Lista Koordinacija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike

Lista Koordinacija Kongresa Bošnjaka Sjeverne AmerikeZbog izražene želje lokalnih sjevernoameričkih Bošnjaka, a i potrebe za širenjem interesne sfere i domena rada KBSA u svim državama u SAD i provincijima u Kanadi po regionalnom principu, Koordinacije Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike su izvršile ili su u procesu registraciju na nivou država u kojim se nalaze.

Upravni Odbor KBSA prepoznaje kao legalne i legitimne sljedeće registrirane Koordinacije KBSA u slijedecim državama i provincijama:


Sjedinjene Američke Države

   • Florida
   • Georgia
   • Illinois
   • Michigan
   • Missouri
   • New Hampshire
   • New York
   • North and South Carolina
   • Oregon
   • Pennsylvania
   • Texas
   • Vermont
   • Washington

Kanada

   • Ontario