Koordinacija KBSA – VERMONT

Koordinacija KBSA VERMONT je priznata od Upravnog Odbora Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (UO KBSA) kao legalna i legitimno registrovana  lokalna koordinacija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike u sljedećem sastavu:

Zijad Bećirević, predsjednik
Anera Crnalić, član
Gosto Šefik, član
Ertan Baručić, član
Abdulah Turan, član
Samir Nurkanović, član
Fočo Dževad, član

Listu svih akreditovanih lokalnih Koordinacija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KKBSA) u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi mozete naći na sljedećem linku.

UO KBSA će nastaviti sa svojim radom na proširivanju baze KBSA.
Ako imate pitanja, kontaktirajte nas.