KBSA poziva na komemoraciju mjeseca Aprila – osamnaest godina od početka oružane agresije na Republiku BiH

KBSA poziva na komemoraciju mjeseca Aprila - osamnaest godina od početka oružane agresije na Republiku BiHU aprilu 1992 godine je počeo brutalan agresorski rat protiv suverene Republike Bosne i Hercegovine, a njeni su građani postali žrtve genocida, etničkog čišćenja i uništavanja domova i imovine. 

Rezultati ove brutalne agresije koju je izvršila susjedna Srbija uz pomoć svojih jataka – paramilitarnih formacija bosanskih Srba – su bili katastrofalni, sa preko milion ljudi protjeranih iz njihovih domova, 250 000 ubijenih i ranjenih, hiljade uništenih historijskih znamenja, domova, škola, i preko 50 000 bošnjačkih žena žrtava silovanja.
KBSA moli sve Bošnjake da obilježe dan masakra u Bijeljini, kojim su počeli napad na gradove širom Bosne i Hercegovine i opsada Sarajeva koja je trajala od 6-tog aprila 1992 do 29-tog februara 1996, najduža opsada u historiji modernog ratovanja.  Tokom ove opsade preko 12 000 ljudi je ubijeno i preko 50 000 ranjeno od kojih su 85% bili civili.
Komemoracijom ovog mjeseca kao mjeseca agresije na Bosnu i Hercegovinu, KBSA se zalaže za pravdu, mir i demokratiju.  Zahtijevanje pravde za žrtve genocida mora da se nastavi.  Neophodno je da nastavimo sa zahtijevanjem pravde za žrtve genocida koje su izgubile svoje živote, domove i svoje najdraže u borbi za slobodu i demokratiju.  Moramo da poduzmemo sve što je moguće da se ostvare pravda, mir i demokratija, a najbolji način za to je da se sjećamo događaja iz prošlosti i da gledamo da se ne ponove.
Upravni Odbor KBSA