Odgovor Bošnjaka na Presudu Međunarodnog Suda Pravde

Odgovor Bošnjaka na Presudu Međunarodnog Suda PravdeRazočaravajuće je da Sud nije prihvatio neoborive dokaze da je Srbija u najmanju ruku bila aktivan saučesnik u planiranom genocidnom projektu.

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA} u nepravednoj, političkoj presudi Međunarodnog suda pravde {Suda} vidi ogromnu dozu predrasuda prema Bošnjacima kao evropskim muslimanima sa strane zapada. To se  potvrdilo u vremenu prije agresije i genocida na BiH, tokom agresije i genocida, u vremenu Dejtonskog sporazuma, a pogotovo sada u vremenu presude Suda.

KBSA podsjeća da meta agresije  i genocida  nisu bili samo Bošnjaci, već i  jedinstvena, multietnička, multikulturna i multivjerska matrica bh društva, oličena u hiljadu godina historije, dostojanstvene tolerancije, poštivanja, povjerenja i suživota između svih građana BiH, bez obzira na njihovu etničku i vjersku pripadnost. Genocid i agresija  imali su također za cilj negiranje volje ogromne većine građana BiH koji su prije tačno petnaest godina izabrali nezavisni, suvereni i demokratsku put BiH. 

Bez obzira na nepravednu, političku odluku Suda, KBSA poziva sve Bošnjake u matici i dijaspori da se izdignu iznad opravdanih frustracija, široko očekivane pasivnosti, unutarnjih podjela i neodgovornog djelovanja, što je po KBSA i bio sveopći cilj Presude Suda, u nadi međunarodne zajednice da će se time konačno  završiti stogodišnji posao uništenja Bosne i Hercegovine, te Bošnjačkog i bh državnog i društvenog tkiva. U ovom vremenu maksimalne historijske odgovornosti sadašnje generacije Bošnjaka za budućnost bošnjačke nacije, KBSA, na osnovu Deklaracije za pravno, moralno i političko anuliranje rezultata genocida, koju je potpisalo više desetina bh organizacija u matici i dijaspori  poziva sve Bošnjake i bošnjačke organizacije na realziaciju akcionog plana KBSA pod nazivom:
 
Odgovor Bošnjaka na Presudu Međunarodnog suda pravde
 
Sud je  potvrdio pravosnažnom presudom da su vlasti tada samozvane “Republike Srpske” počinile  genocid nad preko 8,000 Bošnjaka u Srebrenici, zaštićenoj zoni Ujedinjenih Nacija, a Srbija je osuđena zbog nesprječavanja i nekažnjavanja zločina genocida. Razočaravajuće je da Sud nije prihvatio neoborive dokaze da je Srbija u najmanju ruku bila aktivan saučesnik u planiranom genocidnom projektu. Međutim, Sud je nedvojbeno presudio da je Republika Srpska počinila genocid jer su njeni organi vlasti “imali namjeru da unište Bošnjake u Srebrenici. Presuda Suda jasno daje do znanja da je ustavno uređenje koje je bazirano na etno-teritorijalnim principima direktno uslovljeno genocidom i planiranjem genocida. Ta odluka, stoga, daje nalog da se rezultati genocida ponište, a to je moguće isključivo kroz donošenje novog ustava koji će kreirati demokratski sistem vlasti u skladu sa multietničkim karakterom BiH, koji je postojao prije genocida, kroz zajedničku sihronizovanu akciju svih bošnjačkih organizacija. Polazeći od tih uslovno rečeno pozitivnih djelova Presude Suda, KBSA je usvojio Akcioni plan aktivnosti Bošnjaka i njihovih organizacija pod nazivom Bošnjački odgovor na Presudu Međunarodnog suda pravde.
 
1.Bošnjaci sada imaju, osim povijesnog i moralnog, isto tako i pravnosnažni preduslov da naprave historijsku prekretnicu u materijaliziranju, osvješćivanju i razvoju svoga nacionalnog bića. Bošnjaci moraju konačno postati svijesni svoje historijske odgovornosti i prava, kako bi jednom za uvjek rješili svoje nacionalno pitanje putem svoga nacionalnog programa. Obaveza ove generacije Bošnjaka je da to riješi i tako jednom za uvijek ukloni sve moguće bošnjačke slabosti kao potencijale mogućeg ponavljanja genocida nad Bošnjacima.
 
