Protest protiv kandidature Srbije za poziciju predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija

Protest protiv kandidature Srbije za poziciju predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA} u saradnji sa Institutom za
istraživanje genocida Kanada  {IGK}, a u ime žrtava genocida koji trenutno žive u Sjevernoj Americi, najoštrije protestiraju protiv eventualne kandidature Srbije za poziciju predsjedavajućeg 67. Zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Naš protest  baziramo na sljedećim činjenicama:
1.      Na temelju velikodržavnog projekta Velike Srbije (“svi Srbi u jednoj državi”), na Republiku Bosnu i Hercegovinu je izvršena oružana agresija, a na okupiranim teritorijama Republike Bosne i Hercegovine nad Bošnjacima je izvršen zločin genocida.

2.      Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bošnjacima čine suštinu zajedničkog zločinačkog poduhvata Srbije i Crne Gore.

3.      Namjera toga agresorsko-genocidnog zločinačkog čina, utemeljenog na srpskom velikodržavnom projektu, imao je za cilj zauzimanje Republike Bosne i Hercegovine kao države, te istrjebljenje Bošnjaka ili njihovo svođenje na beznačajnu etničku skupinu.

4.      Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bošnjacima su isplanirani od Srbije i Crne Gore sa jasno postavljenim ciljem, naređeni sa nadležnih političkih i vojnih mjesta i izvršeni planski, sistematski i organizovano.

5.      Za istrebljenje Bošnjaka je postojala genocidna zločinačka namjera i genocidni plan.
–       Slobodan Milošević je “bio učesnik u udruženom zločinačkom poduhvatu, koji je uključivao i rukovodstvo bosanskih Srba, čiji su cilj i namjera bili da se djelimično unište bosanski Muslimani kao grupa” (ICTY, Tužilac protiv Slobodana Miloševića}.
–       Srbija je osuđena od strane Međunarodnog suda pravde zbog nesprječavanja genocida u Srebrenici 1995 godine.
–       Srbija još uvijek nije prošla kroz procese suočavanja sa zločinima i odgovornošću iz  prošlosti.
–       U Srbiji se još uvijek otvoreno negira genocid koji je potvrđen odlukama Međunarodnog krivičnog tribunala za područje bivše Jugoslavije, Međunarodnog suda pravde i više nacionalnih sudova.

6.      Kolaboracionisti velikosrpskog agresora, odnosno zvanična vlast Republike srpske su pod neposrednim rukovodstvom, organizacijom, komandom, učešćem i podrškom država Srbije i Crne Gore okupirali  teritorije Republike
Bosne i Hercegovine i učestvovali u genocidu, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima nad Bošnjacima.

7.      Genocidno rukovodstvo kolaboracionističke tvorevine Republike Srpske, na čelu sa Radovanom Karadžićem, Momčilom Krajišnikom, Biljanom Plavšić i drugima, koju je generirao srpski nacizam i na kostima ubijenih Bošnjaka inaugurirao genocidnu tvorevinu nazvanu republikom, imalo je genocidnu namjeru i genocidni plan o istrebljenju Bošnjaka, po kojem je genocid vršen i izvršen.
Ovo su historijske činjenice, dokazane od više naučno istaživačkih institucija širom svijeta, duboko urezane u svijest žrtava agresije, genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u Bosni i Hercegovini, na osnovu kojih smatramo potpuno neprihvatljivim i moralno i politički štetnim da ministar države odgovorne za najteže zločine bude predložen za poziciju Predsjedavajućeg Generalne skupštine UN.

 Mr. Haris Alibašić

Predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike
 
Prof. Emir Ramić
Direktor Instituta za Istraživanje genocida Kanada