KBSA Najoštrije Osuđuje Ukidanja Prefiksa Bosanski u Nazivima Gradova RS

KBSA Najoštrije Osuđuje Ukidanja Prefiksa Bosanski u Nazivima Gradova RSKongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), krovna organizacija Bošnjaka Kanade i SAD, najoštrije osuđuje Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske (RS), manjeg entiteta u BiH, a kojim je predviđeno da Bosanski Brod nosi naziv samo Brod, a Bosanska Kostajnica samo Kostajnica. Zakonom o teritorijalnoj organizaciji RS-a predviđene su i novčane kazne u iznosu od 1.500 do 20.000 KM za one koji u službenoj upotrebi budu koristili “neprikladne” nazive gradova.

Promjene naziva gradova na ovakav način nisu u suglasnosti sa ustavnim principom o ravnopravnosti konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine.

Negiranje predznaka bosanski u nazivu gradova je negiranje Bosne i Hercegovine, međunarodno priznate države sa međunarodnim granicama, pasošima, ambasadama, i svim ostalim oblicima državotvornosti. Bosna je postojala i postojati će, a onima kojima smeta naziv bosanski u nazivu gradova u BiH, smeta im i država BiH. Sama činjenica da Vladi manjeg etniteta smeta prefiks bosanski u nazivima gradova, naziv koji potiče od međunarodno priznatog, historijskog naziva BiH, dovoljno govori o namjerama čelnika manjeg entiteta da se na sve načine omalovažava i ucjenjuje država BiH.

Poznato je na koji način je došlo do promjene naziva gradova, općina, institucija, organizacija u BiH za vrijeme i poslije agresije na BiH, kako bi se naglasila činjenica da se pomenute institucije, organizacije i mjesta nalaze na teritoriji manjeg etniteta i da su sada nastanjeni većinskim stanovništvom srpske nacionalnosti.

Postupak vlade manjeg entiteta kojim se zeli izbrisati prefix bosanski ima za cilj podizanje nacionalnih tenzija i raspirivavanje nacionalne mržnje cemu se KBSA i sve demokratske pro-bosanske snage protive. KBSA će poduzeti sve demokratske akcije u cilju pravilnog informiranja javnosti o postupcima vlade manjeg etniteta u BiH.

U ime KBSA
Semir Đulić
Glasnogovornik KBSA