Showing 1 Result(s)

Velikosrpska Ideologija i Hegemonizam: Izvori Genocida nad Bošnjacima

Autor: Dr. Senadin Lavić O velikosrpskoj historiografiji (nekolika primjera) Osnov moderne srpske mitologije jeste narativ o boju na Kosovu 1389. godine kada su Osmanlije porazili vojsku kneza Lazara i potčinili ih sebi. Ali, taj boj predstavljen je kao najvažniji događaj u srpskoj historiji. Pored tog …