Grad Grand Rapids u Michigan-u Izdao Proklamaciju za Srebrenicu i BiH

Grad Grand Rapids u Michigan-u Izdao Proklamaciju za Srebrenicu i BiHGrad Grand Rapids u državi Michigan je usvojio proklamaciju Dana Sjećanja na Srebrenicu 11 Jula 2009 kao i sedmicu odavanja počasti Bosni i Hercegovini.

Od 2005 godine gradonačelnik Grand Rapids-a George Heartwell je podržavao usvajanje proglasa dana sjećanja na Srebrenički genocid i sedmice odavanja počasti Bosni i Hercegovini. Grand Rapids ima veliku bošnjačko-američku populaciju.

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je zahvalan gradu Grand Rapids-u i izabranim dužnocima na odatoj podršci.

Od 1992 do 1995, Srbi iz tesko naoružanih sela oko Srebrenice su terorisali bošnjačko civilino stanovništvo i često napadali susjedna bošnjačka sela, kao i sam grad Srebrenicu. U Julu 1995, Srbi su brutalno zauzeli Srebrenicu i počinili genocid nad bošnjačkim stanovništvom. Oko 30,000 Bošnjaka je nasilno protjerano iz Srebrenice, a najmanje 8372 Bošnjaka su masakrirana i bačena u masovne grobnice.
Grad Grand Rapids u Michigan-u Izdao Proklamaciju za Srebrenicu i BiH