KBSA Protiv Ugrožavanja Državnog i Društvenog Tkiva BiH

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), u ime sjevernameričkih Bošnjaka, žrtava agresije na državu Bosnu i Hercegovinu (BiH) i genocida, diže svoj glas protiv svakog oblika ugrožavanja jedinstvenog državnog i društvenog tkiva BiH. KBSA smatra da europski put ne treba slijediti po svaku cijenu, odricanjem od državne imovine, priznavanjem genocida na teritorijama BiH, pristankom na etnički popis stanovništva poslije ubijanja civila i nasilnog raseljavanja.

KBSA, u ime 350.000 Bošnjaka sjeverne Amerike ističe da se pristankom na podjelu državne imovine suštinski mijenja međunarodno priznati dogovor o sukcesiji bivše Jugoslavije, te ignorira činjenica da je država BiH jedini legitiman vlasnik imovine evidentirane kao vlasništvo bivše SFRJ, SRBiH ili RBiH.

Za KBSA su neprihvatljivi stavovi koji se odnose na popis stanovništva, jer se pristaje na etnički metod bez obzira na činjenicu da Aneks VII (povratak prognanih) nije sproveden i bez obzira na činjenicu da Republika Srpska na sve načine i dalje pokušava iz državljanstva ispisati preko pola miliona građana BiH. KBSA smatra da svaki popis stanovništva mora uključiti popis brojne bošnjačke dijaspore.

KBSA smatra da se podjelom imovine države BiH i legalizacijom genocida i etničkog čišćenja kroz etnički popis stanovništva zadaje novi veliki udarac državi BiH.

Polazeći od toga da ako Bošnjaci izgube međunarodno priznatu državu BiH gube i jasan cilj svoga političkog organiziranja i egzistiranja, KBSA poziva sve bošnjačke političke faktore u matici i dijaspori da se upotrebom svih raspoloživih demokratsko-političkih metoda organizirano suprostave bilo kakvom obliku ugrožavanja jedinstvenog državnog i društvenog tkiva BiH.

U ime KBSA
Haris Alibašić
Glasnogovornik KBSA