Darka Trifunovića Treba Kazniti za Negiranje Srebreničkog Genocida Potvrđenog of Međunarodnog Suda

Darka Trifunovića Treba Kazniti za Negiranje Srebreničkog Genocida Potvrđenog of Međunarodnog SudaPismo intelektualaca Kongresu Evropske policije

U potpunosti podržavamo stav Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA}, krovne organizacije sjevernoameričkih Bošnjaka, koja kreira, zastupa, štiti i jača u američkom Melting potu i kanadskom Kulturnom mozaiku bosanskohercegovačke interese {jedinstvena, demokratska i prosperitetna država BiH i otvoreno, slobodno civilno društvo u porodici evropskih država i društava.

Mi podržavamo bošnjačke interese {sačuvanje bošnjačke historije, tradicije, kulture, duhovnosti i jezika} više od 350.000 američkih i kanadskih Bošnjaka, uglavnom žrtava agresije na Bosnu i Hercegovinu i zločina genocida nad Bošnjacima, i u tom smislu zahtijevamo da se dr. Darku Trifunoviću zabrani učešće na 11. Kongresu evropske policije, koji će se održati 29.-30. januara 2008. godine u Berlinu, zbog kontinuiranog negiranja zločina protiv čovječnosti i zločina genocida nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, posebno u Srebrenici.

Međunarodni sud pravde u Hagu je svojom presudom dokazao zločin genocida u Srebrenici. Negiranje istog nije samo vrijeđanje žrtve, već i negiranje odluke najvećeg pravnog autoriteta u svijetu. Oni, koji vrijeđaju žrtve zločina, negiranjem zločina genocida, i koji ne poštuju odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu ne smiju imati pravo učešća na visokom skupu Evropske policije koji upravo govori o terorizmu i zločinu protiv čovječnosti.

Ovim i ranijim saopštenjem KBSA upozorava organizatora, kao i širu javnost i medije, na činjenice koje bi dr. Darka Trifunovića trebale diskvalificirati od učestvovanja u jednom takvom skupu. Njegove javne izjave su u suprotnosti s naporima i ciljevima Europske Policije.

Negiranje genocida, od strane dr. Darka Trifunovića može biti kažnjivo u svjetlu novih zakonskih propisa koji se danas debatiraju u EU.

Potpisnici:

Prof. dr. Phon van den Biesen – advokat koji je zastupao BiH na Međunarodnom sudu u Hagu
Prof. dr. Ante Čuvalo – profesor Historije, Univerzitet Chicago
Muhamed Šaićirbey – bivši ambasador BiH u UN i Ministar vanjskih poslova BiH
Prof. dr. Šaćir Filandra – profesor na Fakultetu političkih nauka Univerzitet Sarajevo – Predsjednik KZB Preprod
Prof. dr. Šemso Tanković – predsjednik SDA Hrvatske i član Hrvatskog Sabora
Prof. dr. Džemaludin Latić – Sarajevski univerzitet
Prof. dr. Šahza Hatibović Kofman – dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Londonu
Prof. dr. Ferid Muhić – Univerzitet Skoplje
Prof. dr. Žarko Puhovski – Univerzitet Zagreb
Amor Mašović – član Parlamenta Federacije BiH i Član Međunarodne asocijacije istraživača genocida
Nežad Latić – predsjednik Fondacije za zaštitu bošnjačkih ljudskih prava i predsjednik Bošnjačke narodne stranke
Mirnes Ajanović – predsjednik Bosanske stranke
Amir Ahmić – Bošnjački oficir za vezu sa Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu
Muhamed Jusić – teolog i novinar iz BiH
Bakira Hasečić – predsjednica Udruženja Žena – žrtava rata
Fatmir Alispahić – novinar i književnik u BiH
Zekerijah Smajić – novinar
Šemsudin Škaljić – novinar
Isnam Taljić – književnik
Ahmet Alibašić – direktor Centra za napredne studije Sarajevo
Sinan Alić – predsjednik Fondacije Istina Pravda Pomirenje
Munira Subašić – predsjednica Udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa
Fadila Memišević – predsjednica Udruženja za ugrožene narode za BiH
Murat Tahirović – predsjednik Saveza logoraša BiH
Željko Milićević, dipl. oec., Ottawa
Mr. Mujko Erović – predsjednik agencije Odgovor na genocid, Chicago
Adnan Balić, publicista
Prof. dr. Šefket Krcić, predsjednik Matice Bošnjaka Sandžaka
Dr. Bernes Alihodžić, profesor Univerziteta u Stuttgartu
Sonja Radošević, slobodni novinar – Podgorica
Mr. Ahmed Pašić, publicista
Mr. Aleksandar Saša Zeković, istraživač kršenja ljudiskih prava i član savjeta za građansku kontrolu rada policije CG
Mr. Nedžad Grabus, muftija IZ Slovenije
Dr. Mirsad Mujović, Nezavisni institut za Socijalne studije
Nihad Krupić, pisac
Ferid Ferko Šantić, publicista
Muhamed Mahmutović, novinar
Omer Pobrić, Institut sevdaha BiH
Bajram ef. Mulić, predsjednik Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike