Predsjednik KBSA - intervju -Sarajevo izgubilo kompas političkih prioriteta

Predsjednik KBSA – intervju -Sarajevo izgubilo kompas političkih prioriteta

“Političko Sarajevo  mora uspostaviti bolju suradnju sa dijasporom, koja može biti spona sa američkom administracijom. To je zadaća, kako za  Sarajevo, tako i za dijasporu. A sve u interesu BiH”, ističe u razgovoru za Kliker. info predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike Mirzet Mujčić.

Pored toga, čelni čovjek organizacije koja djeluje u gotovo svim većim mjestima gdje žive i rade  američki i kanadski Bošnjaci, govori i o aktuelnoj situaciji u BiH, šansama da se Amerika u punom kapacitetu vrati u našu zemlju, lobiranju u SAD, nedolasku probosanskih političara u Washington te mnogim drugim temama.

Kliker : Vodeći svjetski mediji, analitičari i dobri poznavaoci prilika na brdovitom Balkanu u posljednje vrijeme sve češće našu zemlju pominju u nimalo lijepom kontekstu. Predviđaju se čak i mogući oružani sukobi pa me zanima kakvo je vaše viđenje aktuelne situacije koja baš ne miriše na dobro ?

Mujčić : Balkan je oduvijek bio i ostao politički  trusno područje. Raspadom bivše države , nisu riješena nacionalna pitanja naroda koji su činili tu državu. Kad ovo kažem, u prvom redu mislim na Kosovo i BiH. Za nas je u prvom redu fokus na pitanju Bosne i njenog po meni nedovršenog  uređenja kao države. Dejtonski ugovor je zaustavio rat i uspostavio tzv. “Dejtonsku BiH”. Bojim se da se to tako i htjelo napraviti, kako bi se u nekom budućem vremenu omogućilo velikosrpskim i velikohrvatskim nacionalističkim težnjama da konačno podijele državu.

Velikosrpski i velikohrvatski nacionalizam su omča oko vrata drzavi BiH i u tome leži prijetnja miru i stabilnosti ovog regiona s jedne i naravno sve veći uticaj Rusije s druge strane. Naime, Rusija želi po svaku cijenu onemogućiti proširenje NATO-a na cjelokupni Balkan

Srbija i RS su joj oruđe kojim to nastoji ostvariti.

Rusija želi preko Srbije i entiteta RS ostvariti svoj nacionalni interes i geostratešku poziciju na Balkanu. Da bi to i ostvarila, najlakše je koristiti etničke tenzije i visok nivo korumpiranosti, prije svih-donosilaca odluka. Sve dok se ne riješi pitanje Kosova,kao i uspostavljanja BiH kao normalne države, gdje bi svi nacionalizmi  bili definitivno poraženi, uvijek će postojati mogućnost izbijanja novih sukoba.

Kliker : Nakon dužeg vremena primjetan je pojačan interes SAD u našoj zemlji o čemu govori i nedavna rasprava u Kongresu gdje je Odbor vanjske politike obavio iscrpnu raspravu o uticaju Rusije i postupcima člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika . Interesuje nas kakva su vaša saznanja o tome i može li se očekivati da se Amerika u punom kapacitetu vrati u BiH ?

Mujčić :Dva su osnova razloga za taj pojačn interes SAD.Prvi je činjenica da je Dejtonska biH produkt američke administracije a drugi je svakako sve intenzivnije prisustvo Rusije u Srbiji i RS čime direktno ugrožava geostrateške interese SAD na Balkanu .Ovome se može dodati i nesposobnost EU da riješi pitanje integracije Balkana u svoje okrilje.

Pored ovih razloga mislim da je bitno pomenuti i aktivizam bosanskohercegovačke dijaspore , njenog bosanski orijentiranog dijela koji kroz Savjetodavno vijeće, KBSA i Instituta za istraživanje genocida nastoji držati pitanje BiH aktuelnim kada je u pitanju američka spoljna politika.

Kliker : Šta KBSA čini da se to i doista dogodi ?

Mujčić : Članovi UO KBSA na lokalnom nivou u kontaktima sa američkim kongresmenima i senatorima pokušavaju lobirati za značajniji uticaj SAD u BiH. Mi smatramo da je jedna od najvažnijih uloga KBSA direktni kontakt sa lokalnim američkim političarima i objašnjavanje potrebitosti veće uloge SAD prema BiH. Takođe je značajno i medijsko lobiranje u američkim sredstvima informisanja. Na kraju i saradnja sa američkim akademskim ustanovama je izuzetno bitna za realizaciju naših lobističkih ciljeva. Naravno svjesni smo naših mogućnosti i upravo zbog toga u zadnje vrijeme iznalazimo nove metode i sadržaje rada u KBSA koji bi dali konkretnije rezultate i sa kojima će javnost ubrzo biti upoznata.

Kliker : Političke snage koje ne žele dobro BiH do sada su prema medijskim navodima utrošili ogromne svote novca na lobiranje u SAD. Prema istraživanju Glasa Amerike samo je Dodikov režim u tu namjenu do sada izdvojio oko 30 miliona dolara. Recite nam vide li se učinci te kampanje i šta vi poduzimate da amortizujete te udare na same temelje države BiH ?

Mujčić : Ovdje moram naglasiti, da su dijaspore naših komšija i susjeda  na sjevernoameričkom kontinentu vremenski puno starije od nas . Samim tim su i puno organizovanije i iza njih ,za razliku od nas stoje matične države. Nije tajna da entitet RS iz svog budžeta direktno pomaže ovako organizovanu mrežu i lobističke grupe koje rade za interese RS. To isto čini i HDZ, gdje je postignut dogovor između Dodika i Čovića o zajedničkom lobiranju protiv države BiH.

Naša zajednica je relativno”mlada”, ali i pored toga smo za kratko vrijeme postigli određene rezultate. Naglašavam ponovo da naša dijaspora nema uspostavljenu komunikaciju sa državom BiH i njenim institucijama na onom nivou koji bi bio potreban. Obzirom na količinu novca kojim raspolažu, Dodikov režim nije polučio one rezultate koje je očekivao.Mi imamo volju, htjenje,istinu i samo istinu da se pored ovako organizovane mreže entiteta RS borimo za našu državu,

Kliker : Jesu li opravdana strahovanja da će Dodik u nekoj bliskoj budućnosti dobiti povoljniji tretman od aktuelne administracije predsjednika Trumpa ?

Mujčić : Ovo je dobro pitanje za naše političare da razmisle o takvoj mogućnosti  koju bih uzeo u tolikoj mjeri za ozbiljno koliko je sama nepredvidljivost predsjednika Trumpa.  Sama pobjeda Trumpa na prošlim izborima  dovela je do porasta,kako u Americi,  više u Evropi “desnih” snaga. To nije dobro za BiH. Upravo Dodik koristi jačanje desnice i računa da bi u eventualnom reizboru Trumpa,  u drugom mandatu došlo do boljeg pozicioniranja RS u SAD. Srbija i RS računaju da će u drugom mandatu ukoliko pobijedi, predsjednik Trump uspjeti da mnoge stvari postavi na svoje mjesto i postavi svoje ljude, što sada nije slucaj.

Ako se prisjetimo da je u Helsinkiju 1972.god. rečeno da u Evropi nema promjena granica a 20 god. nakon toga smo bili svijedoci krvavog raspada bivše države što mi daje za pravo da sumnjam u nove podjele. Moramo se prisjetiti da je Trumpova administracija bila suglasna oko podjele Kosova a da se tome suprostavio tzv. vojni lobi koji je bio absulutno protiv .To nam govori da ovakvu mogucnost kada je u pitanju BiH moramo uzeti veoma ozbiljno i ne smijemo je zanemariti.

Kliker : Ovo sam vas pitao i zbog toga što posljednjih godina  zvanično političko Sarajevo pod ručnom dolazi u Washington ?

Mujčić : To je priča za sebe. Ne sjećam se kad je neko od zvaničnika BiH posjetio SAD.Tu prije svega mislim na zvaničnike koji promoviraju probosansku politiku. SAD su kreirale i uspostavile”Dejtonsku”BiH. Bez SAD nema promjena na Balkanu. One su alfa i omega svih dešavanja.

Bojim se da je političko Sarajevo izgubilo kompas političkih prioriteta.  Vašington i Brisel su  prioriteti i ka njima treba usmjeriti vanjskopolitičke aktivnosti. Mislim da nisu iskoristili ni ono što im mi kao bosanska dijaspora nudimo.Političko Sarajevo  mora uspostaviti bolju suradnju sa dijasporom, koja može biti spona sa američkom administraciom. To je zadaća kako za političko Sarajevo tako i za dijasporu. A sve u interesu BiH.

Kliker : U iščekivanju spasonosnih riješenja iz Amerike i Evrope korumpirana i onemoćala BiH se u posljednje vrijeme bukvalno prazni. U potrazi za boljim životom odlaze ne samo mladi i školovani već i kompletne familije. Šta poručujete vlasti a šta građanima u matičnoj domovini ?

Mujčić : Ovu su nažalost gole činjenice. Mladi ne vide perspektivu u ovakvoj politički nestabilnoj državi i korumpiranom društvu.Mladine vide svoju budućnost u nefunkcionalnoj, pravno neuređenoj državi koja sa svoje strane ne čini ništa kako bi se taj trend zaustavio.Sve dokbude vladao sistem u kojem bolje prolaze podobni a ne sposobni mladi će svoju srećutražiti u uređenijim društvima i državama. Sve ovo prethodno pobrojano su i razlozi zašto nema značajnijih ulaganja od naših ljudi iz dijaspore.

Umjesto zakonskih riješenja koja bi podsticala dijasporu da ulaže svoja sredstva u razvoj BH  ekonomije i otvarnje radnih mjesta za one koji odlaze oni nam nameću poreze na pomoć koju šaljemo svojim porodicama u domovini. Mladima u BiH bi poručio da moraju shvatiti da im niko drugi do oni sami neće  stvoriti bolje uslove za život.Zbog toga moraju postati politički aktivni,samoorganizovati se i biti kreatori svoje budućnosti.

Kliker : Da li BiH i Zapadni Balkan istinski žele na Zapad ?

Mujčić : Ovdje bi se mogao dati kratak odgovor. Većina stanovništva Zapadnog Balkana, uvjeren sam da želi na Zapad , što i čine. Niko ne ide u Rusiju,Kinu ili arapske zemlje. Sa političarima je druga priča. Deklarativno se zalažu za to a istinski ne haju za Zapadom jer dolaskom pravnih normi sa “zapada” mnogi od njih bi završili svoje političke karijere a ne mali broj bi zavrišio  “iza brave “.

Kliker : Pripremajući se za ovaj razgovor primjetili smo da ste u Upravni odbor KBSA vratili gotovo sve bivše predsjednike orgtanizacije koja okuplja američke i kanadske Bošnjake. Šta vas je motivisalo da korjenito promijenite način i pristup vođenja KBSA ?

Mujčić: Pred Kongresom stoje ozbiljni izazovi i zadaci na koje  moramo  dati odgovore. Situacija u državi je takva kakva je i sa tendecijom pogoršanja u svakom pogledu. Naša dijaspora može i mora biti puno bolje organizovanija i kao takva imati bolju komunikaciju i suradnju sa državom BiH. Naša dijaspora može puno toga pomoći i uraditi za BiH ako se mi ovdje bolje organiziramo.

Svi bivši predsjednici koji su se sada vratili u odbor su svako na svoj nacin dali doprinos u razvoju naše zajednice na sjevernoameričkom kontinentu i pomoći BiH. Njihov predhodni rad, njihova vizija i želja ka boljem organizovanju Bošnjaka na sjevernoameričkom kontinentu a time i pomoć državi BiH nas je opredjelila da napravimo i formalni spoj iskustva i mladosti kako bi uspješno odgovorili sadašnjim i budućim izazovima.

Kliker: I na kraju vaša poruka našim ljudima na sjevernoameričkom kontinentu ?

Mujčić :  Sjevernoamerička bošnjačka dijaspora je u dobroj mjeri očuvala svoju autentičnost i jeste najbolji ambasador bosanskohercegovačkih vrijednosti.Potpuno se integrisala u društvene i ekonomske sfere života na sjevernoameričkom kontinentu. Nažalost , politički aktivizam kako ovdje tako i u i prema BiH je ono na čemu je potrebno još puno raditi.

Podatak da samo 1 ili 2 % naših ljudi koristi svoje glasačko pravo jasno ilustruje predhodno izrečen stav. KBSA poziva sve Bošnjake, sve BH patriote da se registruju i glasaju na izborima u BiH .Da budu aktivni članovi zajednica  ukojim trenutno žive,da kroz taj aktivizam promoviraju interese BiH i temeljne vrijednosti bosanskohercegovačkog bića.Svima onima koji žele dase aktiviraju na ovim poljima vrata KBSA su otvorena.

H.Š. (Kliker.info)