KBSA organizira promociju knjige "Mir i Kazna"

KBSA organizira promociju knjige "Mir i Kazna"

KBSA organizira promociju knjige “Mir i Kazna” bivše glasnogovornice tužioca Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), gđice. Florence Hartmann. U svojoj knjizi gđica. Hartmann objavljuje u javnost o postojanju tajnih dokumenata koji su ostali nedostupni javnosti u veoma važnoj tužbi protiv Srbije i Crne Gore za orkestrirani genocid nad Bošnjacima. Inkriminirajući dokumenti su razmotreni na sastancima iza zatvorenih vrata da bi Srbija kasnije zabranila upotrebu zapisnika  da ne bi bili upotrebljeni u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore na Međunarodnom sudu pravde (MSP). 

Promocija knjige će se održati 30. maja. 2010 u 10 sati na lokaciji:
Knjižara Novella
5510 S. Kings Hwy Blvd., St. Louis, MO 63109

KBSA organizira promociju knjige "Mir i Kazna"