Podrška inicijativi za sveobuhvatnu analizu pitanja Sutorine

Bosnia_19th_century

Poštovani članovi Predsjedništva SDA,

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), kao najznačajnija nacionalna i politička institucija Bošnjaka na podrčuju Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, podržava vašu inicijativu i prijedlog s jučerašnjeg sastanka Predsjedništva SDA, da se napravi sveobuhvatna ekspertna analiza u vezi Sutorine, prije usvajanja bilo kakvih odluka u pogledu Ugovora i predložene Rezolucije u Parlamentu BiH o državnoj granici Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom.

Podsjećamo da je KBSA, u pismu Predsjedništvu BiH, 9. oktobra 2014 godine, upozorio da je kod stvaranja AVNOJ-evske Jugoslavije, Bosna i Hercegovina imala granice koje su utvrđene Berlinskim kongresom 1878 godine. Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije od 31. januara 1946. godine je predviđao da samo Narodna skupština Federativne Narodne Republike Jugoslavije može vršiti razgraničenje između narodnih republika, kao i da se granice Narodne Republike Bosne i Hercegovine ne mogu mijenjati bez njenog pristanka. Shodno tome Sutorina je ucrtavana na kartama kao bosanskohercegovački izlaz na otvoreno more. Razmjena teritorija Sutorine sa skoro 9.000 hektara i sedam kilometara morske obale kod bokokotorskog zaliva za Lovišta na Sutjesci izvršena je 1948. godine, nakon neformalnog usmenog sastanka Đure Pucara “Starog” iz Bosne i Hercegovine i Blaža Jovanovića iz Crne Gore, o čemu ne postoji nikakav pisani trag. Tek tada se pojavljuju prve karte koje Sutorinu ucrtavaju unutar Crne Gore.

Vođeni principima da je svaki dio Bosne i Hercegovine jednako važan u ocima svih bosanskohercegovačkih patriota, podržavamo vašu inicijativu za sveobuhvatnu analizu jer smo ubijeđeni da je to prvi korak ka rješavanju problema i povratka Sutorine kao suverenog dijela teritorije BiH.  Također smatramo da finalnu arbitražu ovog pitanja treba voditi Međunarodni sud pravde u Hagu i da državne instititucije bih trebaju uputiti zahtjev istom shodno rezultatima spomenute analize. Također tražimo od vaš da zaštitite vitalni nacionalni interes Bošnjaka i ne dozvolite da se ratifikuje bilo kakav sporazum o državnim granicama dok se ne završi arbitraža.

Na kraju, u ime Upravnog odbora KBSA, i u moje lično ime, zahvaljujemo vam se što ste ovim potezom stali u odbranu teritorijalnih granica Bosne i Hercegovine, a time i u odbranu istine, pravde, i interesa svakog građanina BiH u dijaspori i domovini.

S poštovanjem,
Hamdija Čustović,
Predjsednik UO KBSA