proteklih dvadeset godina imao uspjeha i padova, ali ovaj dan je pobjeda, jer slavimo dvadeset godina postojanja ove organizacije.Uspjeh se ne može drugačije opisati osim djelima, tako je Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike dao poseban doprinos u afirmaciji Bošnjaka u tom dijelu svijeta.”

— Redžo Kojić – Predstavnik Bošnjaka Kosova, Predavač, Teoretičar

Anela Halilovic-Semsovic

“Kao predsjednica Skupštine grada Novog Pazara, sa zadovoljstvom čestitam ovaj jubilej koji ima poseban smisao za sve Bošnjake. Teška vremena su uvijek tražila velike ljude: vremena tražila i iznjedrila ih. Vi spadate u njih! Emotivna nit koja treperi na ovaj način nam je svima dragocjena, a Vaš konkretan rad od nemerljivog značaja za sve nas. Uz želju da Vaše postojanje bude naša snaga, a Vaš uspjeh naša radost, želim Vam svako dobro!”

— Dr.sci.med. Anela Halilović-Šemsović – Predsjednica Skupštine Novog Pazara

Ferid Muhic

“Već 20 godina Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike predstavlja primjer za sve Bošnjake – u Bosni, kao i u dijaspori! Vi ste za ovo vrijeme bili i ostali više od ambasadora Bošnjaka i Bosne, vi ste pravo srce Bosne i duša Bošnjaka. Čestitam i radujem se, u svoje ime i u ime svih Bošnjaka Makedonije!”

— Akademik Ferid Muhić