Semir Đulić: RS kao trajna kategorija moguća je jedino uz bošnjački zaborav

Semir Đulić: RS kao trajna kategorija moguća je jedino uz bošnjački zaborav

Bivši predsjednik, potom glasnogovornik a sada član Upravnog odbora Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, Semir Đulić slovi za odličnog analitičara društveno političkih prilika u Bosni i Hercegovini te dijaspori, koju , kako kažu u dušu poznaje. Ova ocjena je proistekla iz činjenice da je ovaj 48-godšnji profesor filozofije iz Dubrava kod Stoca, tokom proteklih 18 godina , neprekidno bio angažovan na organizovanju Bosanaca i Hercegovaca na području Sjeverne Amerike. Sa porodicom živi i radi u Atlanti , u američkoj državi Georgiji a neposredan povod za ovaj razgovor bili su oktobarski izbori u BiH te novembarski u Americi.

 Kliker.info : Neposredno prije oktobarskih izbora u BiH, mnogi su, pa i predstavnici KBA, predviđali da će pomenuta volja naroda biti istorijska. Nakon svega, da li ste zadovoljni rezultatima izbora i šta su očekivanja KBSA kada je u pitanje postizborni proces formiranja vlasti ?  

Đulić : Pitanje je koliko , u Dejtonskoj BiH, narod .ako pod time mislimo na ukupnost bh građanstva, ima mogućnosti da iskaže svoju volju. Prije svega oni nisu imali prilike da određuju pravila igre za izražavanje vlastitog interesa.Njihova volja je izražena na Referendumu o nezavisnosti i Ustavu RBiH da bi Dejtonom bila pogažena. Pravila nametnuta Dejtonom nastala su u vihoru agresije i sigurno nisu adekvatna vremenu i uslovima u kojem se nalazi bh društvo jer ga drže u stanju permanentnog rata izmjenjenim sredstvima.Ako, s druge strane, pod narodom mislimo na etnos u bh kontestu onda bi se mogao steći dojam da je njihova volja dobila iskaz ali samo u apstraktnom bez vidljive egzistencijalne koristi za ogromnu većinu članova bilo kojeg etničkog korpusa. Ispravnije bi bilo reći da su etno-oligarhije ponovo uspjele vlastite interse predstaviti kao volju naroda.U takvom dejtonskom okviru koji bh građane drži u grču rascjepa između pojedinačnog, etničkog i nacionalnog identiteta nije realno očekivati puno drugačije od onog što su izbori sami pokazali.

Jedino je jasno da imamo definisani anti državni blok na programu secesije a sa druge strane unutar pro-bosanskog ili pro-državnog bloka jedino znamo ko sa kim neće.Nacionalne stranke se mnogo sigurnije osjećaju u već uhodanoj praksi nacionalnog svetog trojstva koje im osigurava političku poziciju bez odgovornosti. Svakako da im na ruku ide dejtonski šablon funkcioniranja države i uspostave vlasti.Paradoksalno je da će u takvoj situaciji SDP kao građanska opcija morati zauzeti poziciju SBiH .U takvoj situaciji nije realno očekivati mnogo više od već viđenog. Bez obzira koliko međunarodna zajednica insistirala na “postizanju unutarnjeg dogovora” taj dogovor je nemoguć bez odlučnog i konkretnog uticaja sa vana kako bi se izvršila korjenita promjena Dejtonskog ustava.Jedino tako je moguće “privoliti” domaće političare na vođenje “odgovorne” politike. U tom cilju KBSA i traži intezivnije i konkretnije učešće SAD i EU u tom procesu.

Kliker.info : Dijaspora često negoduje kada je u pitanju sporo i pogrešno riješavanje otpetljavanje bosansko-hercegovakog čvora . Međutim, kada treba izaći na izbore gotovo po pravilu tgotalno zakaže. Kako objašnjavate činjenicu da je na području Sjeverne Amerike glasalo svega par hiljada Bosanaca i Hercegovaca i ko je zakazao ?