2. KBSA će intezivirati i konkretizovati svoje aktivnosti na planu donošenje  novog ustava BiH koji će, u skladu sa Presudom Suda  i principima međunarodnog prava, u potpunosti poništiti rezultate zločina genocida na kojim je bazirano trenutno etno-teritorijalno ustavno uređenje.To prije svega podrazumjeva neupitno i hitno poništenje genocidne tvorevine RS.
 
3. Presuda Suda je sada otvorila vrata pravosnažnom postupku za hitnu realizaciju Deklaracije KBSA o uspostavljanju specijalanog statusa – distrikta za Srebrenicu i Žepu. Presuda Suda legalno omogučava potpunu realizacije zajedničke Deklaracije KBSA i Kongresa Hrvata Sjeverne Amerike u kojoj se traži proglašenje Sreberenice i Žepe posebnim distriktima pod vlašću države BiH, do ukidanja genocidne tvorevine {RS}.

4. KBSA će inicirati donošenje zakona o kriminaliziranju negiranja genocida.U tom smislu KBSA će se obratiti Parlamentarnoj skupštini BiH, Savjetu bezbjednosti, Generalnoj skupštini UN i Evropskom parlamentu i zatražiti od njih hitnu zakonodavnu akciju po tome pitanju.
 
5. KBSA će pojačati aktivnosti za promjenu Zakona o državljanstvu čije diskriminatorne odredbe o dvojnom državljanstvu predstavljaju direktan nastavak genocida. Raspadom državne zajednice Srbije i Crne Gore, BiH ima pravo da poništi Ugovor o dvojnom državljanstvu, jer je isti zapravo prestao da važi gašenjem te bivše državne zajednice. Interes BiH mora biti omogućavanje zadržavanja državljanstva više od pola miliona ljudi koji ga gube jer RS dva puta blokira izmjene člana 17. Zakona o dvojnom državljanstvu BiH. Svi oni koji su protiv rješavanja dvojnog državljanstva su zapravo protiv države BiH.
 
6. KBSA će nastaviti rad na prikupljanju novih dokaza za  zločin genocida u BiH, s ciljem ponovnog dokazivanja krivice Srbije i Crne Gore pred Sudom u predviđenom roku od deset godina. U tom roku treba ponovo pokrenuti postupak utvrđivanja krivice za genocid Srbije i Crne Gore. Tada će to biti učinjeno sa dokumentacijom o postojanju očigledne namjere da se sustavno uništi bošnjački narod.
 
7. KBSA će razmotriti mogućnost prikupljanja sredstava za pokretanje privatne tužbe Bošnjaka protiv RS za rezultate počinjenog genocida.

8. KBSA će razmotriti mogućnost prikupljanja sredstava za pokretanje privatne tužbe u imenu cvijeta bošnjačke mladosti kojega treba psihološki izliječiti od trauma i intelektualno i akademski osposobiti da preuzmu kormilo BiH kada budu pozvani voditi BiH u budućnost.
 
9. KBSA će inicirati projekat dokumentiranja zajedničkog javnog svjedočenja genocida od strane istaknutih svjetskih naučnih, kulturnih i političkih radnika. Taj document će potom biti proslijeđen Savjetu bezbjednosti, Generalnoj skupštini UN, Evropskom parlamentu i Medjunarodnom sudu pravde.
 
10. KBSA pokreće inicijativu za uvođenje institucije priznanja pod nazivom Žena Heroj, odajući tako priznanje ženi na njenoj izvanrednoj ulozi u procesu odbrane bošnjačkog bića i države BiH u agresiji i genocidu.

11. KBSA pzdravlja ideju Agencije Odgovor na genocid, specijalizovane organizacije za genocid unutar KBSA, da se 26. februar proglasi svijetskim danoim sramote. KBSA će se aktivno uključiti u realizaciju ovog prijedloga.
 
12. KBSA pokreće inicijativu za izgradnju Muzeja genocida u BiH koji bi se izgradio na teritoriji Sjeverne Amerike i koji bi na jednom od najrazvijenijih prostora u Svijetu zauvijek svjedočio tom svijetu o zločinu genocida protiv BiH i Bošnjaka.

Emir Ramić
Predsjednik KBSA