Pismo KBSA Richard-u C. Holbrooke-u

Richard C. Holbrooke
Vice Chairman
Perseus, LLC
1325 Avenue of the Americas, 25 th
New York, NY 10019
 
Poštovani Ambasadore Holbrooke:
 
Građani i narodi Bosne i Hercegovine, a Bosnjaci posebno, su zahvalni za darove mira i za napore Sjedinjenih Američkih Država ka tome. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, krovna organizacija za bošnjačku američku i kanadsku zajednicu, čemo nastaviti sa radom prema uvijek istrajnijem miru i funkcionalnijoj Bosni i Hercegovini na osnovama otvorenog, pluralnog, demokratskog društva i vladavini zakona i pravde, vrijednosti koje bi trebale biti zajedničke za Ameriku i zemlju našeg porijekla. To će također doprinijeti realnom partnerskom odnosu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.
 
Upravo gore navedeno je razlog za našu zabrinutost povodom nekih od Vaših skorašnjih izjava. Vi ste dali određene izjave koje neko sa Vašim iskustvom u regionu i znanjem zna bolje. Ovo nas ostavlja uznemirenim i zatečenim, pošto bi to moglo biti shvaćeno prije kao pokušaj da se historija i terminologija prilagode ‘tekućoj realnosti’, a kojoj zapravo još trebaju promjene, nego kao predani napor ka progresu u Bosni i Hercegovini.
 
Nepažljiva upotreba netačnih sintagmi kao što su “građanski rat”, “bosanski Muslimani proglasili nezavisnost Bosne”,  ili “srpski dijelovi Bosne (prije početka agresije ’92)”, nije konsistentna sa faktima i dokazima. Vi ste također izjavili da je pogriješeno sa ili “Republika” ili “srpska”, ali ne sa oboje, i nigdje ne spomenuste da je ideologija povezivanja teritoriajlne ekskluzivnosti sa etnicitetom bila i ostala nekonsistentna sa historijom Bosne i Hercegovine i Bošnjacima, zajedničkim Evro-Atlantskim vrijednostima i pravdom. “Republika Srpska” je ‘porođena’ sistematskim naporima kreiranja etnički homogene teritorije putem ubijanja, silovanja, mučenja, protjerivanje i genocida.
 
Vaša terminologija i ‘racionalizacja’ može kod manje upućenih revidirati njihovo razumijevanje nedavne prošlosti i dokaza. Nama, kao onima koji podržavaju zajedničke vrijednosti a i kao bošnjačkim Amerikancima, bi ovo moglo izgledati kao lukav/prepreden pokušaj da se opravdaju strukturne pogreške u Ugovoru iz Dejtona.
 
Međutim, mi vjerujemo da Vi znate ili bi trebali znati de “Republika srpska”  nije konsistentna niti sa prošlošću Bosne i Hercegovine niti sa budućnošću kao partner Evro-Atlantske familije.  To je možda bio pregovarački dio Ugovora u Dejtonu, ali Vi razumijete bolje od večine drugih da “Republika srpska” ne može biti ‘harmonizirana’/usklađena sa duhom ili vrijednostima na kojima su zasnovane Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, ili zajednička budućnost.
 
‘Tekuća realnost’ je takva kakva je; međutim, mi nećemo učestvovati u davanja, a niti bi Vi trebali promicati napore davanju, “Republici srpskoj”, njenoj genocidnoj ustrojbi ili njenim “osnivačkim očevima”, od Miloševića do Karadžića i Mladića, bilo kog moralnog, legalnog ili historijskog legitimiteta.
 
S poštovanjem,
Emir Ramić
Predsjednik UO KBSA