 Đulić : Dijaspora ima prije svega svoju patriotsku , građansku (osim onih koji su se zbog raznih razloga odrekli ili izgubili bh državljanstvo) i moralnu obavezu da iskaže svoje mišljenje o stanju u matici. Kako ništa u i oko BiH nije jednostavno tako i taj odnos matice i dijaspore ima svoje specifične “čvorove”.Podjednaku krivicu ali i obavezu da se čvor razdriješi imaju i država i dijaspora. Kako sam i sam uključen u rad dijasporskih udruženja znam da je dijaspora ako ništa drugo ,svojim inicijativama i apelima, pokušavala identificirati problem i ponuditi moguća riješenja. Teško je od vlasti u kojoj participiraju i oni koji su glavni uzrok postojanja milionske bh dijaspore očekivati razumijevanje i suradnju u riješavanju otvorenih pitanja.Ipak sve to ne opravdava katastrofalno mali odziv dijaspore na izbore u BiH..Ako je ucestvovanje na izborima ostvarenje prava i iskaz odgovornosti svakog građanina onda bi se na osnovu broja glasača moglo reći da se dijaspora generalno odrekla i jednog i drugog..Ja nisam pristalica teze kako je komplikovana procedura registracije glavni razlog apstinencije.

Po meni je to prije svega nedostatak političke prosviješćenosti svakog pojedinca.Upravo tu u tom procesu prosvjećivanja organizacije imaju prostora za djelovanje.No tu se postavlja pitanje “duštvenog”angažmana inteligencije ( ma šta pod tim podrazumjevali) i uopće njeog položaja ali i odnosa prema društvu , ali to je posebna tema Naravno ima tu i raznih činovničkih opstrukcija posebno u manjem entitetu i to bi trebao biti motivirajući faktor za svakog onog kome je stalo do BiH.No kako to nije slučaj, nije čudo što Bošnjaci a i bh Hrvati nakon savakih izbora imaju manji broj predstavnika u institucijama manjeg bh entiteta a svi znamo da upravo prognanici sa tog prostora BiH čine ogromnu većini onoga što danas zovemo bh dijaspora. Ovi oktobarski izbori su bili dobra prilika da se svaki bh patriota prisjeti one Kenedijeve izreke o odnosu građanina prema državi..Bosancima i Hercegovcima tek predstoji proces (re)izgradnje države kroz proce skidanja “luđačke dejtonske košulje”.Izborna apstinencija bh patriota a posebno Bošnjaka kao žrtve genocida i etničkog čišćenja “odlično” se uklapa u proces “mirenja sa novonastalom realnošću”. Republika srpska kao trajna kategorija moguća je jedino uz bošnjački zaborav i blagoslov.

Kliker.info : Koliko je na apstinenciju od izbora uticala činjenica da su bosansko-hercegovačke organizacije koje okupljaju dijasporu posljednjih godina u stalnom sukobu ?

 Đulić : Kao što sam i ranije rekao pitanje učešća na izborima je pitanje lične svijesti i odgovornosti. Organizacije tu mogu pomoći u propagandnom i tehničkom smislu u ulozi animatora i vodiča. Po meni ti sukobi više imaju uticaja na unutar dijasporske odnose u procesu stvaranja općeprihvaćene platforme djelovanja.. Naravno svaki sukob ostavi traga bez obzira da li ste ga inicirali ili bili uvučeni u njega.Nekoga osnaži a nekoga uništi. Ako je sukob po pitanju principa i dio procesa diferencijacije onda on sam po sebi i ne mora biti nešto primarno loše.Uglavnom do sukoba dođe kada ponestane ideja pa onda drugu stranu optužujete za vlastitu neaktivnost.KBSA je i danas izložen takvim optužbama i pokušajima uvlačenja u javna prepucavanja ,no mi smo isuviše ozbiljna organizacija da bi trošili energiju na to i pružali im šansu za javnu promociju koju ne mogu ostvariti vlastitim aktivnostima.Umjesto sukobima KBSA je orjentisan na protokole partnerstva i uključivanja u svjetske organizacije bh dijaspore.

