Ne pitaj šta domovina može učiniti za tebe

Ne pitaj šta domovina može učiniti za tebePiše: Zijad Bećirević — Ne pitaj šta domovina može učiniti za tebe – već šta ti možeš učiniti za domovinu” riječi su poznatog američkog predsjednika Johna Kennedy-a.
                                                                 
Nakon raskola i konfuzije koji su nastali u KBSA nakon silaska profesora Emira Ramića s kormila KBSA, nastao je težak period za Bošnjake Sjeverne Amerike, u kojem je trebalo prevazići podjele, stabilizirati samoupravne strukture i potvrditi se kao krovna organizacija za 350.000 Bošnjaka, koji su po zaključenju Dejtonskog mirovnog sporazuma preselili iz BiH i zemalja zapadne Evrope na američki kontinent.
 
Počevši od 2000- te Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) je angažovano branio interese Bosne i Hercegovine i Bošnjaka u dijaspori, osiguravajući da se glas našeg naroda čuje, uvažava i poštuje. Čvrsti odnosi između naše domovine, Sjedinjenih država i Kanade su naš prioritet. Takav KBSA je najvrednija i najperspektivnija investicija, kako za dijasporu tako i za BiH.
 
Sa uspješno zanovljenom organizacionom strukturom i koordinacijama KBSA: Canada, Florida, Indiana, Michigen, New York, New Hampsire, Vermont, Illinois, Missouri, Georgia, Oregon, South Carolina, North Carolina, Washington, … KBSA je postao ne samo vodeća idejna snaga Bošnjaka Amerike, već kroz dobro osmišljeni kontinuirani programski rad, zajedničke projekte i poslove postao respektabilan partner upravnih i državnih institucija SAD i Kanade. Danas se KBSA prepoznaje ne samo kroz angažovan rad svojih izabranih organa, koordinacija i organizacija, već kroz respektabilno jednoglasje stavova, koje sve više prihvataju i strateški podržavaju Bošnjačko-Američko savjetodavno vijeće, Helsinški odbor za ljudska prava, te većina zemalja EU i SAD. Time je KBSA uz SSDBiH (Svjetski Savez Dijaspore BiH) postao ne samo priznati zastupnik raseljenih i prognanih, lider i proširena destinacija domovine, već siguran zastupnik Bosanskog /Bošnjačkog naroda, koji se sve uspješnije suprostavlja diverzijama još aktivnog agresora i njegove pete-kolone i reagira u svim slučajevima, kako bi istina izašla na vidjelo i postala dominantna nad laži. Svoju idejnu i akcionu snagu za širenje, jačanje, realizaciju redovnih aktivnosti i baznih projekata, KBSA sve potpunije nalazi i crpi iz svojih koordinacija, b-h klubova, vakufskih organizacija i drugih baznih struktura b-h dijaspore.
 
Uloga i značaj KBSA za domovinu Bosnu i Hercegovinu i njenu dijasporu ponovno će se sagledati i valorizovati na predstojećoj Skupštini/Konvenciji Bošnjaka koja će se održati 29. maja 2010-te u Saint Louise (država Missouri) u okviru 15. Tradicionalnih Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike. To je ujedno dan kada KBSA svečano i radno obilježava svoj prvi veliki jubilej – Deset godina svoga postojanja. Tim povodom će se održati okrugli sto na temu “10 Godina KBSA- smjernice za budućnost”, na koji su pozvane sve KBSA koordinacije, bošnjačke i bosansko-hercegovačke organizacije i pojedinci. Posebno obilježje susretima Bošnjaka u St. Louise daće svojim prisustvom G-đa Florence Hartman, koja će tom prilikom promovisati svoje vrijedno književno djelo “Mir i Kazna”, sa kojim je istina o agresiji i genocidu počinjenim u BiH makar za dokaznu stopu bliže pravdi. KBSA ostaje spremna za suradnju sa svim bošnjačkim i pro-bosanskim organizacijama i pozdravlja sve inicijative za bosansko/bošnjačko jedinstvo.
 
