5.NOVOSARAJEVSKI KNJIŽEVNI SUSRETI – 2011

5.NOVOSARAJEVSKI KNJIŽEVNI SUSRETI - 2011
Udruženje za kulturu – Novo Sarajevo (KNS)
Međunarodna kulturna manifestacija
5.NOVOSARAJEVSKI KNJIŽEVNI SUSRETI – 2011
– JAVNI POZIV –

Udruženje za kulturu – Novo Sarajevo (KNS) od 04-06. avgusta, 2011. godine organizuje Međunarodnu kulturnu manifestaciju “5.Novosarajevski književni susreti – 2011”.

Ciljevi manifestacije su usmjereni ka više pravaca, i to:
– popularizacija pisane riječi u najširem smislu;
– afirmacija književnog stvaralaštva nove generacije pisaca;
– prezentacija književnog stvaralaštva afirmisanih pisaca;
– podrška i afirmacija rada i angažmana književne omladine na lokalnom nivou;
– prezentacija književnog stvaralaštva bh-dijaspore;
– promocija vrijednih i značajnih djela i angažmana na polju pisane riječi;
– regionalna književna saradnja;
– međunarodna kulturna saradnja.

Organizator manifestacije “5.Novosarajevski književni susret-2011” raspisuje:

Javni poziv za prijavu radova i učešće u programu manifestacije:
Uvjeti za prijavu:
I) opšti uvjeti:

1. da je rad autorsko djelo
2. da tekst nije uvredljivog sadržaja
3. uz radove navesti podatke o autoru:
– ime i prezime;
– godina rođenja;
– kontakt adresa i telefon;
– kraća biografija (prigodna fotografija nije obavezna)
4. autori mogu dostaviti do 5 radova

II) kategorije

a) lokalitet
1. književnost Općine Novo Sarajevo
2. književnost BiH
3. književnost bosanskohercegovačke dijaspore
4. međunarodna književnost
b) starosna dob
1. književna omladina
2. mladi autori
3. slobodna kategorija
c) mjesto boravka
1. književnost BiH:
– da je autor teksta iz BiH;
– da je tekst napisan na jednom od jezika govornog područja BiH.
2. Književnost iz dijaspore:
– da je autor teksta porijeklom iz BiH;
– da je tekst napisan na jednom od jezika govornog područja BiH.
3. Međunarodna književnost:
– da je tekst preveden na jednom od jezika govornog područja BiH.
d) izražajne forme
– poezija (pjesma, poema)
– proza (kratka kriča)

Napomena:
Objavljene knjige koje autori dostave organizatoru, na naznačenu adresu, biće prezentirane u sklopu programa manifestacije – uz naznaku dijela koji bi želio da se objavi u zajedničkom zborniku, što treba dostavlja u elektronskoj verziji, do pet kucanih stranica.

III) radove slati:
– poštom na adresu: Hamdije Čemerlića 49; 71 000 Sarajevo, BiH
– putem E-maila: kns_sarajevo@yahoo.com
– putem web-stranice udruženja: www.kns.ba
– lično dostaviti uz konsultacije na telefon: 061/524-505

Javni poziv je otvoren do 10.05.2011. godine.

Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmotreni. Za uspješne radove predviđena su priznanja, uvrštavanje u tradicionalnu zajednički zbirku radova i program manifestacije.

Napomena:
1.Radovi koji se ne dostave u elektronskoj verziji neće biti objavljeni na web-stranici udruženja.
2. Organizator raspolaže mogućnošću da reducira programske aktivnosti u slučaju ako blagovremeno ne obezbjedi adekvatnu podršku za realizaciju planiranih aktivnosti – što smatramo da je neophodno napomenuti s obzirom na dosadašnja iskustva.

Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja
Organizator manifestacije: Udruženje za kulturu-Novo Sarajevo (KNS)

——————————————————————————–

Udruženje za kulturu-Novo Sarajevo (KNS)
Javni poziv – Euroorjentacije-4

Međunarodna književna saradnja mladih pisaca BiH i Slovenije tokom 2011. godine želi se nastaviti u okviru projekta “Euroorjentacije”, koji su zajednički osmislili i u protekle tri godine realizirali članovi “Književnog kruga-KNS” i mladi pisci iz Slovenije.

U želji i nastojanju da se programska međunarodna književna saradnja razvija i bude otvorena za mlade talentovane pisce iz BiH i dijaspore Udruženje raspisuje:

Javni poziv
za prijavu autorskih proznih i poetskih radova mladih pisaca BiH i dijaspore
za projekat “EUROORJENTACIJE-4”:

1.Opći uvjeti:
– da je rad autorsko djelo;
– da je napisan na jednom od jezika sa prostora BiH;
– da rad nije uvredljivog sadržaja;
– da autor/autorica ima 17-30 godina;
– da je autor/autorica iz BiH, ili je porijeklom iz BiH.

2. Književni izražaj:
– poezija – pjesme;
– proza – kratke priče;
– kombinacija proznog i poetskog izražaja.

3. Autori iz dijaspore
Autori koji su nastanjeni van BiH, a imaju porijeklo iz BiH, mogu poslati svoje radove na ovaj javni poziv.

