Saopštenje KBSA: Susret sa Željkom Komšićem

U subotu 01. 09. 2007. godine delegacija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA} u sastavu: Emir Ramić, predsjednik UO KBSA, Murat Muratović, sekretar UO KBSA, Mirsad Smajić i Amir Ahmetspahić, članovi UO KBSA se susrela sa nj.e. gospodinom Željkom Komšićem, predsjedavajućim Predsjedništva BiH.

Predsjednik UO KBSA gospodin Emir Ramić, zahvalivši se predsjedavajućem Predsjedništva BiH na prijemu delegacije KBSA i na svemu što gospodin Željko Komišić radi na planu jačanja države BiH i otvorenog civilnog društva je podsjetio prisutne na osnovne elemente iz prošle, sadašnje i buduće  aktivnosti KBSA sa posebnim osvrtom na ulogu krovne organizacije sjevernoameričkih Bošnjaka na planu jačanja države BiH i prezentacije najboljih bh vrijednosti i društva u SAD i Kanadi.
 
Predsjednik UO KBSA Emir Ramić je uručio gospodinu Komšiću Memorandum sjevernoameričkih Bošnjaka u kome je sadržano deset najvažnijih pitanja za Predsjedništvo BiH.
 
Odajući priznanje Kongresu Bošnjaka Sjeverne Amerike za važan rad na planu jačanja države BiH, predsjedavajući Predsjedništva BiH je upoznao delegaciju KBSA sa najaktulenijim pitanjima političkog i ekonomskog života u BiH.
 
U toku boravka u St. Louisu delegacija KBSA se susrela sa Senadom Hadžifejzovićem, Mirsadom Sinanovićem, predstavnicima udruženja prijedorčana, predstavnicima udruženja srebreničana i predstavnicima bh fudbalskog saveza Sjeverne Amerike. Delegacija je posjetila i bh festival.
 
Informativna služba KBSA