Koordinacija KBSA – NORTH i SOUTH CAROLINA

Koordinacija KBSA NORTH i SOUTH CAROLINA je priznata od Upravnog Odbora Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (UO KBSA) kao legalna i legitimno registrovana lokalna koordinacija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike u sljedećem sastavu:
Hamdija Čustović, predsjednik
Emina Smailagić, potpredsjednik i blagajnik
Sajima Selimbegović, sekretar
Vildan Rustemov, koordinator za kulturu
Mehedin Mehić, koordinator za sport
Džavudin Smailagić, član odbora
Kasim Alečković, član odbora
Bekir Selimović, član odbora
Pri Koordinaciji KBSA – North/South Carolina je formirano i Kulturno umjetničko društvo “Safet Isović”.

Listu svih akreditovanih lokalnih Koordinacija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KKBSA) u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi mozete naći na sljedećem linku.

UO KBSA će nastaviti sa svojim radom na proširivanju baze KBSA.
Ako imate pitanja, kontaktirajte nas.