Saopćenje: Podrška Građanskoj Koaliciji "Prvi Mart"

Saopćenje: Podrška Građanskoj Koaliciji "Prvi Mart"Podrška Građanskoj koaliciji “Prvi Mart” od organizacija iz SAD i Kanade: Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), Instituta za istraživanje genocida Kanada (IGC), Američkog savjetodavnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu (ACBiH), Bosanko američkog instituta za genocid i edukaciju (BAGI).

U ime organizacija koje predstavljamo, pozdravljamo akcije Koalicije “Prvi Mart” kao dio borbe za promicanje, zaštitu i ostvarenje ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini (BiH) u kontinuiranom procesu. Žrtve agresije na BiH i genocida počinjenog u BiH i svi oni koji BiH osjećaju kao svoju matičnu državu, prognani i raseljeni građani BiH su svjesni i osjećaju svakodnevnu diskriminacije koja se provodi nad građanima BiH, počevši od osporavanja prava na državljanstvo, na glasanje i mogućnost da se popišemo. Kongres Bosnjaka Sjeverne Amerike, Institut za istraživanje genocida Kanada, Američko savjetodavno vijeća za Bosnu i Hercegovinu, Bosanko američki institut za genocid i edukaciju od svog osnutka ukazuju i dižu glas protiv pomenute diskriminacije, animirajući prognane bosanskohercegovačke građane koji žive na prostoru Sjeverne Amerike da ne odustaju od svojih prava i sloboda.

Paralelno sa time, kroz susrete i komunikaciju sa američkom i kanadskom administracijom, političkim predstavnicima, i kroz rad međunarodnih pravnih eksperata koji su članovi naših organizacija, radimo na prezentaciji istine o agresiji na BiH i genocida nad njenim građanima i ukazujemo na greške koje međunarodna zajednice pravi u BiH.

Mr. Haris Alibašić, Predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) je izjavio da “je rad Građanske koalicije “Prvi Mart” od izuzetnog značaja za BiH, jer se mijenja politička dinamika unutar i van države Bosne i Hercegovine i signalizira i međunarodnoj zajednici i predstavnicima u vlasti u BiH da je došlo vrijeme da se pronađe trajno i održivo rješenje za političku situaciju u BiH. KBSA pozdravlja napore Koalicije “Prvi Mart” u nadi za zajednički rad za dobrobit građana BiH ma gdje oni bili.”

Prof. Emir Ramić, Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada (IGK) je dodao: “IGK podržava rad Koalicije “Prvi Mart”. Kao glas žrtava i svjedoka agresije na Republiku BiH i genocida nad njenim građanima, IGK je ubjeđen da će Koalicija okupiti dovoljnu, kritičnu masu patriota u matici i dijaspori kako bi se omogućile ustavne promjene i otklonile postojeće barijere u funkcioniranju jedinstvene države i društva u BiH, te ukidanju u Dejtonu legaliziranih rezultata agresije i genocida”.

Mr. Ajla Delkić, Izvršna direktorica Savjetodavnog vjeća Bosne i Hercegovine (ACBH) je potvrdila “želju za uspjeh Građanske koalicije “Prvi Mart” i ponovila spremnost ACBH za suradnju sa svima koji se zalažu za ujedinjenu, multietničku i demokratsku BiH.”

Sanja Seferović-Drnovšek, J.D, MEd, Direktor Bosanko američkog instituta za genocide i edukaciju (BAGI) je dodala: “Aktivno učestvovanje Građanske koalicije “Prvi mart” u razvoju demokratskog bosansko-hercegovačkog društva, isticanje značaja registrovanja glasača državljana u njihovom prijeratnom prebivalištu, i učestvovanje u izbornom procesu je neophodan preduslov za pluralističku i multietničku Bosnu i Hercegovinu. “