Konzularni Dani za građane BiH koji žive na širem području Atlante

Konzularni Dani za građane BiH koji žive na širem području AtlanteO B A V J E Š T E NJ E
AMBASADA BOSNE I HERCEGOVINE
WASHINGTON, DC
ZAJEDNICA BOŠNJAKA GEORGIA
ATLANTA, GA

Obavještavamo građane Bosne i Hercegovine koji žive na prostoru Georgia, South i North Carolina, Florida i Alabama da će se u organizaciji Konzularnog odjela Ambasade BiH u Washingtonu, DC i Zajednice Bošnjaka Georgia održati

KONZULARNI DANI

tokom kojih će biti omogućeno podnošenje zahtjeva i akvizicija biometrijskih podataka (uzimanje otisaka prstiju, potpisa i fotografije) u svrhu izdavanja pasoša/putovnica za bosanskohercegovačke građane koji žive u širem području nekoliko saveznih država.

Datum:  13-15 Maj, 2011

Mjesto:  950 Grayson Hwy, Lawrenceville, GA 30045 (područje Atlante, GA)

Kontakt informacije:

Avdo Ćatić  678 575 9696

Semir Đulić 770 527 6966

Napomena:

Da bi ste ovom prilikom podnijeli zahtjev za izdavanje pasoša trebate ispunjavati slijedeće uslove:

  • da posjedujete važeću ličnu kartu[1] – vrsta koja se izdaje u BiH od 2003. godine (“tzv. CIPS lične karte”), ili
  • da ste prethodno podnijeli zahtjev za evidenciju i od strane Ambasade BiH u Washingtonu dobili Uvjerenje da je nadležni MUP odredio-evidentirao u evidenciju JMB za vas, ili
  • da imate određen i evidentiran Jednistveni matični broj (JMB) u  jedinstvenoj bazi podataka u BiH;
  • da obavezno posjedujete dokaz legalnog boravka u SAD: Permanent Residency/Green Card ili neki drugi dokaz,
  • da sa sobom ponesete identifikacioni dokument BiH: posljednji pasoš ili ličnu kartu.

Svi građani BiH koji ispunjavaju gore pomenute uslove i žele podnijeti zahtjev za pasoš trebaju do 11. maja 2011. god. dostaviti u Ambasadu BiH (fax: 202-337-2909, 202-337-1502,   e-mail: consularaffairs@bhembassy.org ili putem pošte) popunjen formular: Zahtjev za pasoš (www.bhembassy.org/Consular_information/11.html) na kojem će navesti datum koji im odgovara, nakon čega će biti kontaktirani oko preostalih pojedinosti.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje pasoša tokom održavanja Konzularnih dana će biti obavljeno prema rasporedu za svaki dan i sat. Molimo da se pridržavate rasporeda čime ćete nam omogućiti veću efikasnost u radu.

Posebno skrećemo pažnju da se podnošenje zahtjeva za maloljetne osobe do 18 godina vrši u prisustvu oba roditelja. Ukoliko dijete dolazi u pratnji samo jednog roditelja, potrebno je priložiti saglasnost drugog roditelja ovjerenu kod notara. Da bi se izdao pasoš maloljetnim osobama, neophodno je da oba roditelja imaju evidentiran JMB u jedinstvenoj bazi podataka BiH.

Više informacija o održavanju Konzularnih dan i konzularnim uslugama možete naći na Web page Ambasade BiH:

www.bhembassy.org/consular_information.html i

http://www.bhembassy.org/Consular_information/8.html (CJENOVNIK)

www.bhembassy.org/Consular_information/11.html (IZDAVANJE PASOŠA BIH)

Edin Šehić, šef konzularnog odjela Ambasade BiH u Washingtonu

Nail Čubro, predsjednik UO ZBGA


[1] Iako je prema Zakonu o putnim ispravama BiH za podnošenje zahtjeva za izdavanja pasoša dovoljno imati važeću ličnu kartu BiH, preporučujemo da podnosioci za svaki slučaj sa sobom imaju originale Izvoda iz matične knjige rođenih (rodni list) i Uvjerenja o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci.