Istrage Teških Krivičnih Djela Počinjenih u Bosni i Hercegovini

Istrage Teških Krivičnih Djela Počinjenih u Bosni i Hercegovini

Saopćenje Ministarstva Pravde Sjedinjenih Američkih Država

Vlada Sjedinjenih Država želi pronaći osobe koje su lično bile svjedoci ili žrtve teških krivičnih djela počinjenih tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, i koje mogu identifikovati počinitelje koji možda sada žive u Sjedinjenim Državama. Treba nam Vaša pomoć.

Odjel za ljudska prava i specijalne krivične postupke (Human Rights and Special Prosecutions Section, HRSP) u Ministarstvu pravde Sjedinjenih Država, u saradnji sa Jedinicom za ratne zločine i za kršenja ljudskih prava u Agenciji za imigraciju i carine (Human Rights Violators – War Crimes Unit, Division of Immigration and Customs Enforcement – HRVWCU – ICE) sudjeluje u zajedničkim naporima agencija američke Vlade da identifikuju lica koja su kršila ljudska prava, koja su došla u Sjedinjene Države i sada žive ovdje, i da protiv njih pokrenu sudske postupke na temelju američkih krivičnih zakona ili kroz građansko pravo sa ciljem da im se oduzme američko državljanstvo i da budu uklonjeni (deportirani) iz Sjedinjenih Država.

HRSP i HRVWCU su aktivno zainteresovani za događaje koji su se dogodili u bivšoj Jugoslaviji u periodu izmeðu 1991. i 1999. Ukoliko ste se uselili iz bivše Jugoslavije i vjerujete da je neko lice u Sjedinjenim Državama počinilo ili sudjelovalo u teškim krivičnim djelima kao što su ubistva nenaoružanih civila, silovanje, ili mučenje tokom rata u Jugoslaviji, molimo Vas da se obratite nama. Vlasti Sjedinjenih Država mogu da preduzmu korake samo protiv lica koja se trenutno nalaze u Sjedinjenim Državama. Naši uredi su zainteresovani za sve informacije o licima koja su počinila krivična djela bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.

Ukoliko možete da identifikujete počinitelja koji se nalazi u Sjedinjenim Državama, molimo Vas da nas nazovete na besplatni telefonski broj koji možete vidjeti ispod i ostavite poruku na engleskom, bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku. Molimo Vas da u poruci spomenete svoje ime, broj telefona na koji Vas možemo dobiti, mjesto i vrijeme gdje i kada ste vidjeli da je zločin počinjen, te kratki opis toga što se dogodilo. Jedan od naših istražitelja će Vam se javiti da bi sa Vama razgovarao o detaljima koje ste pružili. U koliko raspolažete informacijama koje tražimo, molimo Vas da nas nazovete kako bismo ove počinitelje mogli da izvedemo pred lice pravde.

1-800-813-5863

Ovaj telefonski broj će biti aktivan na godinu dana ili više sa 1. avgusta 2010.

Lice takođe mogu da se javiti HRVWCU – ICE na besplatni telefonski broj: 1-866-347-2423. Ukoliko želite da nam se obratite pismenim putem, molimo Vas da pošaljete svoje pismo na sljedeæu adresu:

Human Rights and Special Prosecutions Section
United States Department of Justice
(Attn: Outreach Initiative)
John C. Keeney Building, Suite 200
950 Pennsylvania Ave, N.W. Washington, DC 20530