Osnovana Koordinacija KBSA – Pennsylvania

Osnovana Koordinacija KBSA - PennsylvaniaKoordinacija KBSA Pennsylvania je priznata od Upravnog Odbora Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (UO KBSA) kao legalna i legitimno registrovana lokalna koordinacija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike u sljedećem sastavu:

Nijaz Alagic, predsjednik
Muhamed Hrbatovic, potpredsjednik
Alen Ahmetovic, sekretar
Mirnes Muskic, blagajnik
Sadil Jugovic, član odbora
Mersad Sejmenovic, član odbora

Listu svih akreditovanih lokalnih Koordinacija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KKBSA) u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi mozete naći na sljedećem linku.

UO KBSA će nastaviti sa svojim radom na proširivanju baze KBSA.