Odgovor Univerziteta u Minnesoti na pismo KBSA o Kosti Saviću

(Skini u pdf)

Odgovor Univerziteta u Minnesoti na pismo KBSA o Kosti SavićuUNIVERSITY OF MINNESOTA
Twin Cities Campus
Office of the Dean
215 Johnston Hall
College of Liberal Arts
101 Pleasant Street SE
Minneapolis, MN 55455
Phone: 612-624-2535

Haris Alibašić
Predsjednik, Upravni Odbor
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike

Dragi g. Alibašić:

Robert Bruinniks, Predsjednik Univerziteta u Minnesoti je zatražio od mene da vam odgovorim na vaše zadnje pismo koje ste uputili njemu i drugim članovima univerzitetskog društva povodom sadržaja web stranice od Centra za istraživanje Holokausta i Genocida. Hvala vam što ste nam saopštili vašu zabrinutost o pojedinim tekstovima i referencama po pitanju Bosne i Hercegovine i Holokausta.

Kao što možda znate, Centar za istraživanje Holokausta i Genocida, pod vođstvom privremene direktorice Ellen Kennedy PhD, kao reakcija na vaše pismo, je već uklonila sve reference i linkove o Carlu Savichu (Kosti Saviću) nakon ispitivanja linkova od strane pridruženih nastavnika sa univerziteta.
Centar će takođe angažovati svoje pridružene nastavnike da poduzmu sveobuhvatan pregled tesktova na svom website-u koji su posvećeni Bosni i Hercegovini i Holokaustu. Sve dok traje ovaj pregled, tekstovi će ostati uklonjeni sa stranice koja će biti označena da je u procesu revizije. Molim vas da uočite da Fakultet Humanističkih Znanosti i Univerzitet u Minnesoti podržavaju principe akademskih sloboda i odgovornosti koje je potvrdio njihov Upravni Odbor. Kao dio ove odgovornosti, Univerzitet je odlučen stimuliranju I podržavanju istraživanja, informisanja, i raspravljanja o raznim temama i pitanjima koja često mogu biti sporna. Različiti pogledi i perspektive su uvijek dobrodošli, i mi podstičemo otvorene i slobodne razmjene ideja. Univerzitet u Minnesoti nastoji da održi najviše strandarde akademskog integriteta i to će ostati kao glavna vrijednost u predstojećem preglednom procesu.
Hvala vam sto ste nam se obratili sa vašim brigama.
Potpis
___________________________________
S poštovanjem,
James A. Parente, Jr.
Dekan, Fakultet Humanističkih Znanosti
JP/pb
c: Robert H. Bruininks, Predsjednik
Ellen J. Kennedy, Interim Director, Centar za istraživanje Holokausta i Genocida
Član Odbora Centra za istraživanje Holokausta i Genocida
*********
Pismo od UoM je odgovor na pismo KBSA:
Carl Savich (Kosta Savić) je Negator Genocida i Nepouzdan Izvor za Proučavanje Holokausta