KBSA poziv na akciju: Pišite vašim senatorima da podrže NATO članstvo za BiH

KBSA poziv na akciju: Pišite vašim senatorima da podrže NATO članstvo za BiHKongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) želi izraziti svoju punu podrsku  Senatu SAD-a na predloženom zakonu S.2177, (NATO Enhancement Act) koji potiče daljnje proširenje Sjevernoatlantskog saveza (NATO), jačanja i proširenja američkih strateških partnerstava sa NATO saveznicima. Senator Dick Lugar (R-IN), je predložio gore navedeni nacrt zakona. Senator Lugar je dugogodišnji prvak proširenja NATO saveza.

Kao organizacija koja zagovara mir i stabilnost na Balkanu, nasa organizacija je u više navrata pozivala na američku podrsku Bosni i Hercegovini u izradi i ispunjenju Akcijskog plana, (MAP), za članstvo u NATO da ubrza proces kandidature i ispunjenja uslova, sto je definitivno  u nacionalnom interesu obje zemalja.Punopravno članstvo u NATO savezu će zasigurno donijeti povećanje osjećaja stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, također osiguravajući da se ratne strahote devedesetih godina nikada ne ponove, i da  Bosna i Hercegovina više nikada ne bude ugrožena od bilo kojih od svojih komsija. Članstvo u NATO savezu bi se sigurno pozitivno odrazilo i na političke i ekonomske prilike u pozitivnom smislu. Također smo mišljenja da  postajanjem dijelom NATO saveza srpski ultra-nacionalisti i njihove separatističke aspiracije bi zauvijek bile odklonjene, a  povjerenje u buduću stabilnost bi se automatski povećalo sto bi instantno dovelo do stranih ulaganja sto bi instantno pokrenulo ekonomiju, dovelo do nužnih zaposljavanja, sto bi dovelo do socijalnog mira.Smatramo da je i u najvećem strateškom interesu SAD-a da se putem NATO-a osigura stabilnost u regiji sto bi izravno omogućilo SAD-a da zadrži, pojača i proširi svoj diplomatski i ekonomski utjecaj u regiji, koja je historijski  pod prijetnjom ruske dominacije kroz Srpske nacionaliste. Bosna i Hercegovina je dokazani prijatelj SAD-u, i bošnjački narod nikada neće zaboraviti sve vrste pomoći od strane SAD-a, kao i vojne intervencije NATO-a koje su dovele do kraja agresije na međunarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu.
Uprkos političkim izazovima, Bosna i Hercegovina je bila jedna od prvih zemalja koja je  potpisala ugovor o pravnom položaju oružanih snaga SAD-a, (SOFA), sa Sjedinjenim Američkim Državama. Također, bezprijekorna je saradnja između Bosne i Hercegovine i SAD-a  u slijedećim vrlo važnim segmentima: po pitanjima sigurnosti, borbi protiv terorizma, kao i spriječavanju trgovine drogom i ljudima. Bosna i Hercegovina je ključni partner s NATO snagama u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, aktivno sudjeluju u misijama u Afganistanu i Iraku, a Bosanski forenzični stručnjaci pomogli su američkim dužnosnicima u razotkrivanju identiteta žtava 9/11. Gore navedeni su samo neki od primjera izuzetne međusobne saradnje.
U ime više od 300.000 Bošnjaka Amerike, KBSA poziva sve svoje članove i prijatelje u SAD, kao i prijatelje BiH da nazovu svoje senatore i zamole ih da daju podrsku, NATO Enhancement Act, S.2177. Molimo vas da posjetite stranicu senata SAD-a  da biste pronašli senatora koji vas zastupaju u državama u kojim živite. Kliknite na ovaj link da nađete svoje predstavnike http://www.senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm
Također možete naći primjer pisma vašem senatoru Sample Letter to Support Bosnia candidacy to NATO
UO KBSA