Identifikovano 5 žrtava masakra u Šadićima kod Vlasenice

Identifikovano 5 žrtava masakra u Šadićima kod VlaseniceObavljena je danas identifikacija još pet tijela ubijenih mještana naselja Šadići u općini Vlasenica, žrtava rata u Bosni i Hercegovini. U ovom naselju 1992 ubijeno je 108 mještana. Jedna trećina ih je pronađena i identifikovana, dok se za tijelima 68 osoba još traga.

Među pet danas identifikovanih tijela je dvoje djece i muž Fatime Hurić. Ibrahim Hurić danas je identifikovao oca, dok za tijelima sina i maćehe još traga. 

Mještani Šadića kažu da znaju ko su zločinci i krivci za smrt nijhovih najbližih, ali ne znaju zašto oni još nisu kažnjeni. Tijela danas identifikovanih žrtava zločina u Šadićima ekshumirana su prije dvije godine iz masovne grobnice Cikotska rijeka. Zajednička dženaza i ukop bit će obavljeni u nedjelju 7. juna u Šadićima.

DODATAK AŽURIRAN: Dana 01.06.2009. godine u 08.sati u Tuzli u namjenskim prostorijama JKP „Komemorativni centar“ zakazan je termin identifikacije za žrtve naselja Šadići, koji su ekshumirani po naredbi Kantonlnog Tuzilaštva TK u Tuzli, dana 22.06.2007. godine, na lokaciji Cikotske rijeke, opština Vlasenica.

Nakon dvogodišnjeg iščekivanja, na osnovu pristiglih DNA nalaza u zakazani termin porodicama će biti predstavljeni pristigli rezultati DNA raporta komparacija profila izolovanih iz uzetih uzoraka kosti sa tijela ekshumiranih žrtava i profila DNA izolovanih iz krvi donatora. Na osnovu pristiglih komparacija bit ce predstavljeno 5 slučajeva, a dok se za 1. slučaj očekuje se rezultat DNA komparacije zbog ponavljanja procesa izolacije profila iz dostavljanog uzorka kosti.

01.06.2009. godine /ponedeljak/ bit će pozvane porodice za sledeće žrtve:

1. Hurić (Murat) Alija, r. 1926. godine,
2. Hurić(Halil) Suljo, r. 1912. godine
3. Hurić (Husein) Senahid r. 1977 godine ili Hurić (Husein) Senad r.1976. godine
4. Huric (Husein) Senada r.1979 godine,
5. Hurić (Huso) Husein r. 1949 godine, svi zarobljeni 07.06.1992 godine u Šadićima

Za posmrtne ostatke ekshumirane iz masovne grobnice Cikotska Rijeka, koji su označeni CRJ-01 VLA-001, a pretpostavlja se, da se radi o tijelu Hurić (Salko) Fata r.1923 godine zarobljena 07.06.1992. godine u naselju Šadići opština Vlasenica, porodici će biti predstavljene radnje koje su poduzete da bi se ubrzao proces izolacije DNA profila iz kosti i komparacije sa izolovanim profilima DNA iz uzoraka donatora krvi, kojom prilikom će se odlučiti o daljim radnjma i konačnoj identifikaciji posmrtnih ostataka.

Nakon obavljanja procesa identifikacije porodice ce imati priliku potpisivanjem izjave ,da se izjasne o mjestu i datumu ukopa identifikovanih članova svojih porodica