KBSA: 10 godina rada i razvoja!

KBSA: 10 godina rada i razvoja!Od ideje Bošnjaka Kanade do Osnivačke skupštine u Čikagu 2000-te pa do danas razvija se, raste, sazrijeva i iskazuje se glas Bošnjaka i BiH na Sjeverno-američkom kontinentu. Mnogo je glasova kojim zbori šaroliki bošnjacki duh ali jedan postaje sve prepoznativljiji i sve glasniji, čuju ga i oni koji bi da ga i nema. Ušutkati ga ne mogu jer istinu o Bosni i Bošnjacima zbori.

Glas Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike čuje se u Vašingtonu, Njujorku, Otavi, Briselu, Sarajevu, Hagu, Beogradu, Sandžaku, Zagrebu, Istanbulu, Melburnu, Rimu, Beču, Štokholmu, Bonu a onima u Banjaluci uši para i planove muti.

Rezultat je to deset godina volonterskog rada onih što Bosnu nose sa sobom ma gdje bili, onih što Bošnjački indentitet žive i drugima ga predstavljaju u čitavom spektru njegove šarolikosti.

Kroz deset godina rada mijenjali su se volonteri, predsjednici i odbori ali su principi ostajali isti;

 • iniciranje i suorganizovanje tradicionalnih Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike
 • afirmacija bošnjačkog identiteta američkih i kanadskih Bošnjaka
 • suverena, nedjeljiva, multikulturna i multivjerska BiH u evro-atlanskim intergacijama
 • borba za istinu o agresiji na BiH, genocidu i pravu žrtve
 • lobiranje za bošnjački i bosanskohercegovački interes u američkom i kanadskom društvu
 • koordiniranje i partnersko djelovanje bošnjačkih i bosanskohercegovačkih organizacija
 • pokrenuta inicijativa za onivanje kongresa Bošnjaka svijeta, potpisani Protokoli suradnje sa Bošnjačkim i bosanskohercegovačkim udruženjima širom svijeta
 • integracija a ne asimilacija, poštovanje tuđeg i očuvanje vlastitog
 • stranačka neutralnost ali ne i apolitičnost
 • kritika antibosanske politike u i van BiH
 • suradnja sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH

Pregani rad na principima polučio je rezultate

 • nacionalno ime Bošnjak se upotrebljava u svim zvaničnim statističkim i demografsko-političkim dokumentima USA i Kanade-
 • bosanski jezik priznat kao World Heritage Language
 • u američkim i kanadskim bibliotekama otvoreni odjeli za bosanski jezik
 • otvorene škole bosanskog jezika
 • u Senatu i Kongresu USA i mnogim državama usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici
 • usvojena izjava i pokrenuta procedura za donošene rezolucije o genocidu u Srebrenici u kanadskom Parlamentu
 • istina o BiH i agresiji prezentirana, anti-bošnjački i anti-bosanski lobiji demantovani
 • spriječen nastup negatora agresije i genocida nad Bošnjacima, Darka Trifunovića na Kongresu evropske policije u Berlinu
 • demantovane izjave penzionisanog kanadskog generala Luisa Mekenzija injegovo vrijeđanje Bošnjaka i žrtava genocida
 • susreti predstavnika sa desetinama američkih senatora, kongresmena i članova kanadskog parlamenta
 • uz saradnju sa BAACBiH formiran klub prijatelja BiH u američkom Senatu i Kongresu kao i u kanadskom Parlamentu
 • susreti predstavnika KBSA sa najistaknutijim predstavnicima političkog, vjerskog, kulturnog i naučnog života u BiH
 • kritika i zahtjev za promjenu Dejtonskog sporazuma, kritika Aprilskog, Prudskog, Butmirskog i drugih dogovora štetnih po državu BiH, glas protiv legalizacije policije RS i rezultata genocida.
 • pokretanje i podrška inicijativama za promjenu Dejtonskog ustava, Izbornog zakona, Zakona o državljanstvu, Zakona o socijalnom i penzijskom osiguranju, nostrifikaciji diploma, dopunskim školama, zaštiti privatnog vlasništva prognanih, ideji počasnih konzula i sl.
 • članstvo u Organizacionom odboru Trećeg Sabora Bošnjaka
 • suradnja sa bošnjačkim i bosanskohercegovačkim medijima na prostoru Sjeverne Amerike u cilju očuvanja pamćenja i prezentacije istine o Bosni i Bošnjacima
 • bezbroj javnih istupa o ugroženosti ljudskih i vjerskih sloboda Bošnjaka na prostoru RS i bivše Jugoslavije
 • stalni rad na demantovanju raznih neistina o Bosni i Bošnjacima koje plasira anti-bosanski lobi
 • iniciranje i učešće u akciji prikupljanja sredstava za tužbu BiH protiv Srbije
 • učešće u mnogim humanitarnim i kulturnim akcijama Bošnjaka Sjeverne Amerike
 • javno pozivanje, animiranje i rad na procesu registracije građanja BiH za izbore u BiH

Lijepo je pogledati postignuto ali jedini pravi pokretač za ostvarenje novih rezultata jeste kritički odnos prema propustima kojih je bilo a samokritka je svakodnevno prisutna.

Pridružite nam se kao bi prpusta bilo manje a glas Bošnjaka postao jači.

Upravni Odbor KBSA