Čestitka KBSA povodom 15. aprila – Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine

Čestitka KBSA povodom 15. aprila - Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine15 – tog Aprila 1992 – ge godine, stvorena je Armija Republike Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu velikosrpsku politiku definiranu memorandumom SANU-a, i agresiju na suverenu, medjunarodno priznatu, Republiku B i H  koja je kulminirala genocidom nad Bošnjačkim narodom, možemo zaključiti da je stvaranje Armije R B i H jedan od najkrupnijih elemenata u cijeloj historiji Republike B i H. Da Armija B i H nije stvorena sa sigurnošću možemo reći da danas ne bi postojala ni Bosna i Hercegovina. Njen autohtoni narod, Bošnjaci do danas bi bili pobijeni na stratistima i u  logorima, bili bi raseljeni i asimilirani, bili bismo nepoželjni u svojoj domovini, samim tim bi nestali.

Armija Republike B i H priča je o znanim i neznanim junacima, o hiljadama heroja širom Bosne i Hercegovine, o našim šehidima, palim borcima, o našim invalidima, i svima onima koji su utkali dio sebe u opstanak i naše pravo da živimo u našoj nam jedinoj domovini Bosni i Hercegovini. Nastanak Armije Bosne i Hercegovine, i odbrana Bosne i Hercegovine od strane Srpsko-Crnogorskog agresora je priča koja se mora pričati svaki dan i na svakom mjestu a ne samo na godišnjicu, jer to je priča koja živi sa nama i koja je dio nas. To je priča koja treba da bude znana svim našim potomcima i koja treba biti prenosena s koljena na koljeno. Poznavajući hostoriju, apetite i namjere naših komšija za našim nestankom, historija će se ponoviti a mi trebamo biti spremni.

Svim pripadnicima Armije Bosne i Hercegovine, porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i veteranima, upućujemo iskrene čestitke povodom 21 – prve godišnjice od formiranja naše Armije Republike Bosne i Hercegovine.

UO KBSA