Krovni Savezi B&H Dijaspore Ujedinjeni u Podršci Američkom Univerzitetu u BiH

Krovni Savezi B&H Dijaspore Ujedinjeni u Podršci Američkom Univerzitetu u BiHAutor: Adis Hasaković — Po prvi put u historiji bh. dijaspore, sve tri najveće organizacije u dijaspori su istodobno podržale rad jedne bh. institucije. Na adresu AUBiH stigla su pisma podrške Svjetskog saveza dijaspore BiH (SSD BiH), koji zastupa interese 1,5 miliona bh. građana, zatim Vijeća BiH organizacija Australije (VBiH OA), koje zastupa interese više od 100.000 bh. građana u Australiji, kao i Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), koji zastupa interese preko 350.000 američkih i kanadskih Bošnjaka.

Podrška krovnih saveza i udruženja bh. građana u dijaspori, za AUBiH je ogroman uspjeh i potvrda za ispravan model rada i razvoja AUBiH kao univerziteta koji svojim studentima nudi visokokvalitetno obrazovanje i usavršavanje sa ciljem stvaranja pretpostavki za ubrzan razvoj bosanskohercegovačkog sistema obrazovanja, privrede i društva u cjelini.

– Podrška 1,5 miliona bh. građana u dijaspori, Američkom univerzitetu u BiH stigla je u pravi čas. Za AUBiH, ova podrška znači snagu velike moralne satisfakcije, ali i konkretne pomoći. Pored toga, sam čin podrške, na kojoj se ovom prilikom zahvaljujem, predstavlja i odgovornost da u periodu koji je pred nama postignemo još bolje rezultate u smislu ispunjenja ciljeva naših razvojnih planova, a koji se ogledaju u otvaranju novih fakulteta širom BiH i upisu još većeg broja studenata, riječi su predsjednika UO AUBiH, Denisa Prcića.

SSD BiH
Podržavajući  rad i razvoj AUBiH, SSD BiH posebno naglašava značaj visokog obrazovanja kao najbolje investicije za politički, ekonomski, kulturni i naučni razvoj demokratske i prosperitetne države BiH, te otvorenog i slobodnog civilnog društva, kako se navodi u pismu podrške SSD BiH upućenom AUBiH. Istaknuto je da AUBiH nudi vrhunsko obrazovanje, koje omogućuje mladim stručnjacima razvijanje novih poduzetničkih projekata, smanjenje stope nezaposlenosti i uvođenje BiH u  stanje održive privrede, koja će kao takva imati ravnopravno mjesto na svjetskom tržištu. SSD BiH preporučuje  svim organizacijama i pojedincima bh. dijaspore da svoje vizije i ideje implementiraju putem AUBiH, za dobrobit svih građana, za bolju i sigurniju budućnost, za novu reintegriranu BiH, integriranu u EU, kaže se između ostalog u pismu podrške SSD BiH, koje su zajednički potpisali Nesib Karišik i Belmir Zec, potpredsjednici SSD BiH.

VBiH OA
U pismu Vijeća BiH organizacija Australije, navodi se kako Bosna i Hercegovina nema razvijen mehanizam za produkciju znanja onako kako je to regulisano u zemljama Zapada. Prvi korak u postizanju tog cilja predstavlja upravo Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini, budući da nudi dvije diplome, američku i bh. diplomu, ali i američki sistem obrazovanja. Vijeće BiH organizacija, krovna organizacija bh. dijaspore Australije, poziva sve građane BiH, a posebno mlade ljude da podrže AUBiH i da se obrazuju u ovoj visokoškolskoj instituciji. Podržavajući rad i razvoj AUBiH, Vijeće BiH organizacija Australije ističe značaj visokog obrazovanja kao najbolje investicije za politički, ekonomski, kulturni i naučni razvoj demokratske i prosperitetne države BiH i otvorenog, slobodnog civilnog društva. Sa AUBiH, građani i narodi BiH, te bh. društvo u cjelini su jači, priznatiji i poštovaniji u svijetu. Upravo zbog toga će Vijeće BiH organizacija Australije, pojedine planove i programe nastale u okviru svog djelovanja , implementirati kroz razvoj i podršku AUBiH, ističe se u pismu VBiH OA, koje je potpisala predsjednica Senada Softić.

KBSA
Prisustvo AUBiH u Bosni i Hercegovini nudi njenim građanima visok nivo obrazovanja koji je priznat i poštovan u cijelom svijetu. U tom smislu, KBSA planira blisko sarađivati sa AUBiH kad je u pitanju promoviranje planova i programa koji će biti od koristi za sve studente AUBiH, navodi se u pismu podrške KBSA upućenog na adresu AUBiH. – Obrazovanje koje nudi AUBiH je od obostrane koristi i za Bosance i Hercegovce u dijaspori, u Sjevernoj Americi, kao i za Bosance i Hercegovce koji žive u Bosni i Hercegovini. AUBiH pruža mogućnost realiziranja korisnih i unosnih ideja pojedinaca i organizacija iz sjevernoameričke dijaspore. Stoga KBSA poziva sve organizacije i pojedince iz sjevernoameričke dijaspore da ponude i implementiraju svoje vizije, ideje i patriotski rad putem AUBiH kako bi se osigurala snažnija, sigurnija i bolja budućnost za sve građane Bosne i Hercegovine. U KBSA su uvjereni da AUBiH nudi vrhunsko obrazovanje svojim studentima, istovremeno ih pripremajući za poziciju lidera u svojim oblastima. AUBiH teži stvaranju generacija koje će biti sposobne voditi Bosnu i Hercegovinu u bolju budućnost – u budućnost u kojoj će njeni narodi biti na ravnopravnom ekonomskom nivou s ostalim državama u svijetu, mišljenja su u KBSA. Štaviše, AUBiH educira generacije stručnjaka koji će se znati koristiti svojim znanjem i doprinijeti procesu integracije Bosne i Hercegovine u EU, navodi se između ostalog u pismu podrške KBSA, koje je potpisao predsjednik UO KBSA Murat Muratović, a koje je upućeno AUBiH.

Za tri godine svog postojanja AUBiH je opravdao podršku američkih diplomata, te pokazao da je američki san moguć u našoj zemlji. U okviru ove visokoobrazovne institucije, na Fakultetu međunarodnih finansija i bankarstva, Fakultetu digitalne ekonomije i informacionih tehnologija i Fakultetu međunarodnog prava i diplomatije, u Tuzli, Sarajevu i Banjoj Luci, školuju se studenti koji će uz diplomu AUBiH dobiti i svjetski priznatu američku diplomu State University of New York (SUNY).

– Istakao bih činjenicu da je AUBiH, kao društveno odgovoran univerzitet, svojim pozitivnim primjerom ujedinio krovne saveze bh. dijaspore u njihovoj podršci. To nas još više motivira da istrajemo u našoj osnovnoj zadaći obrazovanja što većeg broja mladih ljudi koji će biti pokretač stabilnog razvoja BiH i njenog ulaska u euroatlantske integracije, završava Denis Prcić predsjednik UO AUBiH.