Mr. Haris Alibašić, predsjednik UO KBSA posjetio BiH i sastao s predstavnicima države BiH, akademskim institucijama, i predstavnicima drugih organizacija

Mr. Haris Alibašić, predsjednik UO KBSA posjetio BiH i sastao s predstavnicima države BiH, akademskim institucijama, i predstavnicima drugih organizacijaZa vrijeme kratke posjete BiH, predsjednik UO KBSA, Mr. Haris Alibašić, obavio je veoma važne razgovore sa predstavnicima vlasti države BiH, akademskim institucijama, te predstavnicima drugih organizacija

U ponedeljak, 25. Jula, mr. Alibašić se sastao sa Predsjedavajućim Predsjedništva BiH Željkom Komšićem. Sastanku su prisustvovali ambasador Nerkez Arifhodžić i diplomatski savjetnik Željko Knez.

Razgovaralo se o konkretnim akcijama koje mogu pomoći jačanju Bosne i Hercegovine da postane samoodrživa i funkcionalna država. Između ostalog razgovor se fokusirao na ulogu BH dijaspore a pogotovu ulogu Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, koju je predsjednik Komšić ocijenio veoma pozitivno i pohvalio rad KBSA. Predsjednik UO KBSA je izvjestio predsjednika Komšića o uspjesima i novim akcijama KBSA.

Dalje se razgovaralo o ulozi američke i kanadske vlade i važnost aktivinije uloge bh dijaspore u SAD u iznalaženju trajnog rješenja za situaciju u BiH, te ulasku BiH u Euroatlantske integracije. Haris Alibašić je naglasio potrebu rada na zajedničkoj platformi svih pro-Bosanskih snaga te ponudio KBSA za suradnju u postizanju zajedničkih ciljeva.

U toku dana se predsjednik UO KBSA sastao sa članom Predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem na kojem je razgovarano o aktivnostima KBSA te potrebi poboljšanja saradnje organizacija koja okupljaju državljane naše zemlje i institucija vlasti u Bosni i Hercegovini.

Mr. Haris Alibašić, predsjednik UO KBSA posjetio BiH i sastao s predstavnicima države BiH, akademskim institucijama, i predstavnicima drugih organizacija
Mr. Alibasic i Dr. Lavic

Mr. Alibašić se također sastao sa prof. Dr. Senadinom Lavićem, predsjednikom BZK Preporod, i razgovarao o suradnji Preporoda i KBSA te o konkretnim akcijama na kojima moze bh dijaspora da radi ubuduće zarad promoviranja interesa države BiH.

Na sastanaku sa Senadom Softić-Telalović, predsjednicom BiH organizacija Australije, naglašena je korisnost potpisivanja protokola o suradnji KBSA i VKBI, te rezimirana jako plodna suradnja i zajedničke akcije ove dvije organizacije.

Mr. Alibašić se u utorak, 26. Jula susreo sa Dr. Smailom Čekićem, direktorom Instituta za Istraživanje genocida u Sarajevu. Prisutni su bili također i gospodin Emir Zlatar, generalni sekretar Vijeća Kongresa Bošnjačkih Intelektualaca (VKBI), te prof. dr. Faruk Dalagija, prof. dr. Dževad Termis, prof. dr. Ismet Dizdarević, i prof. dr. Dželal Ibraković.

Mr. Haris Alibašić, predsjednik UO KBSA posjetio BiH i sastao s predstavnicima države BiH, akademskim institucijama, i predstavnicima drugih organizacija
Sekretar VKBI Emir Zlatar, dr. Smail Cekic, prof. dr. Dževad Termis i mr. Alibasic

Dr. Čekić i mr. Alibašić su razgovarali o uspjesima i aktivnostima KBSA i Instituta, te o neophodnosti dalnje suradnje, budućim akcijama i smjernicama u smislu čuvanja i širenja istine o ratu, genocidu i agresiji u BiH.  Mr. Alibašić je upoznao gosp. Zlatara o aktivnostima KBSA i pozvao ga na jos bližu suradnju organizacija.

Mr. Alibašić je također imao priliku da se susretne sa gosp. Hasanom Šehovićem, članom UO Svjetskog Saveza Dijaspore u Turskoj i gosp. Kemalom Baysakom, počasnim konzulom BiH u Izmiru, Turska. Tom prilikom su razmjenili mišljenja o dosadašnjoj kao i u budućoj saradnji KBSA i Federacije Udruženja Kulture BiH u Turskoj te Počasnog Konzulata BiH u Izmiru.

Mr. Haris Alibašić, predsjednik UO KBSA posjetio BiH i sastao s predstavnicima države BiH, akademskim institucijama, i predstavnicima drugih organizacija
Hasan Šehović i Haris Alibašić

Prilikom susreta mr.Alibašić je uručio i dvije kopije Rezolucije Savezne Države Michigan o genocidu u Srebrenici i Sedmici počasti BiH, od kojih će jedna krasiti prostorije federacije, a jedna prostorije Počasnog Konzulata BiH u Izmiru. Pored ovoga g.Alibasic je pozvao gosp. Šehovića, te Počasnog Konzula gosp. Kemala Baysaka da prisustvuju Konvenciji KBSA od 25.-27.11.2011. u Chicagu, sto su za zadovoljstvom prihvatili.
Ispred UO KBSA,
Mr. Hamdija Čustović
glasnogovornik UO KBSA