Dvadeset godina KBSA - u punom jedinstvu i još snažnije naprijed

Dvadeset godina KBSA – u punom jedinstvu i još snažnije naprijed

Obavještavamo javnost da je u proteklom periodu upješno završen proces zvaničnog ujedinjenja Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike 2000. Dvije organizacije  nastavljaju svoj zajednički rad pod imenom Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA). Zahvaljujemo se svima koji su dali svoju nesebičnu pomoć u procesu ujedinjenja a posebno svim članovima Upravnog odbora ujedinjenja KBSA koji su u proteklom periodu učestvovali u ovom procesu i doprinijeli da se isti uspješno privede kraju. Različitosti iz nedavne prošlosti su prevaziđene i svi članovi organizacije, te sadašnji i bivši rukovodioci organizacija su saglasni u stavu da jedinstvo nema alternativu!

Izražavamo želju i nadu da ćemo u narednom periodu biti svjedoci jednog novog buđenja i progresa naše zajednice kako na ovom kontinentu, tako i u domovini, te na svim mjestima u cijelom svijetu, gdje god da naš narod živi.

Jubilej 20 godina od osnivanja KBSA

Na dan 14. novembra 2000. godine u Chicagu, savezna država Illinois je registrovan Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike kao neprofitna, nevladina, samostalna i neovisna organizacija Bošnjaka nastanjenih u Sjevernoj Americi (SAD i Kanada).

U članu 1. statuta organizacije je pisalo da se Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike osniva u cilju sveopćeg razvoja i napretka Bošnjaka u Sjevernoj Americi, te njihovog boljeg povezivanja u cilju jačanja, unapređenja i povezivanja bošnjačkih organizacija, institucije te pojedinaca, njihove koordinacije i usklađivanja djelovanja, te u cilju boljeg povezivanja bošnjačke dijaspore Sjeverne Amerike sa drugim Bošnjačkim dijasporama i sa maticom Bosnom i Hercegovinom.

U toku proteklih 20 godina, organizacija je odrastala, prateći dinamiku koja je svojstvena svim nevladinim organizacijama čiji rad podržavaju aktivisti-volonteri. Kako su se mjenjala vremena, tako se znala mijenjati i dinamika aktivnosti. Ipak, onaj početni korak, član 1. je ostao osnova svih djelovanja.

Svim našim simpatizerima, sadašnjim i bivšim aktivistima, volonterima, sadašnjim i bivšim rukovodiocima organizacije, predsjednicima i članovima upravnih odbora, te na kraju što posebno želimo istaći – našim osnivačima, čestitamo 20. godišnjicu osnivanja naše organizacije!

Dvadeset godina KBSA - u punom jedinstvu i još snažnije naprijed

Džemo Hot, jedan od osnivača organizacije i Predsjednik KBSA u periodu 2004-2006 kaže: “Zaista sam ponosan na to vrijeme, posebno što smo uspjeli da pokrenemo i realiziramo nekoliko historijskih aktivnosti kao što su zahtjev tadašnjem medjunarodnom predstavniku za BiH, gospodinu Paddy Ashdown da se zaustavi usvajanje sramog prijedloga izmjena u Ustavu BiH, kojim bi se BiH dijaspori poništilo pravo glasa na izborima. Pokrenuta je inicijativa koja je kasnije usvojena, da se prizna bosanski jezik kao “heritage language” u SAD-u. Na desetu godisnjicu genocida u Srebrenici, usvojene su dvije rezolucije u Senatu i Kongresu SAD, dok je na naš prijedlog Parlament Crne Gore usvojio je Rezoluciju o izvrsenom Genocidu u Srebrenici. Konkretno smo se angažovali na prilikupljanju finansijskih sredstava kao potporu tužbi BiH protiv SR Jugoslavije pod nazivom “Pravda za BiH” kada je prikupljeno sredstava na nivou oko $200.000  koja su poslana Fondaciji u Sarajevu.” 

Dvadeset godina KBSA - u punom jedinstvu i još snažnije naprijed

Emir Ramić, Predsjednik KBSA u period 2006-2008, kaže: “Za 20 godina svoga rada KBSA je pokazao i dokazao da se Bošnjaci Sjeverne Amerike mogu i trebaju nacionalno organizovati i tako institucionalno odrediti svoje nacionalne potrebe i ciljeve u američkom Melting Pot-u i  kanadskom Kulturnom Mozaiku. Aktivnostima KBSA, sjevernoamerički Bošnjaci su se predstavili na jednom od najrazvijenijih prostora u svijetu sa svim svojim nacionalnim odrednicama kao dio savremenog, evropskog naroda, što je doprinijelo da se uklone mnoge predrasude koje prate Bošnjake u i van matične domovine. KBSA je doprinio da Bošnjaci ne samo u Sjevernoj Americi, već i šire odrede svoja nacionalna prava i potrebe, vezujući svoju nacionalnu egzistenciju za državu Bosnu i Hercegovinu. KBSA je svojim djelovanjem omogućio i direktno učestvovao u osnivanju mnogih danas bitnih bošnjačkih i bosanskih organizacija i zajednica u Sjevernoj Americi.” 

Dvadeset godina KBSA - u punom jedinstvu i još snažnije naprijed

Semir Đulić, jedan od inicijatora osnivanja i Predsjednik KBSA u periodu 2001-2002 kaže: “Čin osnivanja Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike bio je i jeste jasan izraz svjesti prognaničke populacije Bošnjaka o potrebi formiranja organizacije koja će promovirati i štititi njihove nacionalne interese, interese Bosne i Hercegovine, istinu o genocidu i agresiji, gradeći  mostove prijateljstva  sa novim susjedima koji su nas prihvatili u najtežim trenutcima. Patriotizam,istina i pravda bili su naša pokretačka nada koja nam je otvorila vrata State Department-a, Američkog Kongresa i Senata, te Kanadskog Parlamenta. Kao jedan od osnivača KBSA, dvadeset godina poslije, posebno sam ponosan na činjenicu da liderske pozicije preuzimaju mladje generacije kojima ne nedostaje ni patriotizma a ni volje da nadogradjuju i unapredjuju ono sto smo mi počeli. Uvjeren sam da će im obrazovanje koje su stekli u državama u kojima žive omogućiti da ostvare rezultate koje mi nismo i da izbjegnu greške kojih je sigurno bilo.”