KBSA Saopćenje povodom referenduma o zabrani izgradnje minareta u Švicarskoj

KBSA Saopćenje povodom referenduma o zabrani izgradnje minareta u ŠvicarskojKongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), krovna organizacija Bošnjaka u Sjevernoj Americi, izražava svoju zabrinutost i ogorčenost rezultatom švicarskog referenduma o zabrani gradnje minareta.

Činjenica je da se u euro-atlanskoj pa i svjetskoj pravno-političkoj praksi referendum smatra jednim od sinonima demokratije. Ovaj švicarski referendum je najbolji primjer njegove zloupotrebe, a što može imati nesagledive posljedice kako na ukupne međunarodne tako sigurno i na međureligijske odnose u svijetu.

Stepen demokratičnosti nekog društva najbolje se mjeri odnosom tog društva prema manjinama. Referendum je švicarskim muslimanima [oko 5% stanovništva] donio strah, zabrinutost i neizvjesnost. Pravo na slobodu vjeroispovjesti jeste jedno od osnovnih ljudskih prava koja su muslimanima Švicarske ovim referendumom uskraćena ili reducirana zabranom gradnje jednog od simbola njihove vjere.

Neslaganje švicarske Vlade i Parlamenta sa pokretanjem i rezultatima referenduma svakako je za pohvalu, ali to ne umanjuje našu zabrinutost činjenicom da je čak 57,5% građana Švicarske podržalo jedan ovakav diskriminacijski akt.

Mi Bošnjaci, građani BiH islamske vjeroispovjesti, imamo svježe sjećanje, svjedoci smo i žrtve ideologije čiji su principi negiranje prava na postojanje vjerskih simbola i objekata. U ime takve ideologije nad nama je učinjen genocid.

U ime naše želje da se to nikada i nikome više ne desi, pozivamo sve demokratske snage Švicarske, Europe i svijeta da učine sve kako se referendum sličan švicarskom ne bi ponovio nigdje i nikad više.

Pozivamo Europsku zajednicu i Vijeće Europe da učine sve kako bi se spriječilo da neka od članica Europske zajednice u svome Ustavu ima diskriminacijsku odredbu koja bilo kome zabranjuje i ugrožava njegova osnovna ljudska prava i krši Europsku Konvenciju o ljudskim pravima.

Pozivamo muslimane Švicarske da pokažu svoje dostojanstvo i sabur i da zajedno sa svim demokratskim snagama Švicarske demokratskom i pravnom procedurom zaštite svoja i prava drugih jer ovim aktom nisu ugrožena samo prava muslimana već ugled švicarskog društva, države kao i sami principi demokratije, suživota i međusobnog poštovanja i tolerancije.

Upravni Odbor KBSA
Kopotpisnik saopćenja;
Glavni imam Islamske zajednice Bosnjaka Svicarske, Ibrahim ef. Husanovic