Poziv na Akciju: Potpišite Peticiju Parlamentu BiH da se Sutorina vrati BiH

sutorina pripada bihKongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) poziva sve građane Bosne i Hercegovine koji smatraju BiH svojom jedinom domovinom, da potpišu internet peticiju, odnosno pismo koje je upućeno svim članovima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u kojem se traži povratak Sutorine kao drugog izlaza na more. U pismu se, između ostalog,traži da se prijedlog ugovora o državnoj granici BiH i Crne Gore ocijeni kao štetan i neprihvatljiv, te podnesu zahtjev za arbitražu pred Međunarodnim sudom pravde (MSP) da se Sutorina vrati kao suvereni teritorij Bosne i Hercegovine.

Peticiju možete naći i POTPISATI tako sto ćete kliknuti na link https://www.change.org/p/parlament-bosne-i-hercegovine-vratite-sutorinu-bosni-i-hercegovini, a zatim pozvati sve prijatelje i patriote Bosne i Hercegovine da urade isto.

Hvala!

KBSA Služba za odnose s javnošću

Tekst pisma/peticije:

Postovani poslanici i delegati Parlamentarne Skupstine BiH i Doma Naroda BiH,

Sutorina je povijesni dio državnog bosanskohercegovačkog teritorija i niko nema pravo na potpisivanje dokumenata u ime bosanskohercegovačke države i njenih građana, koji utiču na njen teritorijalni integritet, suverenitet, političku nezavisnost i internacionalni subjektivitet.
Podsjećamo da je Bosna i Hercegovina ušla u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca sa dva izlaza na more: Neum kod Kleka i Sutorina kod Herceg Novog. Ti su izlazi potvrđeni prije toga na Berlinskom kongresu 1878. godine. Dokazi o granicama Bosne i Hercegovine se nalaze u Beču i Dubrovniku i mogu se obezbijediti diplomatskim putem. Kod stvaranja AVNOJ-evske Jugoslavije, Bosna i Hercegovina je imala granice koje su utvrđene Berlinskim kongresom. Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije od 31. januara 1946. godine je predviđao da samo Narodna skupština Federativne Narodne Republike Jugoslavije može vršiti razgraničenje između narodnih republika, kao i da se granice Narodne Republike Bosne i Hercegovine ne mogu mijenjati bez njenog pristanka. Shodno tome Sutorina je ucrtavana na kartama kao bosanskohercegovački izlaz na otvoreno more. Razmjena teritorija Sutorine sa skoro 9.000 hektara i sedam kilometara morske obale kod bokokotorskog zaliva za Lovišta na Sutjesci izvršena je 1948. godine, nakon neformalnog usmenog sastanka Đure Pucara Starog iz Bosne i Hercegovine i Blaža Jovanovića iz Crne Gore, o čemu ne postoji nikakav pisani trag. Tek tada se pojavljuju prve karte koje Sutorinu ucrtavaju unutar Crne Gore.
Izražavajući mišljenje potpisnika ove peticije, smatramo potpuno nerazumnim prihvatiti potpisivanje definitivnih granica sa Crnom Gorom dok Internacionalni sud pravde na osnovu bosanskohercegovačkog zahtjeva ne arbitrira to pitanje.
Pravo raspolaganja državnim teritorijem ima samo Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i njeni građani.
Pozivamo vas da zastitite teritorijalni integritet države i da usvojite rezoluciju kojom se traži da se prijedlog ugovora o državnoj granici BiH i Crne Gore ocijeni kao štetan i neprihvatljiv.
Zatim, zelimo da podnesete Zahtjev za arbitrazu u vezi Sutorine na Medjunarodnom sudu pravde da se Sutorina vrati teritoriji Bosne i Hercegovine gdje je pripadala sve do 1948 godine, a zatim ilegalno prepisana Crnoj Gori.