Vanredna Skupština KBSA: Grand Rapids, 28 Februar 2009

Vanredna Skupština KBSA: Grand Rapids, 28 Februar 2009Na osnovu odluke Upravnog odbora Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (UO KBSA), a na prijedlog Komisije za usaglašavanje normativnih i pravnih akata KBSA (Komisija), UO KBSA saziva vanrednu Skupštinu KBSA (Skupština).

Skupština će se održati u organizaciji Koordinacije KBSA Grand Rapids (K KBSA GR) i UO KBSA, 28. februara 2009e sa početkom u 11 sati ujutro.

Registracija za Skupštinu započinje u 10 ujutro, u Grand Rapidsu na adresi: 4200 Saladin Drive, SE, Grand Rapids, MI 49546

UO KBSA poziva sve koordinacije KBSA, sve bošnjačke džemate u Sjevernoj Americi, sve bošnjačke i bosanskohercegovačke organizacije, kao i pojedince u Sjevernoj Americi da do 20. 02. 2009. godine pošalju svoje liste delagata za Skupštinu sa uplatom u iznosu od 100 američkih dolara po delegatu. Pridružite nam se i svojim prisustvom i aktivnim učestvovanjem dajte svoj doprinos boljoj budućnosti KBSA i boljoj budućnosti američkih i kanadskih Bošnjaka.

Više detaljnijih informacija o vanrednoj skupštini KBSA možete naći u sekciji SKUPŠTINA KBSA.

Vanredna Skupština KBSA: Grand Rapids, 28 Februar 2009