Saopćenje za javnost Koordinacije KBSA za Michigan i Bosanskog Kulturnog Centra u Grand Rapidsu

[Plakat u PDF formatu]Saopćenje za javnost Koordinacije KBSA za Michigan i Bosanskog Kulturnog Centra u Grand Rapidsu

Okrugli sto i prezentacija na temu “Uloga Bosnjacko americkog savjetodavnog vijeca za Bosnu i Hercegovinu (BASVBiH) u zastiti interesa Bosne i Hercegovine u Washingtonu”

U subotu 3. aprila, 2010,u 3. sata poslije podne u prostorijama Bosanskog kulturnog centra ce se odrzati okrugli stol i prezentacija na temu “Uloga Bosnjacko americkog savjetodavnog vijeca za Bosnu i Hercegovinu (BASVBiH) u zastiti interesa Bosne i Hercegovine u Washingtonu”.

Gosca je Elmina Kulasic, Izvrsna direktorica BASVBiH, Washington DC, i ona ce upoznati Bosnjake i siru javnost iz Grand Rapidsa o ulozi, neophodnosti i jacanju BASVBiH. BASVBiH je u posljednjih pet godina postojanja izrastao u znacajnu snagu sa veoma bitnim rezultatima u promoviranju interesa BiH u Washington-u.  Osvrt ce biti na trenutnu politicku situaciju u i oko BiH i ulozi Savjetodavnog vijeca u Washingtonu, centru svjetske politicke moci.

Pored gdjice Kulasic na prezentaciji ce se obratiti gospodin Sanel Fazlic, predsjednik Bosanskog Kultrunog Centra, magistar Haris Alibasic, predsjednik Kongresa Bosnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) i clan Povjerenickog odbora BASVBiH, te magistar Kemal Hamulic clan Upravnog odbora KBSA i predsjednik Koordinacije KBSA za Michigan.Pozivamo sve gradjane BiH, Bosnjake iz BiH i drugh zemalja da nam se pridruze na ovom veoma vaznom skupu. 

Organizatori: Bosanski kulturni centar (BKC) i Koordinacija KBSA za Michigan