Nesumljive zasluge za rast ugleda KBSA i njegov sve vidljiviji progres, pripadaju aktuelnom predsjedniku KBSA- g. Harisu Alibašiću. Bez imalo lažne skromnosti i uzdržanosti može se i mora konstatirati da je predsjednik g. Haris Alibašić sačuvao kontinuitet KBSA, podigao mu nivo, popravio imidž i promovisao prepoznatljiv ton u komuniciranju KBSA sa različitim organizacionim strukturama političkog i javnog života. Nije se nadredio svojim upravljačkim stukturama niti podredio nepoželjnim dominantnim uticajima. U javnom životu je cijenjen profesor, uvažen ekonomista, istaknut nosilac različitih projekata u oblasti energije, poslovnog “elana”, javnog menandžmenta. Sve te svoje vrijednosti, sav svoj kredibilitet uložio je u strukturu koju vodi i kojoj predsjedava, u Bosanski- Bošnjački KBSA. Naravno, on  nije sam; on je s nama, i mi smo uz njega, ali su njegove vrijednosti i značajke stekle pravo da bez imalo ljubomore i sujete sa strane, od bilo koga, budu negirane. Ja lično, koji pišem ove redove, ponosan sam na čovjeka koji nas predstavlja, miri i vodi. Morao bih uz njega pomenuti i neke druge, ali za ovaj put ne. Neka ostanu kao vezivna karika i nedjeljiva komponenta našeg KBSA koji podržavamo i cijenimo.
 
Svojim osmišljenim staloženim pristupom aktuelnim problemima i političkim događajima, kako u okviru KBSA tako i u relacijama s Bosnom i svijetom, Haris se potvrdio kao povjerljiv i respektabilan vođa, koji vodi KBSA sa njenim izabranim organima sigurnim putem napretka i progresa. Zajedno s organima KBSA g. Haris se zalaže za jačanje naše zajednice u SAD, Kanadi i svijetu, za našu konstantnu i jaku korelativnu vezu s domovinom, te za objektivno informisanje javnosti na putu pravde i istine. Od SAD se traži i očekuje da pomogne uključivanje BiH u euro-atlanske saveze, prije svega Evropsku uniju i NATO. Od SAD se očekuje da uvidi nedostatke Dejtonskog mirovnog sporazuma i podrži njegovu popravku.
 
Na tok konvencionalne rasprave, zauzete stavove, zaključke i odluke, koje će biti usvojeni 29. maja  u Saint Louisu, nesumljiv uticaj imat će i opredelenja 5. Kongresa SSD BiH (Svjetskog Saveza Dijaspore BiH), koji će se održati u Sarajevu nekoliko dana ranije (od 21-23. maja), a  raspravljat će ” O značaju i ulozi b-h dijaspore za Bosnu i Hercegovinu, predstojećim B-H izborima i popisu stanovništva. Sa sigurnošću se može očekivati da će obe ove skupštine, KBSA u Saint Louisu i SSD BiH u Sarajevu potvrditi glavna programska opredelenja i valorizovati vrijednosti vodećih struktura ovih najvećih bosanskih saveza dijaspore, u kojima su trajne temelje osnove ugradili g. Emir Ramić u Kanadi i Americi i Namik Alimajstorović u svijetu, posbno na evropskom kontinentu. Mladi dijaspore nastavljaju njihovim putevima.
 
Ono što u ovom trenutku treba posebno naglasiti je, da se KBSA svojom punom spremnošću za dogovor i saradnju izdigao iznad podjela koje su se dogodile prije godinu dana u Jacksonville, kada  je osnovan paralelni “Kongres Bošnjaka 2000”. KBSA zna sta želi, šta radi i kuda ide. Naravo, mnoga važna egzistencijalna pitanja za BiH, raseljene i prognane nisu rješena, ali ih KBSA nije ostavio po strani. Za konačna rjesenja potrebno je još mnogo rada, zalaganja i saradnje, da se u okvirima globalnih političko-ekonomskih struktura, na bazi šireg konsensusa, postigne optimum. Urađeno je  onoliko koliko se znalo i moglo.
 
Bošnjaci Sjedinjenih država i Kanade zaista mogu biti ponosni na svoj KBSA. On je postao baza i rasadnik mladih kadrova, koji stvaraju i implementiraju nove ideje, kojima se potvrđuju naše iskonske vrijednosti i obogaćuje idejna i materijalna osnova našeg egzistiranja. KBSA će i dalje u budućnosti biti stožer i krovna organizacija oko kojeg i ispod kojeg će se okupljati bošnjačka-bosanska inteligencija i radni ljudi, spremni i odlučni da nađu i potvrde sebe kroz ideološku poruku, koju je svijetu ostavio američki predsjednik John Kennedy. 
 “Ne pitaj šta domovina može učiniti za tebe – već šta ti možeš učiniti za domovinu”.
Na ovoj ideološkoj platformi danas djeluju mnogi članovi KBSA, kojeg putem napretka i progresa vodi g. Haris Alibašić. Siguran sam da u njegovom liku i djelu mladi mogu naći uzor i potsticaj za  vlastita životna opredelenja, a kroz strukture KBSA učiniti svoje prve velike korake, toliko potrebne i njima i voljenoj domovini.