Bošnjaci su Spašavali Svoje Jevrejske Komšije Pred Nacističkim Racijama

Reagiranje Fatmira Alispahića upućeno njemačkom Der Spiegelu, u povodu optužbi da su Bošnjaci u Drugom svjetskom ratu pomagali u istrebljenju Jevreja.

Bošnjaci su Spašavali Svoje Jevrejske Komšije Pred Nacističkim RacijamaAutor: Mr. sci. Fatmir Alispahić – Na naslovnici magazina Der Spiegel je uz fotografiju nacističkog firera Adolfa Hitlera objavljena fotografija pripadnika bosanske Handžar divizije (13. Waffen-Gebirgs-Division der SS Handschar), koji su optuženi kao glavni Hitlerovi pomagači u istrebljivanju Jevreja. Riječ je o apsolutnoj historijskoj neistini, jer ni jedna bošnjačka grupacija nikada nije pomagala u istrebljenju Jevreja, a zabilježeni su brojni slučajevi u kojima su Bošnjaci spašavali svoje jevrejske komšije pred nacističkim racijama.

Tekst pod naslovom „Saradnici u zločinu – Hitlerovi evropski pomagači u istrebljivanju Jevreja“, napisan u povodu izručenja Njemačkoj Ivana Džona Demjanjuka, Ukrajinca koji je osumnjičen za učešće u ubistvu 29.000 Jevreja, uopće ne zavređuje da bude ilustriran fotografijom pripadnika Handžar divizije, čiji fesovi upućuju na Bošnjake i konotiraju na islam.

U tekstu se govori o različitim saradnicima nacističke Njemačke u Evropi, a poseban akcenat se stavlja na ustaške i četničke pomagače Adolfa Hitlera. Naravno, govori se o i Jasenovcu, kao najvećem gubilištu Jevreja na Balkanu.

Govori se i o holandskim, mađarskim, poljskim nacistima, ali se nigdje ne govori – jer se nema šta reći – o bošnjačkoj suodgovornosti za istrebljenje Jevreja.

Zašto se onda pored brojnih, pa čak i zajedničkih fotografija ustaša, četnika i njemačkih oficira, na naslovnici Der Spiegla našla fotografija bosanske Handžar divizije?! Da li je i ovo doprinos islamofobiji po kojoj treba izmišljeni nacizam u muslimana povezati sa izmišljenim tzv. islamskim terorizmom?

Pripadnici Handžar divizije jesu silom historijskih neprilika bili u komandnom lancu SS organizacije, ali ne postoji dokaz da su ugrozili i jednog Jevreja. Ova jedinica je formirana sa ambicijom zalaganja za bosansku autonomiju pod zaštitom Njemačke, a protiv četničkih zločina nad Bošnjacima i ustaške asimilatorske agresije na Bošnjake.

Na pitanje zašto Bošnjaci nisu odmah prišli partizanskom pokretu, odgovor treba tražiti u činjenici da su partizani s početka rata sarađivali sa četnicima, koji su pobili desetine hiljada bošnjačkih civila. Bošnjačka ambicija srednjeg puta i zalaganja za bosansku autonomiju ubrzo je izigrana od njemačkih vlasti, a ostao je teret historijske odgovornosti.

Zločine Handžar divizije je izmišljala velikosrpska historiografija, koja je time tražila ravnotežu četništvu, kao što se danas organizirano izmišlja tzv. islamski terorizam u Bosni, kako bi se umanjila odgovornost za genocid u Srebrenici.

Handžar divizija ne samo da nema nikakvu suodgovornost za holokaust nad Jevrejima, već je jedan jedini primjer antifašističke oružane pobune unutar SS formacija, koja se dogodila 16. septembra 1943. u francuskom gradiću Villefrance de Rourgue, gdje je ova jedinica imala obuku. Bosanska Handžar divizija je jedina SS formacija kojoj evropski antifašisti svake godine odaju poštovanje.

Bošnjački narod, koji je nakon Jevreja procentualno podnio najveće žrtve u Drugom svjetskom ratu, svoje antifašističko opredjeljenje je pokazao masovnim pristajanjem uz antifašistički pokret u Jugoslaviji. Za Bošnjake je Handžar divizija bila historijska nužda, koja je prerasla u historijsku sramotu i osjećaj stida zbog oblačenja njemačke uniforme. U ime tog stida Bošnjaci nikada nisu iskazali ponos na svoje antifašiste iz Villefrance de Rourgue.