Saopćenje KBSA o predstojećim federalnim izborima u Kanadi

Saopćenje KBSA o predstojećim federalnim izborima u Kanadi

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) poziva građane Bosne i Hercegovine koji žive u Kanadi da glasaju na predstojećim federalnim izborima.

Glasanje u demokratskom društvu je jedno od osnovnih ljudskih prava koje obezbjeđuje platformu za izjašnjavanje o političkim smjernicama i predstavnicima građana. Pravo glasanja u Kanadi je ustavno pravo svih građana da izvrše svoju dužnost u cilju da se obezbjedi odgovarajuće zastupanje na svim nivoima vlasti. Predstojeći federalni izbori u Kanadi su prilika da se utiče na politiku i društvene promjene s ciljem očuvanja kanadskog Kulturnog mozaika i zaštite prava manjina, kao ključnih stubova kanadske demokratije. Kao građani Bosne i Hercegovine koji živimo u Kanadi, imamo građansku dužnost da nastojimo pomaknuti kanadsko društvo naprijed što je moguće bliže idealima pravde, pravičnosti, jednakosti, i suosjećanja za sve Kanađane. Kanađani bosanskohercegovačkog porijekla su dužni da rade u suradnji sa svim kanadskim građanima za zajedničke ciljeve koji su od koristi za sve Kanađane.

KBSA poziva građane Bosne i Hercegovine koji žive u Kanadi da pomognu onima koji podržavaju vrijednosti slobode i jednakosti za sve one koji žive u Kanadi. Ne postoji bolji način da se osigura da uživamo u našim slobodama i univerzalnim ljudskim pravima kao što je garantovano u kanadskom Ustavu.

KBSA se nada mogućnosti saradnje s liderima i članovima onih političkih stranaka koje podržavaju ustavna prava Kanađana bosanskohercegovačkog porijekla i podržavaju napore za pravdu i stabilnost u Bosni i Hercegovini koja treba biti od važnosti za Kanadu. Nadamo se da zajedno možemo raditi da Bosna i Hercegovina ustraje na putu ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji i NATO savezu. Bosni i Hercegovini je potrebno snažno vodstvo i smjernice iz Kanade za pomoć u procesu demokratizacije i uklanjanja ključnih prepreka na tom putu. Imperativno je da međunarodna zajednica i kanadska vanjska politika igraju ključnu ulogu u formiranju novog ustava koji će biti usmjeren ka demokratizaciji na osnovi građanskih prava svih naroda a ne etno-teritorijalne nepravde i podjele. Osim toga, KBSA će podržati one političke subjekte koji osuđuju govor mržnje i negiranje genocida u Bosni i Hercegovini i drugdje. Važno je da kanadsko društvo prepozna opasnosti od govora mržnje i negiranja genocida i na odgovarajući način zaštiti manjine protiv mržnje i diskriminacije.

Izbori u Kanadi predstavljaju ključni trenutak za Kanađane bosanskohercegovačkog porijekla, da izaberu vladu čija politika će pozitivno uticati na bosanskohercegovačku zajednicu u Kanadi, odnosno na državu Bosnu i Hercegovinu. Zato je veoma važno za sve Kanađane bosanskohercegovačkog porijekla da ispune svoje građanske dužnosti i glasaju na predstojećim federalnim izborima, 21. oktobra ove godine i tako izraze svoje mišljenje o budućnosti Kanade, ali i o budućnosti države Bosne i Hercegovine.

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike