Traže se korekcije na Portalu za dopunsku nastavu

Traže se korekcije na Portalu za dopunsku nastavu

KBSA, IGK i BOSNAWA su poslali pismo Ministarstvu Civilnih poslova BiH i Ministarstvu za izbjeglice i ljudska prava BiH u povodu nepravilne formulacije zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini. Kompletan sadržaj pisma:

Ministarstvo Civilnih poslova BiH
TRG BiH 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Ministarstvo za izbjeglice i ljudska prava BiH
TRG BiH 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

15. 02. 2019.

Predmet: Dopunska nastava za bosanski jezik

Poštovani,

Javljamo se u ime udruženja u potpisu, nastalih sa razlogom očuvanja historije, kulture, tradicije, religije i jezika građana BiH u Sjevernoj Americi, povodom objave Portala: “Interaktivni web portal za obrazovanje djece u dijaspori”, postavljenom na internetu od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Prije svega želimo da vam se zahvalimo na vašim naporima da obezbijedite edukativne resurse za BiH dijasporu. Razlog našeg obraćanja je da ukažemo na neke propuste u predstavljanju trenutnog sadržaja na Portalu.

U originalnom Ustavu BiH na engleskom jeziku ne piše specifično koji su službeni jezici u BiH, ali postoje klauzule po kojima je jasno naznačeno da građani BiH imaju pravo na obrazovanje na maternjem jeziku, kao i pravo da nazivaju svoj jezik imenom koji žele.

U Ustavu Federacije BiH, Član 6, piše:

(1) Službeni jezici Federacije Bosne i Hercegovine su: bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik. Službena pisma su latinica i ćirilica.

(2) Ostali jezici mogu se koristiti kao sredstvo komunikacije i nastave.

Takođe, na osnovu prevoda engleske verzije Ustava BiH na bosanski, hrvatski i srpski jezik, te činjenice da su te tri jezičke verzije, ne samo tog dokumenta nego i drugih dokumenata, postavljene na službenim portalima državnih institucija BiH, da se zaključiti da su u zemlji i dijaspori, de jure i de facto, priznati jezici pod nazivima bosanski, hrvatski i srpski. Shodno tome, ovi jezici su priznati u svim državama svijeta i kao takvi se uče u dopunskim skolama.

Na vašem Portalu, koji je implementiran na open source Moodle platformi, pored engleskog, može se izabrati bilo koji od tri jezika (bosanski, hrvatski, srpski) da bi se dobio tekst dobrodošlice na odgovarajućem jeziku.

Shodno tome, mi bh. građani u dijaspori smo uložili znatne napore u zadnjih nekoliko decenija nakon agresije na BiH da sami osnujemo dopunske škole u novim državama. Predmet “Bosanski jezik”, ili na engleskom “Bosnian language”, se uči pod tim terminom u dopunskim školama. Čak u nekim državama, kao što je Kanada, ocjena iz tog predmeta se uračunava u ukupnu ocjenu na svjedočanstvu srednje škole. Isti slučaj je i sa druga dva srodna jezika, hrvatskim i srpskim, koji su takođe priznati kao takvi u kanadskim školama i drugim institucijama.

Imajući u vidu gore navedeno, i u skladu ispunjenja naših ljudskih prava kao državljana BiH u dijaspori, tražimo od vas da napravite sljedeće korekcije na spomenutom Portalu:

1) Dodati u nazivu portala izraz ili riječ koji će jasno pokazati da se radi o portalu službenog organa BiH i da se jasno radi o edukaciji na i o bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

2) Korigovati naslove postojeća 4 modula na Portalu: “Prvi razred”, “Drugi razred”, “Treći razred” i “Četvrti razred” u naslove “Bosanski, hrvatski i srpski jezik za prvi razred”, “Bosanski, hrvatski i srpski jezik za drugi razred”, “Bosanski, hrvatski i srpski jezik za treći razred” i “Bosanski, hrvatski i srpski jezik za četvrti razred”.

3) Korigovati u svakom postojećem modulu ili kursu naslov “Jezici i književnosti naroda Bosne i Hercegovine” u naslov: “Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost Bosne i Hercegovine”.

Iskreno se nadamo da ćete u što skorije vrijeme ispraviti ove propuste. U protivnom, nećemo koristiti i popularisati vaš Portal.

Sa nestrpljenjem očekujemo da upoznamo našu djecu što prije sa ovim jako važnim i zanimljivim resursom, da bi našu domovinu Bosnu i Hercegovinu upoznali što bolje i svoj maternji jezik što bolje savladali.

Unaprijed zahvaljujemo na saradnji.

Azra Durić
Potpredsjednica Udruženja bosanskih žena Sjeverne Amerike (BOSNAWA)

Mirzet Mujčić
Predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA)

Emir Ramić
Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada (IGK)