KBSA pozdravlja odluku Ustavnog Suda BiH kojom se poništava diskriminirajući Zakon o državljanstvu BiH

KBSA pozdravlja odluku Ustavnog Suda BiH kojom se poništava diskriminirajući Zakon o državljanstvu BiH

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) pozdravlja odluku Ustavnog Suda Bosne i Hecegovine kojom je sporni Zakon o državljanstvu ocijenjen neusklađen s Ustavom BiH. Ustavni Sud BiH je naložio da Parlament BiH u roku od šest mjeseci mora izmijeniti Zakon o državljanstvu koji onemogućava zadržavanje bosansko-hercegovačkog državljanstva osobama koje imaju drugo državljanstvo u zemljama s kojima BiH nema potpisane bilateralne sporazume. KBSA je u više navrata upozorio da je Zakon o državljanstvu posebno diskriminirajući prema Bošnjacima u dijaspori, od kojih je ogromna većina protjerana iz svojih domova u BiH, te da bi sprovođenje ovog zakona 2013 godine imao poražavajuće posljedice na odnose dijaspore s maticom.

Ova odluka je izuzetno važna za podsticanje ozbiljnih i dugoročnih riješenja u odnosima prema bosansko-hercegovačkoj dijaspori. Osim izmjene zakona o državljanstvu, nužne su i promjene u odnosima prema dijaspori od strane državnih I političkih institucija. Žalosno je da država Bosna i Hercegovina koja procentualno možda ima i najveći broj građana koji žive van svojih granica nema Ministarstva za dijasporu koji je potreban kako bi se dosljedno riješavali problemi građana u dijaspori, posebno onih koji su protjerani sa svojih ognjišta.

KBSA će nastaviti sa lobiranjem državnih institucija u BiH, kao i relevantnih organa u SAD, Kanadi, i EU kako bi ukazali posebnu pažnju na probleme s kojim se suočavaju Bošnjaci u dijaspori, kao i našu zabrinutost sa narušavanjem ljudskih prava Bošnjaka u manjem entitetu u BiH, obstrukcijom povratka izbjeglica, kao i nedostatkom ključnih reformi u BiH kojim bi se ispunili nužni uslovi za povratak izbjeglica u svoju domovinu.

U ime KBSA,
Hamdija Čustović, glasnogovornik
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA)
www.bosniak.org