KBSA Protiv Navodnog Sporazuma Između Zločinca Radovana Karađića i SAD-a

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), (www.bosniak.org) , krovna organizacija koja govori u imenu 350,000 Bošnjaka Sjeverne Amerike, zahtijeva od Tužilaštva Bosne i Hercegovine da pokrene proces na osnovi javnih navoda da je vlada Sjedinjenih Američkih Država potpisala sporazum sa ustavnim pobunjenikom (u Sjednici Parlamenta BiH, 1992), i jednim od najtraženijih zločinaca današnjeg doba, Radovanom Karadžićem, u kojem mu se u imenu vlade SAD garantira potpuna bezbjednost ukoliko se on povuče iz javnog života.
 
KBSA naglašava da je 1995. godine Međunarodni sud pravde podigao optužnicu protiv gore navedenog zločinca u kojoj ga je okrivio za zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i zločin genocida.
 
KBSA smatra da ako postoji taj navodni sporazum, nazvan „Obaveze“, između vlade SAD i navedenog zločinca, da bi takav dokument nanio trajne posljedice, u negativnom smislu, u tekućem procesu demokratizacije BiH i šire regije.
 
KBSA smatra da ako taj navodni sporazum postoji, međunarodna zajednica je pravno i materijalno odgovorna Bosni i Hercegovini u najširem kontekstu svih artikala međunarodnog prava i bilo koje zadovoljštine koja iz toga slijedi. Navodni sporazum je u suprotnosti sa svim zakonima o zaštiti ljudskih prava i sloboda i kao takav ozbiljno može potkopati proces traganja za istinom i pravdom u vezi agresije i genocida u Bosni i Hercegovini kao osnovnih preduslova pomirenja naroda u Bosni i Hercegovini, bez koga nema napretka u bosanskohercegovačkoj državi i društvu.
 
KBSA smatra da navedeni sporazum, koji je takođe i u suprotnosti sa političkom presudom Međunarodnog suda Pravde u Hagu, kojom se političko i vojno rukovodstvo Republike Srpske optužuje za genocid u Srebrenici,  nije samo predmet Tužilaštva Bosne i Hercegovine, već i Međunarodnog suda pravde u Hagu, Organizacije Ujedinjenih Nacija, Parlamentarne Skupštine Evrope i Vijeća Evrope.
 
Prema međunarodnom pravu i prema Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida niko nema pravo nekažanjavanja odgovornih za genocid i niko nema pravo praviti sporazum sa optuženim za genocid, čije djelo zločina je već potvrđeno na Međunarodnom sudu pravde i Međunarodnom krivičnom tribunalu za područije bivše Jugoslavije.
 
Predsjednik KBSA
Emir Ramić