Pozivno Pismo KBSA za Vanrednu Skupštinu KBSA u Grand Rapids

Pozivno Pismo KBSA za Vanrednu Skupštinu KBSA u Grand RapidsNa osnovu odluke Upravnog odbora KBSA (UO KBSA), a na prijedlog Komisije za usaglašavanje normativnih i pravnih akata KBSA (Komisija), UO KBSA saziva vanrednu Skupštinu KBSA (Skupština).

Skupština će se održati u organizaciji Koordinacije KBSA Grand Rapids (K KBSA GR) i UO KBSA, 28. februara 2009e sa početkom u 11 sati ujutro.

Registracija za Skupštinu započinje u 10 ujutro, u Grand Rapidsu na adresi: 4200 Saladin Drive, SE, Grand Rapids, MI 49546.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći Dnevni red:

1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Radnog predsjedništva Skupštine;
2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Verifikacione komisije;
3. Razmatranje prijedloga i usvajanje zapisničara;
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Statuta i By-laws KBSA;
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje novog saziva UO KBSA;
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Deklaracije KBSA;
7. Razno

UO KBSA poziva sve koordinacije KBSA, sve bošnjačke džemate u Sjevernoj Americi, sve bošnjačke i bosanskohercegovačke organizacije, kao i pojedince u Sjevernoj Americi da do 20. 02. 2009. godine pošalju svoje liste delagata za Skupštinu sa uplatom na ime Congress of North American Bosniaks u iznosu od 100 američkih dolara po delegatu na adresu:

Congress of North American Bosniaks
P.O. Box 408157
Chicago, IL 60640

Nakon Skupštine bit će priređeno kulturno-zabavno veče u povodu 1. marta , Dana neovisnosti Bosne i Hercegovine. Ulaznice za svečanost će biti u iznosu od 35 dolara i mogu se uplatiti na gore navedenu adresu ili na adresu: P.O. Box 2949 Grand Rapids, MI 49501.

Za više informacija o svečanosti i uvjetima pod kojima se delegiraju delegati provjerite web stranicu KBSA, www.Bosniak.org.

Poštovani Bošnjaci i Bošnjakinje,

Bošnjački dijalog u ime daljeg jačanja i progresa KBSA i novog trasiranja razvoja krovne organizacije sjevernoameričkih Bošnjaka je cilj za koji bi se trebao zalagati svaki američki i kanadski Bošnjak i njihove organizacije. Problemi sa kojima se američki i kanadski Bošnjaci susreću su uobičajeni u svim novim zajednicama, a problemi u i oko naše matice BiH također nameću dodatna iskušenja.

Stoga vas pozivamo da se aktivno uključite u proces kreiranja KBSA kao istinske krovne, nacionalne organizacije sjevernoameričkih Bošnjaka kako bi, s jedne strane olakšali uključivanje Bošnjaka u političke procese u američkom i kanadskom društvu, te s druge strane pružili doprinos razvoju svih segmenata bošnjačkog nacionalnog bića, države BiH i civilnog društva u BiH.

Za takve aktivnosti neophodan je kvalitativno i kvantitativno novi KBSA putem kog će ovdašnji Bošnjaci pokazati svoju ozbiljnost i spremnost da rade na daljnjem jačanje bošnjačkog nacionalnog bića u Sjevernoj Americi i njihov doprinos novoj i boljoj državi i društvu u BiH. Takav KBSA je najbolja i najperspektivnija investicija. Ulaganjem u njegovo jačanje najbolje doprinosimo osnaživanju sjevernoameričkih Bošnjaka, naše dijaspore i naše matice BiH.

Dobro došli u Grand Rapids!

U ime KBSA
Murat Muratović
Predsjednik KBSA

Kemal Hamulić
Predsjednik K KBSA Grand Rapids