Proglas Bošnjaka Sjeverne Amerike o Popisu Stanovništva u BiH 2013

Proglas Bošnjaka Sjeverne Amerike o Popisu Stanovništva u BiH 2013

 Imajući u vidu da prije popisa stanovništva Bosne i Hercegovine 2013 {BiH} postoji određen broj Bošnjaka koji imaju dileme oko izjašnjavanja u smislu bosanstva, muslimanstva ili bošnjaštva, što je direktna posljedica višegodišnje zabrane korištenja starog narodnog imena Bošnjak, što je bez presedana u historiji svijeta, zabrane koja je provedena tako efikasno i organizirano da je to  ime za narod gotovo potpuno bilo izbrisano iz upotrebe, te posljedica prinude koja je od Austro-Ugarske, preko Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije, do Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije nametala izjašnjavanje Bošnjaka kao Srba, Hrvata, Crnogoraca i/ili Makedonaca, islamske vjere, te neopredjeljenih.

Svijesni da Bošnjaci na popisu ne smiju dozvoliti da budu zavedeni u smislu religijske i etničke, odnosno nacionalne pripadnosti.

Svijesni historijskog značaja pravilnog opredjeljenja Bošnjaka na popisu što će značajno doprinijeti sudbini Bošnjaka i BiH i šire.

Objavljujemo

 Proglas Bošnjaka u dijaspori, usvojen na Okruglom Stolu povodom Dana Državnosti u Grand Rapids, država Mičigen, 23. Novembar 2012 godine.  

Bošnjaci ne smiju nikada zaboraviti da je najbitniji cilj agresije na Republiku BiH i genocida nad njenim građanima, što je ujedno i suštinski cilj svih ekspanzionističkih nacionalizama i velikodržavnih projekata protiv BiH i njenih građana, uništiti Bošnjake i dokazati da država BiH nema svoj autonomni bošnjački narod, nego da u njoj žive isključivo Srbi i Hrvati. Bošnjaci ne smiju nikada zaboravti da je manji entitet nastao  legalizacijom rezultata agresije i genocida i zaustavljanjem Armije BiH u njenom oslobodilačkom pohodu. Od samog početka Bošnjaci su politički marginalizirani u manjem entitetu, koji se stalno pokušava prikazati kao ekskluzivno pravo pripadnika samo srpskog naroda, čime se i danas promovišu i afirmišu ciljevi agresorsko-genocidne politike. To je danas jedino mjesto u Evropi gdje se jedan stari narod diskriminira od strane vlasti manjeg entiteta po pitanju svoga narodnog imena, imena svoga jezika i učenja disciplina iz reda narodne grupe predmeta i nacionalne kulture.

Imajući u vidu potrebu očuvanja i razvijanja kulture bošnjačkog pamćenja navedenih zločina, kao i svijest o tome da je predstojeći popis stanovništva historijski, s obzirom na to da se po prvi put u skorijoj historiji Bošnjacima otvara mogućnost da se izjasne kao Bošnjaci, ovim proglasom pokrećemo kampanju narodnog osvještavanja i obrazovanja Bošnjaka u dijaspori.

Počevši od slijedećih historijskih činjenica kao i trenutne realnosti političke i demografske kompozicije u Bosni i Hercegovini :

  • BiH je matični, državno-pravni, društveni, povijesno-etnički, organizacioni i institucionalni prostor bošnjačke egzistencije,
  •  Staro narodno ime Bošnjak veže bošnjački narod kao autohtoni narod sa prostora BiH za bosanskohercegovačku državno-pravnu i društvenu zajednicu,
  • Bosnjak, Srbin, i Hrvat su jedino priznati konstitutivni narodi u Dejtonskom sporazumu.   
  • Bošnjačko stradanje  i bošnjačka kultura pamćenja, nastali na iskustvu genocida i agresije, izvor su bošnjačke akcije za bolju bošnjačku i bosanskohercegovačku budućnost. Osnovni cilj bošnjačke kulture pamćenja je istina o agresiji i genocidu, sankcioniranje pokretača  i izvršilaca tih zločina, ostvarenje prava i zadovoljavanje pravde za žrtve tih zločina,
  •  Bosanski jezik je temeljni most međusobnog razumijevanje Bošnjaka kao samostalnog naroda, razumijevanja Bošnjaka sa drugim narodima i razumijevanja Bošnjaka i BiH.

Apelujemo da :

  • Bošnjaci učestvuju na popisu 2013 godine i izjasne se kao Bošnjaci, čiji maternji jezik je bosanski jezik.
  • Bosanskohercegovački muslimani se izjasne kao Bošnjaci, jer « musliman » je vjersko opredjeljenje a ne nacionalno ili narodno.  Pripadnici ove kategorije trebaju na popisu označiti da su Bošnjaci islamske vjeroispovijesti koji govore bosanskim jezikom.
  • Svi oni koji se osjećaju primarno kao Bosanci i Hercegovci također trebaju da na popisu se izjasne kao Bošnjaci kao jedan od konstutitivno priznatih narodnih obilježja u dejtonskom ustavu. Podjela Bošnjaka na Bosance i Hercegovce samo ide u korist onima koji žele podijeliti Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake.

Kolektivna amnezija Bošnjaka je definitivno spriječena zahvaljujući navedenim bitnim odrednicama bošnjačke egzistencije. Bošnjačko kolektivno sjećanje se čvrsto utemeljilo upravo kroz obnovljeno vraćanje izvornog, drevnog, narodnog  imena Bošnjak kao legitimnog naziva cijelog naroda.

Samo ako Bošnjaci prihvate svoju bošnjačku narodnost, bosanski jezik kao maternji jezik onda će navedeni popis biti historijski značajan kako za Bošnjake, tako i za državu Bosnu i Hercegovinu.

Bošnjačka opredijeljenost za vlastito povijesno ime, vlastiti jezik, za vlastitu vjeru, dakle, za vlastitu kulturu, sama po sebi bit će dovoljna da onemogući bilo kakvu zloupotrebu i manipulacije na predstojećem popisu stanovništva.

Potpisnici proglasa

Prof. Emir Ramić
Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada (IGK)

 Mr. Haris Alibašić
Predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA)

 Mr. Sanja Seferovic-Drnovšek
Direktor, Bosansko američkog institute za genocid i obrazovnog centra (BAGI)