 Kliker info: Pored postojećih mimoilaženja pojavilo se i pitanje tzv ” balkanizacije” ?

 Đulić : Jedan od razloga uspjeha svake bošnjačke/bosanske organizacije na prostoru Sjeverne Amerike a i cijelom svijetu ,pored vlastitog angažmana, bazira se i na, kako to reče jedan ugledni bh intelektualac,nečemu što je postalo “brand” i na osnovu čega smo prepoznati zemljama življenja a to je Bosnia, Bosniaks ,Bosnian..Mislim da to ne vrijedi utapati u jedan konglomerat koji po svome značenju uvjek priziva jednu negativnu konotaciju.Tačno je da je problem zvani “balkanizacija” nekako iznenada izazvao pažnju bh dijaspore u Sjevernoj Americi. Prije svega to je nešto “novo” i tek predstoji jedan proces istraživanja i upoznavanja. Prema onome što je meni poznato mogu reći da su prve javne reakcije uglavnom negativne. Razloge za to prije svega treba tražiti u strahu od gubljenja gore pomenutog branda i u načinu provođenja ili bolje rečeno nametanja jedne takve ideje bošnjačkoj zajednici.Drugi razlog siguran sam leži i u načinu razmišljanja pojedinih “lidera” bošnjačke zajednice koji svoje lično razmišljanje pa i interes žele prestaviti kao općeprihvaćeni stav ne osjećajući potrebu da se o tome otvoreno i transparentno razgovara unutar bošnjačke zajednice.

Ta ,tajnovitost, netrasparentnost i upitnost namjere otvaraju prostor za nagađanja ,optužbe ,konfuziju, što može izazvati ozbiljne a nepotrebne tenzije unutar nacionalnih muslimanskih korpusa sa prostora Balkana.Upravo zbog toga je potrebno pod hitno otvoriti transparentnu i organizovanu diskusiju o tome. Bez jedne takve diskusije teško će biti argumentovano osporiti tezu o pokušaju turskog asimiliranja Bošnjaka koju zastupaju i oni sa dobrim namjerama a i oni čije namjere i nisu dobronamjerne. Meni lično je neshvatljivo da su promotori i suporteri jednog takvog procesa “udruživanja” ljudi koji imaju problem sa time što pojedine bošnjačke zajednice u svom nazivu pored bosnjacke nemaju i islamsku odrednicu a da istovremeno im to ne smeta u postojećim ili novoformirajućim balkanskim asocijacijama u koje uključuju Bošnjake. Veom često ti isti, pomen bosanske nacije kao državotvorne nacionalne osvješćenosti Bošnjaka predstavljaju kao “jugoslovenizaciju” Bošnjaka dok im balkanizacija izgleda sasvim prihvatljivom.Upravo ta iskrivljena logika daje pravo na sumnju.

 Kliker.info : Mnogi politički analitičari, pogotovo iz RS i susjednih država ističu da KBSA , svojim lobističkim djelovanjem ima presudan uticaj na američku administraciju. kada su u pitanju američki potezi našoj zemlji. Ako je to tačno, šta ste predlagali aktuelnoj administraciji u posljednje vrijeme ?

