Saopćenje povodom 24-te godišnjice genocida u Srebrenici

Saopćenje povodom 24-te godišnjice genocida u Srebrenici

Povodom 24-te godišnjice genocida u Srebrenici, najvećeg zločina poslije Drugog svjetskog rata u Evropi, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) kao krovna organizacija američkih i kanadskih Bošnjaka u saradnji sa svojim partnerskim organizacijama organizuje niz komemoracija u SAD i Kanadi. Posebne komemoracije se održavaju u Richmondu, Atlanti, Harisburgu (SAD) i Torontu, Hamiltonu, i Windsoru (Kanada). Više američkih i kanadskih gradova su izdali posebne proklamacije i proglase povodom 11. jula, Dana genocida u Srebrenici.
 
Od početka svoga rada KBSA je pokazao da stoji uz žrtve genocida u Srebrenici i BiH i da se bori za istinu o agresiji na Bosnu i Hercegovinu i genocidu počinjenom u Bosni i Hercegoviniu. Iako istina i pravda još uvijek nisu zadovoljene, žrtve genocida nisu zaboravljene, KBSA u kontinuitetu na poseban način ispoljava senzibilitet i pijetet prema žrtvama genocida. To potvrđuje niz rezolucija usvojenih u američkom Kongresu i Senatu, u vise drzava i gradova u SAD, te Parlamentu Kanade.
 
Kolektivno sjećanje na genocid je jedini način da se taj strašni zločin više nikome nikada ne desi i da se nikada ne zaboravi. Ako je to kolektivno sjećanje još institucionalizovano od strane velikih svjetskih demokratija kakva su SAD i Kanada onda imamo još nade u
pobjedu istine i pravde. Ali samo kolektivno sjećanje nije dovoljno. Potrebno je još mnogo drugih i raznovrsnih aktivnost kojima možemo pobjediti zaborav na strašne zločine koje su se desile u BiH, a to za sviju nas predstavlja kontinuirani zadatak i obavezu prema žrtvama i familijama.
 
Za KBSA je problem interpretacije genocida riješen. Američki i kanadski Bošnjaci, predvođeni KBSA, ostaju ujedinjeni protiv negatora genocida, ujedinjeni u borbi za istinu o genocidu i pravdi za žrtve genocida, i ujedinjeni u kulturi pamćenja kako se nikome i nikad više ne bi ponovila Srebrenica ili druga mjesta gdje je počinjen genocid nad  Bošnjacima u BiH.
 
Naš cilj je da nastavimo ispunjavati civilizacijsku i ljudsku dužnost čuvanja sjećanja na najveći zločin poslije Holokausta u Evropi, genocid u Srebrenici i BiH. Žrtvama genocida u Srebrenici i BiH se veoma aktivno i perfidno nameće zamka kulture pomirenja u vidu culture zaborava. Neophodan je obrnut društveni proces. Njegovanje kulture sjećanja kao kulture istine. Samo kultura sjećanja, kao kultura objektivne historijske istine jeste zapreka produciranju stereotipa o žrtvama genocida. Zato je veoma je važno da SAD i Kanada prime pouku iz genocida u Srebrenici. I ne samo da primi pouku nego da se u njihovim društvenim sistemima putem kulture sjećanja oduzme mogućnost negiranja genocida i veličanja zločinaca. Iako se genocid dogodio na očigled cijelog svijeta, iako su najviši međunarodni sudovi izrekli konačnu ljudsku, pa samim tim i historijsku istinu o genocidu u Srebrenici, žrtvi se i dalje nanosi uvreda i bol od strane američkih i kanadskih Srba i njihovih organizacija i zajednica, te plaćenih srpskih kvazi intelektualaca koji negiranjem genocida pokušavaju da prikriju odgovornost prije svega Srbije za udruženi zločinački poduhvat i genocid. Ali zločinci ne mogu od svog zla pobjeći, za njega se mogu samo pokajati. Pravda je spora, ali neupitna. Nećemo izgubiti nadu u pravdu i nikada nećemo posustati u borbi da se ona ispuni. Neka to znaju kako oni koji rade zajedno sa nama za istinu i pravdu, tako i oni koji ponižavaju istinu i pravdu i pokušavaju umaći od odgovornosti za počinjene zločine.
 
KBSA se u ime familija žrtava zahvaljuje svim političkim subjektima u SAD i Kanadi na kontinuiranoj podršci borbi za istinu i pravdu.