KBSA poziva Bošnjake u Kanadi da glasaju na predstojećim izborima u maju

KBSA poziva Bošnjake u Kanadi da glasaju na predstojećim izborima u maju

Saopćenje: Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) poziva Bošnjake u Kanadi da glasaju na predstojećim izborima u maju.

Glasanje u demokratskom društvu je najosnovnije pravo koje obezbjeđuje platformu za izjašnjavanje o političkim smjernicama i predstavnicima gradjana. Pravo glasanja u Kanadi je ustavno pravo svih građana da izvrše svoju dužnost u cilju da se obezbjedi odgovarajuće zastupanje na svim nivoima vlasti. Predstojeći izbori u Kanadi su prilika da se utiče na politiku i društvene promjene s ciljem očuvanja kanadskog kulturnog mozaika i zaštite prava manjina, kao ključnih stubova kanadske demokratije. Kao kanadski Bošnjaci, imamo građansku dužnost da nastojimo pomaknuti kanadsko društvo naprijed što je moguće bliže idealima pravde, pravičnosti, jednakosti, i suosjećanja za sve Kanađane. Bošnjaci su dužni da rade u suradnji sa svim kanadskim građanima za zajedničke ciljeve koji su od koristi za sve Kanađane.

Kanadski Bošnjaci imaju obavezu da pomognu onima koji podržavaju vrijednosti slobode i jednakosti za sve one koji žive u Kanadi. Ne postoji bolji način da se osiguraju da uživamo u našim slobodama i univerzalnim ljudskim pravima kao što je garantovano u kanadskom Ustavu.

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) i kanadski ogranak KBSA se nadaju mogućnosti saradnje s liderima i članovima onih političkih stranaka koje podržavaju ustavna prava kanadskih Bošnjaka i podržavaju napore za pravdu i stabilnost u Bosni i Hercegovini koja je od strateške važnosti za Kanadu. Nadamo se da zajedno možemo raditi da Bosna i Hercegovina ustraje na putu ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji I NATO savezu. Bosni i Hercegovini je potrebno snažno vodstvo i smjernice iz Kanade za pomoć u procesu demokratizacije i uklanjanja ključnih prepreka na tom putu. Imperativno je da međunarodna zajednica i kanadska vanjska politika igraju ključnu ulogu u formiranju novog ustava koji će biti usmjeren ka demokratizaciji na osnovi građanskih prava svih naroda a ne etno-teritorijalne nepravde i podjele. Osim toga, kanadski Bošnjaci će podržati one političare koji osuđuju govor mržnje i negiranje genocida u BiH i drugdje. Važno je da kanadsko raznoliko društvo prepozna opasnosti od govora mržnje i na odgovarajući način zaštiti manjine protiv mržnje i diskriminacije.

Izbori u Kanadi predstavljaju ključni trenutak za kanadske Bošnjake, da izaberu vladu čija politika će pozitivno uticati na bošnjačku zajednicu u Kanadi i BiH. Zato je veoma važno za sve kanadske Bošnjake da ispune svoje građanske dužnosti i glasaju na predstojećim izborima u maju i da izraze svoje mišljenje.

S poštovanjem,
Mr. Haris Alibašić
Predsjednik Upravnog odbora KBSA
Prof. Emir Ramić
Predsjednik kanadskog ogranka KBSA