4. Broj radova
Autori mogu poslati do 5 (pet) radova za jednu izražajnu formu.

5. Podaci o autoru
Autori su dužni dostaviti lične podatke (ime,prezime, godina rođenja), adresu i kraću biografiju o dosadašnjem angažmanu na polju pisane riječi. (poželjna je i prigodna fotografija)

Radove slati do 10.05.2011. godine, putem:

E-maila: kns_sarajevo@yahoo.com
web-stranice: www.kns.ba

Selekcija i prevod:

– Izbor najuspješnijih radova izvršiće tim Književnog kruga-KNS koji koordinira realizaciju projekat, a najkvalitetniji radovi biće uvršteni u zajedničku dvojezičnu slovensko-bosansku zbirku „Euroorjentacije -4“, zajedno sa mladim autorima iz Slovenije, a koja se planira promovisati u avgustu 2011. godine, u sklopu Međunarodne kulturne manifestacije “5.Novosarajevski književni susreti-2011”.

– Izabrani radovi biće prevedeni na slovenski jezik.

Napomena:

1. Radovi koji nezadovaoljavaju uvjete ovog Javnog poziva neće se uzeti u razmatrenje, kao i nepotpune i neblagovremene aplikacije.
2. Spisak izabranih radova biće objavljen do 01.06.2011. godine na web-stranici udruženja: www.kns.ba
3. Organizator raspolaže mogućnošću da reducira programske aktivnosti u slučaju ako blagovremeno ne obezbjedi adekvatnu podršku za realizaciju planiranih aktivnosti – što smatramo da je neophodno napomenuti s obzirom na dosadašnja iskustva.

Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja
Sarajevo; 09.03.2011. godine.
Organizator manifestacije: Udruženje za kulturu-Novo Sarajevo (KNS)

——————————————————————————–

Udruženje za kulturu – Novo Sarajevo (KNS)
Međunarodna kulturna manifestacija
PETI NOVOSARAJEVSKI KNJIŽEVNI SUSRETI – 2010

Udruženje za kulturu-Novo Sarajevo (KNS) od 04 -06. avgusta, 2011. godine organizuje Međunarodnu kulturnu manifestaciju “5.Novosarajevski književni susreti – 2011”, u okviru koje želi pomoći mladim autorima da objave svoju prvu knjigu.

Ciljevi projekta “PRVA KNJIGA” su usmjereni ka više pravaca, i to:
– afirmacija književnog stvaralaštva nove generacije pisaca;
– poticanje autorskog izražaja mladih autora;
– podrška u objavljivanju prve knjige talentovanih autora iz BiH.

Organizacioni odbor manifestacije “5.Novosarajevski književni susret-2011” raspisuje:
Javni poziv – „PRVA KNJIGA“
za prijavu prve neobjavljene autorske knjige:

I)Opći uvjeti za prijavu:
– da autorsko djelo/knjiga nije objavljena;
– da je djelo napisano na jednom od jezika govornog područja BiH;
– da djelo nije uvredljivog sadržaja;
– da autor ima od 18-30 godina;
– da je autor državljanin BiH i da živi na teritoriji BiH.

II) Osnovni podaci o autoru:
– ime i prezime;
– datum i mjesto rođenja;
– kontakt adresa i telefon;
– kraća biografija (prigodna fotografija nije obavezna)

III) Izražajne forme
– zbirka poezije,
– zbirka kratkih priča
– zbirka/knjiga proze i poezije

IV) Broj aplikacija
– jedan autor/autorica mogu aplicirati sa jednim neobjavljenim djelom/knjigom.

Napomena:
-objavljene knjige neće biti razmatrane;
– djelo/knjiga može sadržavati dijelove (pjesme, priče) koji su objavljivani;
– autor naznačava dio/dijelove djela/knjige za prezentaciju aplikacije na web-stranici organizatora (www.kns.ba) – do pet kucanih stranica
-autor dostavlja lektorisano djelo/knjigu u elektronskoj verziji;

V) radove slati:
– putem E-maila: kns_sarajevo@yahoo.com
– putem web-stranice udruženja: www.kns.ba

VI) rok za dostavljanje aplikacija:
Javni poziv je otvoren do 10.05.2011. godine.

Napomena:
– objavljene knjige neće biti razmatrane;
– djelo/knjiga može sadržavati dijelove (pjesme, priče) koji su objavljivani;
– autor sugeriše/ naznačava dio/dijelove djela/knjige za prezentaciju aplikacije na web-stranici organizatora (www.kns.ba) – do pet kucanih stranica
-autor dostavlja lektorisano djelo/knjigu u elektronskoj verziji;
– radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmotreni.

VII) Izbor autorskog djela/knjige za objavljivanje/štampu
– Izbor jednog uspješnog autorskog djela/knjige za objavljivanje/štampu vrši tročlana komisija;
– Autoru knjige se dodjelju priznanje “NOVOSARAJEVSKO PERO”, za kategoriju mladi autori;
– Rezultati izbora biće objavljeni na web-stranici organizatora manifestacija (www.kns.ba) do 01.06.2011. god.

VIII) Uvjeti za objavljivanje izabrane knjige:
– izdavač knjige je Udruženje za kulturu – Novo Sarajevo (KNS) u tiražu od 200 primjeraka;
– autor djela potpisuje ugovor sa izdavačem za prvo izdanje i zadržava autorska prava.

Kontakt telefon za dodatne informacije: 061 524 505

Napomena:
Organizator raspolaže mogućnošću da reducira programske aktivnosti u slučaju ako blagovremeno ne obezbjedi adekvatnu podršku za realizaciju planiranih aktivnosti – što smatramo da je neophodno napomenuti s obzirom na dosadašnja iskustva.

Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja
Sarajevo, 09.03.2011.
Organizator manifestacije: Udruženje za kulturu-Novo Sarajevo (KNS)

KNS/09.03.2011.