Saopćenje Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike o Trećem Bošnjačkom Saboru

[Download in PDF]Saopćenje Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike o Trećem Bošnjačkom Saboru

31. Decembra, 2009e, a na poziv Vijeca Kongresa Bošnjačkih Intelektulaca (VKBI) od 24. Decembra, 2009e, magistar Haris Alibašić, predsjednik Upravnog odbora Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) je u ime KBSA potpisao Odluku o osnivanju Organizacionog odbora Trećeg Bošnjačkog sabora. Ovim potpisom KBSA je prihvatio da bude dio Orgaizacionog odbora shvaćajući to prije svega kao obavezu ali i kao čast i potvrdu svoga dosadašnjeg rada. 8. Februara, 2010e, KBSA je primio konačnu verziju odluke o formiranju Organizacionog odbora Trećeg Bošnjačkog sabora.

Već duži vremenski period u široj javnosti egzistira ideja o potrebi i namjeri održavanja Trećeg Bošnjačkog sabora. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je, kao krovna organizacija Bošnjaka na sjevernoameričkom kontinentu, u svome javnom djelovanju ukazivao na potrebu pokretanja jednog takvog svebošnjackog skupa imajući u vidu ukupne političke, društvene, ekonomske i globalne uvjete u kojima se nalaze Bošnjaci bilo gdje u svijetu, država Bosna i Hercegovina i svi njezini građani.

Bosna i Hercegovina i Bošnjaci se doista nalaze na jednoj povjesnoj raskrsnici i pred nama je obaveza da sami odlučimo kojim pravcem želimo hoditi svjesni vlastite odgovornosti kako prema sebi tako i prema državi i njenoj hiljadugodišnjoj tradiciji suživota i međusobnog uvažavanja.

Bošnjački narod sa pravom očekuje od svojih intelektualaca iz svih oblasti, da mu postave putokaze i svojim ličnim primjerom budu orjentir koga će slijediti. Bošnjački sabor jeste korak u pravom smijeru ali se ne smije dozvoliti da njegov rezultat bude nova raskrsnica, ne samo zbog odluka koje bi isti polučio već i samog procesa kojim se do njih došlo kao i zbog intelektualnog a posebno moralnog kredibilitata samih Sabornika. Jasnu, realnu, na argumentima i resursima zasnovanu viziju budućnosti mogu osmisliti samo oni koji su svojim dosadašnjim rezultatima, društvenim angažmanom, intelektualnim i moralnim kvalitetima pokazali da zavređuju da ih narod sluša i slijedi.

Sigurni smo da Bošnjaci u domovini i dijaspori imaju kapaciteta da među sobom u jednom demokratskom procesu izaberu one najbolje koje će u njihovo ime sudjelovati u radu Sabora. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je svojim dosadašnjim radom pokazao da neće dozvoliti da dijaspora bude tretirana samo kao ikebana kojom će se popuniti sjedišta saborske sale već kao ravnopravan i aktivan učesnik i kreator zajedničke nam budućnosti. Zato KBSA, kao zvanični član Organizacionog odbora Trećeg Bošnjačkog sabora, poziva sve zainteresirane bošnjačke organizacije i pojedince da svojim prijedlozma i idejama učestvuju u kreiranju jedinstvene platforme nastupa bošnjačke dijaspore Sjeverne Amerike na Trećem Bošnjačkom saboru.

Svoje prijedloge, sugestije i ideje možete poslati na e-mail cnab@bosniak.org, uz obavezne licne podatke kako bi smo was mogli kontaktirati.

Upravni Odbor KBSA

————————————————————————————-

Pismo o potpisivanju odluke o formiranju Organizacionog Odbora za planiranje, pripremu, i odrzavanje III Bosnjackog Sabora.

Saopćenje Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike o Trećem Bošnjačkom Saboru

Korespondencija KBSA i VKBI o formiranju Organizacionog Odbora
From:EMIR ZLATAR
Sent: Monday, February 08, 2010 5:48 AM
To: haris.alibasic@bosniak.org;
Subject: Odluka o formiranju OO

Uvazeni prijatelji,
Primite iskrene pozdrave i selame.
Javljam Vam se s pozicije generalnog sekretara VKBI.
U prilogu Vam dostavljamo konacnu verziju odluke o formiranju OO. Molim da u roku od tri dana na ovaj
mail dostavite eventualne primjedbe. U narednoj sedmici planiramo sazvati sjednicu OO. Svakako
poslacemo dnevni red i materijale na ove mailove. Ukoliko niste u mogucnosti licno prisustvovati molimo
da nas izvjestite da li postoji mogucnost da Vas predstavi neko u svojstvu delegata.
Kratko je vrijeme za organizaciju a mnogo posla pred nama.
Toliko za prvo javljanje.
Emir Zlatar, gen.sek.VKBI
From: Alibasic, Haris
Sent: Monday, January 04, 2010 11:59 AM
To: VKBI
Cc: haris.alibasic@bosniak.org; CNAB
Subject: Potpisivanje Odluke o formiranju Organizacionog odbora za planiranje, pripremu i održavanje
III Bošnjackog sabora

Potpisivanje Odluke o formiranju Organizacionog odbora za planiranje, pripremu i
održavanje III Bošnjackog sabora
Poštovani prof. dr. Mulabegovic:
U ime Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), krovne organizacije 350,000
Bošnjaka koji žive u Kanadi i SAD, clanova UO KBSA, želim vam se zahvaliti na
pozivu upucenom 24. decembra, 2009e u vezi Treceg Bošnjackog sabora.
Upravni odbor KBSA je jednoglasnom odlukom prihvatio vaš poziv i podržao
potpisivanje Odluke o formiranju Organizacionog odbora za planiranje, pripremu i
održavanje III Bošnjackog sabora. Potpisanu Odluku vam dostavljam uz ovo pismo.
Molim vas da prenesete naše selame i pozdrave od KBSA svim clanovima Vijeca
Kongresa bošnjackih intelektualaca (VKBI).
S poštovanjem,
Mr. Haris Alibašic
Predsjednik UO KBSA
Email: haris.alibasic@bosniak.org
Web: http://www.bosniak.org
—–Original Message—–
From: VKBI
Sent: Thursday, December 24, 2009 8:44 AM
To: haris.alibasic@bosniak.org
Subject: Vijece KBI

Postovani gospodine Alibasic,
U prilogu Vam saljemo
-Poziv suorganizatorima III Bosnjackog sabora -Odluka o formiranju OO III
Bosnjackog sabora.
Poslali smo i postom ovaj materijal,
te Vas molimo za Vas odgovor o prijemu istog.
Srdacni selami iz Sarajeva