 Đulić : Nije rijedak slučaj da vas značaj i rad prije prepoznaju vaši protivnici već oni u čijem interesu radite.KBSA ima sreću da naše aktivnosti prepoznaju i jedni i drugi. Tačno je da mnogi iz manjeg bh entiteta u KBSA vide kao prepreku ili skromnije rečeno smetnju njihovim plaćenim lobističkim agencijama.Oni posjeduju( od naroda ukradeni) novac ali mi mamo istinu i upravo zahvaljujući njoj ,zajedno sa BAACBH, uspjevamo, kako u Washington DC tako i preko kongresmena i senatora iz država u kojima djeluju naše koordinacije održati pitanje BiH u fokusu američke administracije.U poslijednje vrijeme, preko našeg ogranka KBSA, ostvarujemo značajne rezultate i u Kanadi. Tu prije svega mislim na donošenje Rezolucije o Sreberenici i stvaranje kluba prijatelja BiH u kanadskom Parlamentu Kroz susrete i stalnu komunikaciju činimo sve da Amerika inicira ,pokrene i podrži proces prelaska BiH iz privremene dejtonske u trajnu i funkcionalnu fazu zasnovanu na korjenitim ustavnim promjenama i putu u euroatlanske integracije.S druge strane Bošnjaci a i bh patrioti drugih bh naroda sve više podržavaju rad KBSA o čemu svijedoči i osnivanje novih koordinacija i sve intezivniji pozivi na suradnju i uključivanje u rad KBSA.Čak i oni koji su koliko do juče bili “protivnici” ovog KBSA uviđaju da jedini iskreni zastupnik i njihovih interesa jeste ovaj KBSA.

Kliker.info : Nedavno su se pojavile informacije da američka administracija , zahvaljujući bosanskom lobiju , insistira da predsjednik SDP-a biH Zlatko Lagumdžija bude novi predsjedavajući Vijeća ministara BiH. Da li je to tačno ?

 Đulić : KBSA je nestranačka ali ne i apolitična organizacija. Mi u UO KBSA smo svijesni da bi eksplicitno favoriziranje bilo koje pro-bosanski orjenirane partije ili pojedinca bilo kontraproduktivno za ugled ali i rad KBSA. Mi će mo podržati svaku stranku koja se u svom programu ali djelovanju zalaže za suverenu,.jedinstvenu i demokratsku BIH ravnopravnih naroda izraženu u jednakopravnosti njenih građana na čitavom teritoriju BiH.Niko nema bjanko podršku KBSA i ona isključivo zavisi od rezultata rada i odnosa prema problemima dijaspore.Ne znamo da li gosp.Lagumdžija ima određeni “kredit” kod američke administracije ali će ga kod nas imati onoliko koliko bude pokazao da radi na stvaranju BiH na principima za koje se bori i KBSA kao i na njegovoj spremnosti da čuje glas dijaspore. Izborni rezultat mu pruža šansu da ispravi greške koje je činio u doba “Alijanse”i mislim da je vrijeme da pravi programsku a ne matematičku koaliciju.

 Kliker.info : Nakon bosanskih , uslijedili su i američki izbori na kojima su Republikanci održali pravu lekciju Demokratima. Kako će se ova činjenica odraziti na BiH i našu dijasportu na području Sjeverne Amerike ?

 Đulić : Jedino uređena društva mogu demokratskim sredstvima da se odupru izazovima ma kakve vrste oni bili. SAD jesu jedno takvo društvo i ovaj nagli ali očekivani zaokret u političkim odnnosima u SAD neće izazvati nikakve dramatične zaokrete posebno ne na polju vanjske politike.Ne mislim da su Republikanci “održali lekciju Demokratima već se tu radi o sticaju raznih okolnosti a ponajviše je to posljedica još uvjek prisutne globalne ekonomske krize. Za razliku od nas Amerikanci ne glasaju na osnovu emocija već odlučujuću ulogu igra pragmatizam i interes u procesu svakodnevnog življenja.Što se tiče odnosa na relaciji bh dijaspora – američka administracija mislim da ni tu neće biti nekih drastičnih promjena.U State Departmentu postoji kontinuitet neupitne podrške cjelovitoj BiH koji se neće promjeniti s republikanskim ili demokratskim kongresom a u KBSA postoji dovoljno energije i znanja da odgovori izazovu.

Halil Šetka (Kliker.info)