Saopćenje Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) sa Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike,Florida

Saopćenje Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) sa Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike,FloridaU okviru 18.Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike održanim u St. Petersburg, Florida, UO KBSA održao je svoju sjednicu na kojoj se napravila analiza dosadašnjeg rada kao i plan budućeg djelovanja ove najaktivnije bošnjačke organizacije na prostoru Sjeverne Amerike. U proteklom periodu KBSA je imao više uspješnih akcija na sprečavanju širenja dezinformacija o agresiji i genocida nad Bošnjacima na BiH, kako na političkom tako i na akademskom nivou. 

U planiranju budućih akcija UO KBSA je donio odluku da svu svoju aktivnost u narednom periodu usmjeri na dva veoma značajna projekta za Bošnjake i BiH a to su  Popis stanovništva i registracija glasača u koordinaciji sa Koalicijom “1 Mart”. Veoma je bitno nastaviti rad na jedinstvu Bošnjaka sjeverne Amerike.

Prema ranije najavljenim odlukama došlo je i do određenih personalnih promjena unutar UO. Naime zbog poslovnih i akademskih obaveza mr. Haris Alibašić i prof. Semir Đulić su se povukli iz aktivnog djelovanja unutar UO KBSA  ali će i dalje davati doprinos radu KBSA kroz Klub prijatelja KBSA. UO KBSA sačinjavaju sljedeći članovi: Hamdija Čustović, Amir Makarević, Eldin Elezović, Rusmin Topalović, Mirsad Smajić, Fadil Cvrk, Enver Spahalić, Elvedin Čustović i Haris Šuko.

Obzirom da je mr. Alibašić obnašao funkciju predsjednika KBSA na tu funkciju jednoglasno je izabran magistar Hamdija Čustović, dok će funkciju potpredsjednika i blagajnika preuzeti magistar Eldin Elezović, te će gosp. Amir Makarević i dalje obavljati funkciju sekretara.

Mr. Alibašić se zahvalio članovima UO i svim simpatizerima KBSA na dosadašnjoj podršci i suradnji a novom predsjedniku pozelio uspješan rad i produktivnu saradnju. Sa druge strane članovi UO su se zahvalili mr. Alibašiću i pružili mu punu podršku u njegovoj namjeri da uz suradnju sa drugim bivšim članovima UO KBSA dovrši objavljivanje knjige o KBSA.

Saopćenje Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) sa Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike,Florida
Predsjednik UO KBSA, Hamdija Custovic daje izjavu za BosnaTV

Predsjednik UO KBA, Mr. Hamdija Čustović je izjavio da se osjeća počašćen da bude izabran na funkciju predsjednika KBSA te da se nada da će u narednom periodu dati veći doprinos u radu i razvoju KBSA.

Sljedeća Konvencija KBSA bit ce održana u Septembru, 2013 u Chicagu a u sklopu BH Festivala

Na ovoj sjednici UO KBSA je donošenjem odluke o formiranju “Kluba prijatelja KBSA” koji će imati savjetodavnu ulogu a činit će ga istaknuti aktivisti i simpatizeri KBSA kao i značajni akademski i kulturni radnici. Spisak članova Kluba je otvoren i bit će popunjavan u budućem djelovanju KBSA.

Osnivači članovi Kluba prijatelja KBSA su

 • Mr.Haris Alibašić, bivši predsjednik KBSA
 • Zijad Bećirević, pisac
 • Dr. Smail Čekić, director Instituta za istrazivanje genocida iz Sarajeva
 • Profesor Semir Đulić,, bivši predsjednik KBSA
 • Mustafa Fočak, jedan od onsivača
 • Dr. Sanja Seferović – Drnovšek, direktorica Bosansko Američkog Instituta za Genocid (BAGI)
 • Esad Krcić, urednik portal Bosnjaci net
 • Mesud Kulauzović, Predsjednika BACA
 • Dr. Senadin Lavić, predsjednik BZK Preporod, Sarajevo
 • Nihad Mehanović, vlasnik RTV Bostel
 • Mr. Murat Muratović, bivši predsjednik KBSA
 • Rašid Nuhanović, jedan od osnivača KBSA
 • Rašid Ovčina, jedan od osnivača KBSA
 • Dr. Đenita Pašić, zakonodavna i pravna savjetnica KBSA
 • ef. Tajib Pašanbegović, glavni imam iz Kanade
 • Profesor Emir Ramić, bivši predsjednik KBSA
 • Mr. Ferid Sefer, urednik ChicagoRaja

Klub prijatelja se može se proširiti na prijedlog UO.

Saopćenje Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) sa Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike,Florida
Dobitnici KBSA plakete: Haris Alibašić, Semir Đulić, Tajib Pašanbegović

U okviru Susreta su dodijeljene Plakete KBSA za ef. Tajib Pašanbegović, imama iz Kanade, i jednog od osnivača KBSA, te Plakete i specijalna priznanja za doprinos radu i razvoju KBSA za bivše predsjednike KBSA, gosp. Semir Đuliću, prvog predsjedniku te glasnogovornika KBSA,  te  Mr.Haris Alibašiću,  glasnogovorniku u periodu 2008-2009e i predsjednika KBSA u periodu 2009-2013e.