PRIJEDOR – "SREBRENICA U KONTINUITETU"

Koncentracijski Kamp Trnopolje u Prijedoru
Koncentracijski Kamp Trnopolje u Prijedoru

Autor: Prof. Emir Ramić / Odjeljenje za Sjevernu Ameriku Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

S A D R Ž A J
1. KRATKA HISTORIJA PRIJEDOR
     a. ANTICKI PERIOD I PERIOD BOSANSKOG KRALJEVSTVA
     b. PERIOD OSMANLIJA
     c. AUSTROUGARSKA OKUPACIJA
     d. JUGOSLOVENSKA FEDERACIJA
2. GENOCID NAD NESRPSKIM STANOVNIŠTVOM APRILA 1992
     a. NAJMRAĆNIJI DIO HISTORIJE PRIJEDORA JE PERIOD OD 30.4. 1992. DO SADA
     b. KONTEKST PREUZIMANJA OPĆINE PRIJEDOR
     b. KONTEKST PREUZIMANJA OPĆINE PRIJEDOR
     c. UVOD U PREUZIMANJE OPĆINE PRIJEDOR
     d. PREUZIMANJE GRADA PRIJEDORA
     e. PRIJEDOR NAKON PREUZIMANJA – OSNIVANJE KRIZNOG ŠTABA
     f. INCIDENT NA HAMBARINAMA I POČETAK NAPADA NA SUSJEDNA PODRUČIJA
     g. NAPAD NA PODRUČIJE KOZARCA
     h. POSTUPANJE SA NE-SRBIMA
3. LOGORI
     a. LOGOR OMARSKA
     b. LOGOR KERATERM
     c. LOGOR TRNOPOLJE
4. KOLIKI JE U PRIJEDOR GENOCID – ZAPIS ZA NEZABORAV PRIJEDORSKOG GENOCIDA
     a. PRIJEDORCID
     b. POGLEDATI ISTINI U OČI JE PREDUSLOV POVRATKA U PRIJEDOR. PROBLEM JE MEĐUTIM ŠTO PRIJE TOGA TREBA POGLEDATI ISTINI I PRAVDI U OČI
     c. PRIJEDOR – GRAD KOLEKTIVNE KRIVICE
     d. ELITOCID
5. PRIJEDOR – SREBRENICA U KONTINUITETU
     a. STRUKTURALNI ASPEKTI VELIKOSRPSKOG ZLOČINA U PRIJEDORU
     b. PRIPREME ZA AGRESIJU I GENOCID
     c. MEMORANDUM SANU – PLATFORMA ZLOČINA AKTIVNO UČEŠĆE SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U ZLOČINU
     d. AKTIVNO UČEŠĆE SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U ZLOČINU
     e. NEČASNA ULOGA SRPSKIH POVJESNIČARA I NOVINARA U ZLOČINU
     f. VOJNI NAPADAJ NA CIVILE
     g. TVORNICE SMRTI
     h. ETNIČKO ČIŠČENJE – TERMINOLOŠKA KAMUFLAŽA ZLOČINA
     i. URBICID, EKOCID, ETNOCID, KULTUROCID
     j. ELITOCID
     k. MEHINO SVJEDOČENJE O ZLOČINIMA U LOGORU SMRTI
     l. ROY GUTMAN IZ KNJIGE SVJEDOK GENOCIDA
6. MEMORICID
     a. “MUSLIMANI! GDJE VAM JE DŽAMIJA?”, NAPISALI SU ZLOCINCI NA RUŠEVINAMA DREVNE ČARŠIJSKE DŽAMIJE U PRIJEDORU
     b. GIORDANO BRUNO I NJEGOVA DJECA – PROF. DR. FERID MUHIĆ
7. SPISAK PORUŠENIH DUHOVNIH DOBARA NA PODRUČIJU PRIJEDORA
8. ZLOČIN U PRIJEDORU JE TAČKA PREKO KOJE SE NE MOŽE PREĆI BEZ SUOČAVANJA SA ISTINOM
9. POUKE I PORUKE GENOCIDA U PRIJEDORU
10. IZVRŠIOCI ZLOČINA GENOCIDA U PRIJEDORU, RUŠITELJI KULTURNO-HISTORIJSKE BAŠTINE PRIJEDORA
11. NOVINSKI IZVJEŠTAJI BESIME KAHRIMANOVIĆ U BOSANSKOJ KRAJINI JE IZVRŠEN GENOCID
12. ZLOČIN U KOZARCU
     a . KOZARAC – SIMBOL ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI, RATNOG ZLOČINA, GENOCIDA i AGRESIJE
HISTORIJA GRADA KOZARCA
     b. ZLOČIN NAD KOZARČANIMA I KOZARCU
     c. POUKE I PORUKE GENOCIDA U KOZARCU
     d. KOZARAC – SIMBOL BOŠNJAČKE I BH NADE
     e. KOZARAC SIMBOL LJUBAVI ISTINSKIH GRAĐANA PREMA SVOJIM RODNIM MJESTIMA
     f. ODLOMAK IZ KNJIGE KOZARAC VEHIDA GUNIĆA
13. GENOCID U PRIJEDORU – VELIKA TRAGEDIJA KOJU NE SMIJEMO ZABORAVITI I OPROSTITI
     a. LJUDSKA I CIVILIZACIJSKA BUDUĆNOST MORA BITI PRINUĐENA DA SEBE ODREDI PREMA GENOCIDU U PRIJEDORU
     b. REKLI SU O GENOCIDU U PRIJEDORU
14. GENOCID U PRIJEDORU – OLIČENJE SRPSKO-CRNOGORSKE MRŽENJE
     a. GENOCID U PRIJEDORU – OLIČENJE BEZUMLJA, MRŽNJE, NETOLERANCIJE, NELJUDSKOSTI
     b. ISTINA O GENOCIDU U PRIJEDORU
     c. U FUNKCIJI GENOCIDA U PRIJEDORU FORMIRAJU SE SPECIJALNE SRPSKE JEDINICE
     d. PRIJEDOR – SIMBOL PATNJE BOŠNJAKA
     e. PRIJEDORČANI PONAVLJAJU SVOJU ZAKLETVU
15. DAN KADA JE PRIJEDOR PRETVOREN U GROBNICU BOŠNJAKA, A SVIJET NIJEMO ŠUTIO PRED NALETOM SRPSKO-CRNOGORSKIH FAŠISTA
     a. BILANS SRPSKIH BARBARA U PRIJEDORU
     b. KOLIKO SMO KRIVI ZA PRIJEDORSKU TIŠINU
     c. ELITOCID, LOGORI, SILOVANJA
     c. ELITOCID, LOGORI, SILOVANJA
     e. OD DANAS RAĐAŠ SAMO SRPSKU DJECU
     f. BITI 1992. GODINE BOŠNJAK U PRIJEDORU BILO JE JEDNAKO STRAŠNO KAO BITI JEVREJ U BERLINU 1941. GODINE

KNJIGU PROF. EMIRA RAMIĆA, PRIJEDOR – “SREBRENICA U KONTINUITETU”, MOŽETE SKINUTI U MICROSOFT WORD FORMATU SA NAŠE STRANICE

KLIKNITE OVDJE DA SKINETE KNJIGU NA SVOJ KOMPJUTER