Udar poreske uprave RS na dijasporu

Udar poreske uprave RS na dijasporuAutor:Zijad Becirevic

Okupatorske vlasti Republike Srpske već četvrtu godinu pokušavaju nametnuti novi Zakon o porezu na nekretnine, s kojim prognanim Bošnjacima treba oteti i supstancu koja ih još veže sa domovinom – Bosnom i Hercegovinom.
Kada se više nije imalo šta otimati i pljačkati, a trebalo je bez rada dohranjivati čitavu jednu zločinačku armadu, ( jer krvave ruke i crna duša nisu za rad ), vlasti Republike Srpske porinule su u iskušane bosanske resurse, nepokretnosti države BiH, u kojima državna infrastruktura i bošnjačko privatno vlasništvo nad zemljom i objektima još predstavlja značajnu vrijednost (naročito u gradovima). U tom cilju trebalo je izmjeniti ili prilagoditi postojeća sistemska rješenja, pa je već 17.4. 2008.godine razmotren i prihvaćen nacrt a 6.11.2008. usvojen Zakon o porezu na nekretnine, kojim je za osnovicu oprezivanja uzeta tržisna vrijednost, a ne kvadratura korisne površine (kako je ranije bilo). Odbijeni su svi zahtjevi da se Zakon vrati na doradu. Odredbama Zakona data su široka ovlaštenja opštinskim službama za prihode, koji će moći prema vlastitom nahođenju određivati poresku stopu u rasponu od 0,05 do 0,5% i tržišnu vrijednost nekretnina. Svi vlasnici imovine, obveznici poreza po ovom zakonu, neće biti ravnopravni. Jedni neće plaćati ni ono najminimalnije, a drugi će morati dati i dušu. Time imovina i poslovni prostori u gradovima postaju glavni potencijal za punjenje poreskih fondova. Već 24.8. 2008. poreske uprave RS upozorile su građane da prijave svoje nekretnine do 30.4.2009. ili će protiv njih biti pokrenut prekršajni postupak. Iako je rok za podnošenje prijava pomjeren do 30.9. 2009. godine, uz prijetnju globom i sankcijama, sa 17. septembra 2009. prijave je podnijelo svega 150.000 građana, od čega 34.000 iz B.Luke, 32.000 iz Prijedora, 29.000 iz Doboja… a očekivano je oko 3 miliona prijava. Naravno, preko pola miliona vlasnika iz dijaspore nije se odazvalo zahtjevima, jer su očekivali da će taj novi način atakovanja i pljačke spriječiti međunarodna zajednica. A svi oni plaćali su i ranije porez na svoje zgrade i zemljišta, ali su njihove zgrade i zemljišta ovaj put uživali drugi ili su stajala napuštena i neobrađena, od dana kada su sa njih protjerani. Nije bilo teško shvatiti da su intencije Zakona prije svega, da natjera bošnjačke vlasnike u progonstvu da pošto poto, u bescijenje, prodaju svoju imovinu, jer im se neće isplatiti održavati je i plaćati drastično visoke poreske dažbine na vrijednosti koje ne uživaju. Tako su okupatorske vlasti RS, umjesto profanisanih zakona iz Titove Jugoslavije (o agrarnoj reformi, konfiskaciji, nacionalizaciji), koji u ovom vremenu ne bi bili popularni za svijet, gurnuli ruke u vlasničke džepove, izvlačeći iz njih deset puta veće vrijednosti, nego što bi našli osnova klasičnim oporezivanjem, prema korisnoj površini i platežnim mogućnostima obveznika. Pri tome treba imati u vidu da se progresivnim poreskim stopama, kakve ovi zakoni žele primjeniti, u svijetu oporezuju samo najbogatije kategorije stanovništva.
Udar poreske uprave RS na dijasporu
Otimačina po šablonu Fate Orlović
Po novom Zakonu o porezu na nekretnine bosanska/ bošnjačka dijaspora će za period od 10 do 15 godina morati platiti više poreza, nego što njihova imovina vrijedi. To će mnoge natjerati da se imovine odreknu za simboličnu cijenu, a vlasti RS će ostvariti svoj glavni cilj, bošnjačku zemlju i posjede pretvoriti u srpsku.
Zakon RS o Porezu na nekretnine trebao se početi primjenjivati od 1.1.2010. ali uslovi za primjenu nisu stvoreni sve do danas. Novi rok za prijavu nekretnina je pomjeren na 31. marta 2011. koji bi omogućio primjenu zakona sa1. Januara 2012.godine. Da li će to biti moguće, u situaciji kada se zna da je za protekle 4 godine, koliko se radi na zakonu, prijave podnijelo svega 35% obveznika. U svakom slucaju, onima koji ne prijave imovinu, prijeti se globom i sancijama. I ne samo to, za svaki objekat koji se prijavljuje, a mora se prijaviti svaki, plaća se ne zanemarljiv iznos takse. Samo su prijavni formulari besplatni, valjda zato što već 4 godine leže i čekaju svoju oplodnju.
Ovih dana ovo pitanje je ponovno aktuelizirano, ali u suštinu problema već malo tko zadire. A suština je u činjenici da je i ovaj zakon, kao mnogi drugi koje je donijela RS, u funkciji nastavka etničkog čišćenja teritorija RS od Bošnjaka, od onih kojima je za vrijeme Kraljevine SHS (prve Jugoslavije) oduzeto 38,8% vlasništva, za vrijeme Tititove Jugoslavije skoro isto toliko, a sada im treba uzeti sve, i supstancu na kojoj su se održavali i koja ih je vezala za rodnu grudu. To je jedino što im je u BiH još ostalo nakon razaranja, pljačke i otimačine.
Da li će srpski narod biti srećan i napredan na otetoj tuđoj zemlji???