Koordinacija KBSA – WASHINGTON

Koordinacija KBSA WASHINGTON je priznata od Upravnog Odbora Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (UO KBSA) kao legalna i legitimno registrovana  lokalna koordinacija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike u sljedećem sastavu:
Haris Šuko, predsjednik
Aziz Ramović, potpredsjednik
Amir Arslanagić, sekretar
Damir Nizamić, blagajnik
Hasim Sejfić, član
Nihad Zukanović, član
Vahid Šuta, član
Ismet Bešić, član

Listu svih akreditovanih lokalnih Koordinacija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KKBSA) u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi mozete naći na sljedećem linku.

UO KBSA će nastaviti sa svojim radom na proširivanju baze KBSA.
Ako imate pitanja, kontaktirajte nas.